Kan angst worden behandeld met ACT therapie?

Samenvatting

Acceptance & Commitment therapy (ACT) benadert angst niet als een ‘vijand’ die verslagen moet worden, maar als een natuurlijk aspect van de menselijke ervaring. Door het bevorderen van acceptatie, het veranderen van onze relatie met angstige gedachten en het aanmoedigen van acties die in lijn zijn met onze waarden, kan ACT een krachtig hulpmiddel zijn bij het omgaan met angstgerelateerde aandoeningen en symptomen.

Angst Accepteren: Een Andere Benadering

In tegenstelling tot sommige therapieën die proberen angstige gedachten te ‘corrigeren’ of te ‘verwijderen’, gaat ACT therapie over het accepteren en onszelf loskoppelen van deze gedachten. Het doel is niet om van angst af te komen, maar om een gezondere relatie ermee op te bouwen. Hierdoor kunnen we onze angsten vanuit een ander perspectief bekijken, niet als obstakels, maar als een deel van het spectrum van menselijke emoties. Door dit soort moeilijke emoties niet als de ‘vijand’ te zien waar je tegen vecht, kan je het proces beginnen van het toelaten van deze emoties. Dit proces zorgt ervoor dat je niet onnodige energie verspilt aan het vechten. Bovendien wordt de ervaring van de angst dan vaak minder overweldigend.

Angst en Defusie: De Kracht van Afstand

Een van de technieken die het meeste helpt met het afstand nemen van angstige gedachten vanuit een accepterende houding, is defusie. Defusie kan de volgende effecten hebben:

  • Je gaat angstige gedachten meer zien als voorbijgaande mentale gebeurtenissen. In plaats van dat je op het moment dat angstige gedachten opkomen geheel met je gedachten wordt meegenomen, leer je die gedachten te zien als wolken die voorbijgaan in onze innerlijke beleving. 
  • Je gaat inzien dat je niet je gedachten bent. Hoe meer je die gedachten gaat zien als voorbijgaande mentale gebeurtenissen, hoe meer je kan begrijpen dat je eigen gedachten niet gelijk staan aan wie je bent. Je ziet in dat je gedachten jouw identiteit niet definiëren. 
  • Je kan afstand gaan nemen van overweldigende (angstige) gedachten. Die gedachten die je zo bang kunnen maken, krijgen nu steeds minder grip op je. Je ziet de gedachten niet meer als wie jij bent en ze zweven simpelweg voorbij in je ervaring. Langzamerhand hebben die overweldigende gedachten minder invloed op jou en wordt de angst die ervaart minder versterkt. Dit kan in het begin lastig zijn, maar  door consistent te oefenen met defusie kan je deze resultaten gaan ervaren.

Al met al zorgt defusie ervoor dat je gedachten minder kracht hebben over jou als persoon en vermindert de invloed van je gedachten op de gevoelens van angst die je ervaart. Bekijk ook dit filmpje voor meer inzicht over defusie. 

Angst en Waardegerichte actie

Waarden en actie als Leidraad: Voorbij de Angst

ACT moedigt je aan om je te concentreren op je diepste waarden – de dingen die voor jou het meest belangrijk zijn. Door je te concentreren op wat je echt wil in het leven, krijgt de angst minder macht over je. Het gaat er hierbij dus niet dat je de het negeert, maar om je energie te richten op wat je echt wil bereiken. Zo kun je toch leven vanuit betekenis ondanks de angst die je mogelijk ervaart. 

Toegewijde Actie: met angst aan de hand

Het mooie aan ACT is dat het niet alleen gaat over ‘voelen’ en ‘denken’, maar ook over ‘doen’. Door kleine, waardegerichte acties te ondernemen, zelfs te midden van angst, begin je te leren dat je meer bent dan je angstige gedachten en gevoelens. Bovendien, door te doen wat je eng vindt, ga je zien dat het vaak best wel meevalt. Door onszelf bloot te stellen aan wat we eng vinden, wordt de angst minder!

Conclusie

Angst kan een uitdaging zijn, maar met de juiste tools en inzichten kan het ook een kans zijn voor groei en ontwikkeling. ACT therapie kan ons helpen om angst in een ander licht te zien en er op een gezondere manier mee om te gaan. Door afstand te nemen van angstige gedachten, angstige gevoelens er te laten zijn en desondanks de angst betekenisvolle stappen te zetten, kan ook jij er beter mee omgaan. Wil je ontdekken hoe ACT therapie jou kan helpen? Bekijk dan onze ACT-pagina.

Lees meer artikelen
7 november, 2023

Zelf als context, wat houdt dit onderdeel in van ACT therapie?

“Zelf als context” is een kerncomponent binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT therapie) die focust op de relatie die we hebben met onze eigen gedachten en emoties. Dit perspectief helpt ons te beseffen dat we niet worden gedefinieerd door onze interne ervaringen, maar de observator zijn van deze ervaringen die plaatsvinden. Door deze verschuiving in perspectief kunnen we ons losmaken van beperkende zelfbeelden en leven met meer flexibiliteit en aanwezigheid.

Lees verder
5 november, 2023

Defusie, wat betekent het in de context van ACT?

Defusie is een cruciale component binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze techniek helpt individuen zich te distantiëren van overheersende gedachten en gevoelens. Het uiteindelijke doel van defusie is het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Lees verder
2 november, 2023

Waarden en toegewijde actie, hoe worden ze gebruikt in ACT therapie?

Binnen ACT therapie vormen waarden en toegewijde actie de basis voor richting en motivatie in je leven. Ze sturen het gedrag op betekenisvolle wijze en helpen individuen zich te richten op wat echt belangrijk is in hun leven, leidend tot weloverwogen en waardegerichte acties. Met waarden en toegewijde actie leer je om in plaats van zonder doel en richting rond te lopen, te weten waar je heen wil en welwillend te zijn om deze richting ook echt op te gaan.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie