Kan depressie effectief worden behandeld met ACT therapie?

Samenvatting

Acceptance & Commitment therapy (ACT) biedt een vernieuwende kijk op de behandeling van depressie door zich te richten op psychologische flexibiliteit en een waardegericht leven. Terwijl traditionele therapieën zich vaak richten op het verminderen van symptomen, gaat ACT therapie over het veranderen van onze relatie met pijnlijke gedachten, gevoelens en ervaringen. Uit onderzoek blijkt dat ACT therapie een veelbelovende aanpak kan zijn voor mensen met depressieve klachten.

Depressie: ACT tegenover Traditionele therapieën

Waar conventionele therapieën vaak inzetten op het verminderen of verlichten van depressieve symptomen, biedt ACT therapie een frisse benadering. ACT onderstreept dat worstelen met of het tegenwerken van depressieve symptomen vaak resulteert in meer lijden. In plaats van de storm van negatieve emoties en gedachten te bestrijden, leer je in ACT therapie om negatieve gedachten los te laten en moeilijke emoties toe te laten. Het gaat om de kunst van acceptatie: het erkennen en omarmen van onze gevoelens zonder oordeel. Daarnaast is het niet het doel om onze pijnlijke gedachten te negeren of te ontkennen, maar om hun invloed op ons leven te verminderen door onze reactie op die gedachten te veranderen. Zo zorgen we ervoor dat de negatieve spiraal die tot depressie leidt, wordt omgezet tot een positieve spiraal van zelfontwikkeling.

Depressie en Psychologische Flexibiliteit: De sleutel tot welzijn

Psychologische flexibiliteit, de kern van ACT, gaat over het vermogen om:

  • Aanwezig te zijn in het moment.
  • Open te staan voor ervaringen, ook als ze pijnlijk zijn.
  • Afstand te nemen van negatieve gedachten.
  • Doelgericht te handelen in lijn met onze waarden.

Door deze flexibiliteit kunnen we ons richten op wat echt belangrijk is, zelfs te midden van een depressie. Het vergroten van de betekenis in ons leven, kan ervoor zorgen dat we licht aan de horizon gaan zien. Bovendien kan een depressie worden versterkt door weinig actie te ondernemen. Met ACT therapie leer je juist die kleine stappen te zetten, zodat je niet blijft vastzitten in negatieve patronen zoals inactiviteit. 

Onderzoek en Resultaten

Uit onderzoek blijkt dat ACT therapie effectief kan zijn bij depressie. In studies vertoonden deelnemers die ACT ondergingen:

  • Een afname van depressieve symptomen.
  • Een toename in psychologisch welzijn.
  • Een verbeterd gevoel van algemeen welbevinden

Conclusie

Depressie is een complexe aandoening en wat voor de één werkt, is misschien niet effectief voor de ander. Maar de principes van ACT – acceptatie, waardegericht leven en psychologische flexibiliteit – bieden een verfrissend perspectief dat velen kan helpen. ACT kan je leren dat genezing niet alleen gaat over het verminderen van pijn en problemen, maar over het vinden van betekenis en doel te midden van de uitdagingen die je in je leven kan tegenkomen. Wil je hulp bij je depressie door middel van ACT therapie? Bekijk dan onze ACT-pagina

Lees meer artikelen
7 november, 2023

Zelf als context, wat houdt dit onderdeel in van ACT therapie?

“Zelf als context” is een kerncomponent binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT therapie) die focust op de relatie die we hebben met onze eigen gedachten en emoties. Dit perspectief helpt ons te beseffen dat we niet worden gedefinieerd door onze interne ervaringen, maar de observator zijn van deze ervaringen die plaatsvinden. Door deze verschuiving in perspectief kunnen we ons losmaken van beperkende zelfbeelden en leven met meer flexibiliteit en aanwezigheid.

Lees verder
5 november, 2023

Defusie, wat betekent het in de context van ACT?

Defusie is een cruciale component binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze techniek helpt individuen zich te distantiëren van overheersende gedachten en gevoelens. Het uiteindelijke doel van defusie is het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Lees verder
2 november, 2023

Waarden en toegewijde actie, hoe worden ze gebruikt in ACT therapie?

Binnen ACT therapie vormen waarden en toegewijde actie de basis voor richting en motivatie in je leven. Ze sturen het gedrag op betekenisvolle wijze en helpen individuen zich te richten op wat echt belangrijk is in hun leven, leidend tot weloverwogen en waardegerichte acties. Met waarden en toegewijde actie leer je om in plaats van zonder doel en richting rond te lopen, te weten waar je heen wil en welwillend te zijn om deze richting ook echt op te gaan.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie