Niet ondanks de zwaarte, maar dankzij

StressWise is opgericht om naast mensen te staan die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Gewone mensen zoals jij en ik. Mensen die zich afvragen of het wel goed met hun gaat en misschien wel denken dat zij lijden aan een depressie of een burn-out. Mensen die net als ik angsten hebben en moeite hebben om het zelfvertrouwen te vinden om zich staande te houden in onze gekke (prestatiegerichte) maatschappij. Mensen die denken dat ze zich perfect moeten gedragen en op zijn minst gelukkig zouden moeten zijn, omdat dat nou eenmaal de norm is die wij onszelf opleggen door ons te vergelijken met anderen (o.a.) via (sociale) media.

StressWise is in eerste instantie opgericht om een tegenbeweging te vormen die een boodschap van realisme, relativering en normalisatie brengt. Niemand is perfect, iedereen kan depressief worden of burn-out raken. Dwars tegen de stroom en alle gekkigheid in ervoor pleiten dat je mag zijn wie je bent met al het goede en al het mindere dat je hebt. Dit alles mag er zijn, sterker, een opstelling als deze is het begin van heling en leidt uiteindelijk naar werkelijke transformatie.

Door stress, depressie, burn-out en angst kun je je buitengesloten voelen. Als je er mee te maken krijgt is iedereen in het begin nog wel begripvol (en als je het treft zorgzaam) voor je, maar naarmate de problematiek die je ervaart voortduurt wordt het begrip alsmaar minder. Een mens is slecht in staat steeds maar te geven en verwacht hoe dan ook op termijn iets terug. Als je dit niet kunt geven is de kans best groot dat je alleen komt te staan. En dat is enorm zwaar, zeker als je hiertoe niet in staat bent. Je bent alleen mens in een omgeving die jou erkent als mens. Iedereen heeft van nature een drang naar erkenning. Een mens is een ‘groepsdier’, je hebt een ander nodig om jezelf een volwaardig persoon te voelen, je hebt anderen nodig om je aan op te trekken, om je te spiegelen, om je van te onderscheiden en om lief te hebben. Gevoelens van stilstand en buitensluiting behoren tot de heftigste die er zijn.

In onze hedendaagse maatschappij lijkt het erop alsof we allemaal moeten voldoen aan het ideaalbeeld van de succesvolle, snelle, onvermoeibare, vrolijke, sociaal vaardige, mooie en gelukkige mens. Als je even niet voldoet aan dit ideaalbeeld kun je al snel het gevoel hebben dat je ‘er niet bijhoort’ en dan ligt de melancholie (en in het verlengde hiervan depressie of burn-out) op de loer. Ik spreek uit eigen ervaring. Het besef dat er (werkelijk waar!) niets mis is met je, maar dat je even niet mee kunt en vooral rust en tijd voor jezelf nodig hebt (om in godsnaam even bij te komen) is dan je redding. Acceptatie, van het moment, van de omstandigheden, van jezelf (zoals je bent, hier en nu) is het belangrijkste wat er is en hoeft (toekomstige, nabije) verandering niet in de weg te staan.

Verandering (van je situatie, van ‘jezelf’) is prima, áls de voorwaarden voor de specifieke verandering aanwezig zijn, áls verandering deel uitmaakt van een voor jou natuurlijke beweging en vooral áls verandering in het teken staat van je waarden! Accepteer wat je niet kunt veranderen (een andere optie heb je niet) en verander wat je wilt én kunt veranderen. Misschien kun je dit zelf, met de mensen om je heen, misschien heb je hiervoor een professional nodig. Maar het begint met de erkenning van jezelf.

Wat ik met het bovenstaande vooral wil zeggen is: VERANDERING KAN NU. En ook, verandering kan niet zonder acceptatie. Je bent zoals je bent, wat je er ook van mag vinden, dit is het, jij bent jij. Jijzelf zult niet veranderen, maar als je jezelf kunt accepteren zoals je bent, zul je jezelf nog verbazen wat er allemaal mogelijk is. Ook hier spreek ik uit ervaring. En die ervaring wil ik graag delen met de wereld, met de moedige mensen die het onherbergzame pad van acceptatie willen lopen op weg naar meer bewustzijn, ontwikkeling en bloei.

Ik heb me voorgenomen om iedereen die erin geïnteresseerd is mee te nemen op het pad van zelfontwikkeling en ‘persoonlijk leiderschap’. Om duidelijk te maken dat iedereen worstelt met het leven, dat worstelen erbij hoort en dus heel normaal is. Ik wil je stimuleren om te doen wat jij belangrijk vindt in jouw leven, ook al is het soms moeilijk. Ondanks zwaarte en obstakels zijn er wegen naar een zinvol en rijk bestaan. Laat je inspireren door tegenslag. John Lennon schreef ooit het liedje Beautiful Boy, met daarin de volgende zin: ‘Life is what happens to you when you’re busy making other plans’. Ik zou zeggen, leef NU, want het leven is NU. Niet ondanks de zwaarte, maar dankzij.

Lees meer artikelen
17 oktober, 2023

MCT (metacognitieve therapie), wat is het?

MCT is een innovatieve benadering in de psychologie die zich richt op de manier waarop we denken over ons eigen denkproces. In plaats van te focussen op gedachtepatronen, concentreert MCT zich op de overtuigingen die we hebben over denken en piekeren. Het doel is om cliënten te helpen een gezondere relatie met hun gedachten te ontwikkelen.

Lees verder
16 oktober, 2023

Metacognities, wat houden ze in binnen metacognitieve therapie?

Metacognities spelen een centrale rol in metacognitieve therapie (MCT). Metacognities zijn de overtuigingen, attitudes en kennis die we hebben over onze gedachten en over strategieën aangaande denken en voelen. Deze overtuigingen, attitudes en kennis kunnen negatief zien (zoals: ik kan het piekeren niet stoppen) of positief (zoals: piekeren helpt me om me voor te bereiden). In MCT focus je je voornamelijk op deze overtuigingen in het omgaan met piekeren en omliggende strategieën. Door de overtuigingen uit te dagen, kan je dit soort maladaptieve strategieën verminderen en je levenskwaliteit vergroten.

Lees verder
29 september, 2023

ACT en MCT: wat is het verschil?

ACT (Acceptance & commitment therapy) en MCT (Metacognitieve therapie) zijn beiden derde generatie gedragstherapie benaderingen, maar verschillen in hun focus en technieken. Terwijl ACT gericht is op acceptatie en het zetten van betekenisvolle stappen, legt MCT de nadruk op het veranderen van metacognitieve overtuigingen die denkstrategieën beïnvloeden. Hoewel ze overeenkomsten delen, hebben ze verschillende elementen die een centrale rol spelen.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie