Hoe worden waarden gebruikt in ACT therapie?

Samenvatting

Acceptance & Commitment therapy (ACT) gaat niet alleen over het omgaan met emotionele pijn, maar vooral over het leven naar je ware waarden. Door barrières te identificeren en te overwinnen, helpt ACT therapie mensen om dichter bij hun authentieke zelf te komen en op die manier om een leven vol betekenis te leiden.

Wat zijn ‘waarden’ in de context van ACT?

Waarden in ACT zijn niet moralistisch bedoeld, wat betekent dat ze niet een bepaalde afweging van ‘goed’ en ‘slecht’ zijn. In plaats van moralistische regels, zijn waarden gekozen levensrichtingen die ons een gevoel van doel en richting geven. Denk aan waarden zoals: verbondenheid, avontuur, leren, of zorgzaamheid. Ze werken als een kompas in ons leven, zodat we weten waar we heen moeten lopen om betekenis te kunnen ervaren.

Het proces van waarden identificeren

Het lijkt misschien eenvoudig, maar voor velen van ons, kan het identificeren van echte, persoonlijke waarden een uitdaging zijn. We zijn vaak vervreemd van wat we echt willen vanwege sociale druk, overtuigingen door de opvoeding of andere persoonlijke ervaringen. ACT gebruikt oefeningen en reflecties om ons te helpen deze waarden te (her)ontdekken. Zo wordt er in ACT therapie bijvoorbeeld het waardenkompas gebruikt, waarin je per gebied in je leven gaat vaststellen hoe belangrijk je het in jouw leven vindt en welke waarden daarbij passen. Wil je een groter overzicht van soorten oefeningen rondom het ontdekken van je waarden? Bekijk dan de volgende pagina

Leven volgens je waarden

Het identificeren van je waarden is slechts de eerste stap. Ernaar leven is de volgende uitdaging. Hoe vaak hebben we onszelf niet voorgenomen om meer tijd met geliefden door te brengen, maar lieten we ons toch opslokken door werk? Of wilden we een nieuwe vaardigheid leren, maar lieten we ons weerhouden omdat we denken dat we daar niet de tijd voor hebben? 

ACT therapie helpt hierbij door middel van:

  • Het herkennen van obstakels die ons ervan weerhouden naar onze waarden te leven;
  • Het ontwikkelen van vaardigheden om met deze barrières om te gaan;
  • Het opstellen van concrete actieplannen die in lijn liggen met onze waarden, zodat we ze praktisch en concreet vorm kunnen geven in ons leven.

Voordelen waardegericht leven

  • Verhoogd welzijn: een verhoogd gevoel van welbevinden en tevredenheid over het leven.
  • Betere besluitvorming: Door te weten wat er voor jou toe doet, kan je leven volgens je kompas kan je helpen bij het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten in je leven.
  • Sterkere relaties: Leven volgens wat jij belangrijk vindt, kan leiden tot gezondere en meer zinvolle relaties met anderen.
  • Meer veerkracht: Mensen kunnen beter omgaan met tegenslagen en uitdagingen in het leven.
  • Hoger zelfrespect: Een groter gevoel van eigenwaarde en zelfrespect.
  • Minder stress en angst: Door te leven volgens wat je belangrijk vindt, kun je een gevoel van doelgerichtheid en zingeving ervaren, wat kan helpen bij het verminderen van stress en angst.
  • Betere prestaties: Mensen die betekenisvol leven hebben vaak een grotere focus en toewijding, wat kan leiden tot betere prestaties op het werk of in andere gebieden van hun leven.

Conclusie

ACT therapie biedt ons niet alleen gereedschap om met emotionele en psychologische uitdagingen om te gaan. Het geeft ons ook de middelen om een authentiek en zinvol leven te leiden, gebaseerd op onze fundamentele waarden. Het is een reis van zelfontdekking en moed, ga jij het avontuur aan? Wil je verder ontdekken wat ACT therapie voor jouw specifieke situatie kan betekenen, bezoek dan onze ACT-pagina.

Lees meer artikelen
17 oktober, 2023

MCT (metacognitieve therapie), wat is het?

MCT is een innovatieve benadering in de psychologie die zich richt op de manier waarop we denken over ons eigen denkproces. In plaats van te focussen op gedachtepatronen, concentreert MCT zich op de overtuigingen die we hebben over denken en piekeren. Het doel is om cliënten te helpen een gezondere relatie met hun gedachten te ontwikkelen.

Lees verder
16 oktober, 2023

Metacognities, wat houden ze in binnen metacognitieve therapie?

Metacognities spelen een centrale rol in metacognitieve therapie (MCT). Metacognities zijn de overtuigingen, attitudes en kennis die we hebben over onze gedachten en over strategieën aangaande denken en voelen. Deze overtuigingen, attitudes en kennis kunnen negatief zien (zoals: ik kan het piekeren niet stoppen) of positief (zoals: piekeren helpt me om me voor te bereiden). In MCT focus je je voornamelijk op deze overtuigingen in het omgaan met piekeren en omliggende strategieën. Door de overtuigingen uit te dagen, kan je dit soort maladaptieve strategieën verminderen en je levenskwaliteit vergroten.

Lees verder
29 september, 2023

ACT en MCT: wat is het verschil?

ACT (Acceptance & commitment therapy) en MCT (Metacognitieve therapie) zijn beiden derde generatie gedragstherapie benaderingen, maar verschillen in hun focus en technieken. Terwijl ACT gericht is op acceptatie en het zetten van betekenisvolle stappen, legt MCT de nadruk op het veranderen van metacognitieve overtuigingen die denkstrategieën beïnvloeden. Hoewel ze overeenkomsten delen, hebben ze verschillende elementen die een centrale rol spelen.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie