Wat is Acceptance & Commitment therapy (ACT)?


Samenvatting

Acceptance & Commitment therapy (ACT) is een moderne vorm van cognitieve gedragstherapie die individuen leert om te gaan met negatieve gedachten, moeilijke ervaringen en pijnlijke gevoelens. ACT helpt mensen meer te focussen op hun waarden en het nemen van betekenisvolle actiestappen om zo hun doelen te bereiken. ACT is niet zozeer gericht op symptoombestrijding, maar op het creëren van een waardevol leven.

De Kern van ACT

We hebben er allemaal mee te maken: die hardnekkige gedachten en gevoelens die ons achtervolgen en waarvan het lijkt alsof we ze nooit echt kunnen loslaten. Angsten, oordelen, constant piekeren of die knagende zorgen, wie kent ze niet? ACT biedt een frisse en pragmatische kijk op deze mentale uitdagingen. Het zet acceptatie centraal en combineert dit met doelgerichte actie, waardoor we op een effectievere manier leren omgaan met onze innerlijke hindernissen.

Omarmen Wat er Is 

Bij veel therapievormen draait het om het veranderen van negatieve gedachten en gevoelens. Maar ACT heeft een andere insteek. Bij ACT gaat het niet zozeer om het bestrijden van deze gedachten en emoties, maar om je je anders te verhouden tot je gedachten en gevoelens. Je leert om afstand te nemen van je gedachten, oordelen en overtuigingen, terwijl je je emoties en gevoelens beter leert toelaten. Je kan gaan inzien dat het niet erg of gevaarlijk is om deze gedachten te hebben en dat ze een onderdeel van jou zijn, maar niet je hele identiteit bepalen. Het gaat om de erkenning dat pijnlijke gedachten en emoties er mogen zijn, zonder dat ze je in hun greep hebben.

Commitment aan Waarden

Na acceptatie komt actie. En nee, niet zomaar actie, maar actie die in lijn ligt met je eigen waarden. Waar sta je voor? Wat vind je belangrijk in het leven? ACT helpt je inzicht te krijgen in je diepste waarden en leert je stappen te zetten om deze waarden na te leven. Of het nu gaat om meer tijd doorbrengen met je gezin, het nastreven van een passie of het helpen van anderen, je leert te leven naar wat voor jou belangrijk is. Door meer te leven vanuit je waarden, voeg je meer betekenis toe aan je leven, waardoor de kwaliteit van je leven beter wordt. Het gaat niet alleen om je goed voelen, het gaat ook om de waardevolle dingen die je kan toevoegen aan de wereld en jezelf. 

De Zes Kernprocessen van ACT

ACT heeft zes kernprocessen waarop het gebouwd is. Deze processen ondersteunen de twee hoofdconcepten: acceptatie en commitment.

  • Defusie: leren afstand nemen van je gedachten. In plaats van je gedachten te onderdrukken of te veranderen, leer je om afstand te nemen van je gedachten. Op deze manier hebben je gedachten minder invloed op je en leer je het kritische stemmetje in je hoofd minder snel te geloven.
  • Acceptatie: pijnlijke gevoelens en sensaties accepteren zonder er tegen te vechten. Je leert lastige gevoelens te zien voor wat ze zijn: lastige gevoelens. Ze zijn niet gevaarlijk of erg om te hebben. Door ze toe te laten, kan je betekenisvol handelen, ongeacht hoe je je voelt.
  • Observerende Zelf: jezelf zien als een geheel en niet enkel vanuit je gedachten, gevoelens, overtuigingen en rollen. We hebben allemaal een diepe identiteit die altijd aanwezig is in ons. Los van onze gedachten, gevoelens en rollen: onze observerende zelf. Met ACT leer je contact te maken met deze identiteit, zodat je minder wordt meegenomen met veranderlijke dingen die je ervaart, zoals bepaalde gedachten, gevoelens, overtuigingen en rollen.
  • Hier en nu: aandachtig en bewust leven in het huidige moment. Door in het hier en nu te komen, word je je bewust van wat er op dit moment aanwezig is in je beleving. Vanuit dat bewustzijn, kan je je openstellen voor wat je tegenkomt. 
  • Waarden: helderheid krijgen over wat je echt belangrijk vindt. Door stil te staan bij je waarden, creëer je een duidelijke richting voor jezelf die je op wilt gaan. 
  • Toegewijde actie: hiermee zorg je dat je het pad ook bewandelt van de richting die je waarden hebben vastgesteld. Op deze manier maak je de betekenis ook echt een onderdeel van je leven.

ACT in de Praktijk

Wat we bij StressWise zo waarderen aan ACT is dat het niet draait om het ‘fixen’ van jezelf. Het gaat niet om het wegnemen van pijnlijke ervaringen of moeilijke gevoelens, maar om te leren om daarmee om te gaan. ACT kan je helpen om te onthouden om niet tegen je emoties in te gaan, maar om ze te erkennen, toe te laten en, ongeacht wat je voelt, waardevolle stappen te zetten.

Conclusie

Acceptance & Commitment therapy is een frisse kijk op therapie die draait om acceptatie en actie. Het leert je om te gaan met de moeilijke dingen van het leven, zonder in een vechtmodus te komen. Het is een verfrissende benadering die erkent dat het leven soms pijnlijk is, maar dat we ondanks die pijn toch een waardevol en betekenisvol leven kunnen leiden.

Wil je graag bekijken wat ACT voor jou kan betekenen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Lees meer artikelen
7 november, 2023

Zelf als context, wat houdt dit onderdeel in van ACT therapie?

“Zelf als context” is een kerncomponent binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT therapie) die focust op de relatie die we hebben met onze eigen gedachten en emoties. Dit perspectief helpt ons te beseffen dat we niet worden gedefinieerd door onze interne ervaringen, maar de observator zijn van deze ervaringen die plaatsvinden. Door deze verschuiving in perspectief kunnen we ons losmaken van beperkende zelfbeelden en leven met meer flexibiliteit en aanwezigheid.

Lees verder
5 november, 2023

Defusie, wat betekent het in de context van ACT?

Defusie is een cruciale component binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze techniek helpt individuen zich te distantiëren van overheersende gedachten en gevoelens. Het uiteindelijke doel van defusie is het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Lees verder
2 november, 2023

Waarden en toegewijde actie, hoe worden ze gebruikt in ACT therapie?

Binnen ACT therapie vormen waarden en toegewijde actie de basis voor richting en motivatie in je leven. Ze sturen het gedrag op betekenisvolle wijze en helpen individuen zich te richten op wat echt belangrijk is in hun leven, leidend tot weloverwogen en waardegerichte acties. Met waarden en toegewijde actie leer je om in plaats van zonder doel en richting rond te lopen, te weten waar je heen wil en welwillend te zijn om deze richting ook echt op te gaan.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie