Wat is het doel van ACT therapie?

Samenvatting

ACT therapie heeft als doel om mensen te helpen een vol en betekenisvol leven te leiden, terwijl ze leren om de bijkomende moeilijkheden te accepteren. Deze therapievorm legt niet de nadruk op symptoombestrijding, maar op het opbouwen van veerkracht en het nastreven van persoonlijke waarden. ACT therapie is al met al een reis van zelfontdekking en zelfacceptatie.

Het fundamentele doel: Psychologische flexibiliteit

Het kerndoel binnen ACT is het bevorderen van psychologische flexibiliteit. Maar wat betekent dat precies? Psychologische flexibiliteit verwijst naar het vermogen om volledig aanwezig te zijn in het huidige moment en bewust gedrag te kiezen dat in lijn ligt met onze waarden, zelfs in de aanwezigheid van lastige en onaangename ervaringen.

Het tegenovergestelde van psychologische flexibiliteit is psychologische rigiditeit – vastzitten in oude gewoonten, reactief zijn in plaats van proactief, en vasthouden aan wat ‘veilig’ voelt, zelfs als het ons pijn doet en niet verder helpt. ACT therapie helpt mensen om deze rigiditeit te herkennen en te vervangen door flexibeler, waardegedreven gedrag. Dat is het fundamentele doel

Wat is het doel van mindfulness binnen ACT therapie?

Een belangrijk instrument dat in ACT therapie wordt gebruikt om ons te helpen in het hier en nu te zijn, is mindfulness. Mindfulness gaat over aandachtig en zonder oordeel in het huidige moment zijn. Het stelt ons in staat om te merken wat er intern en extern gebeurt, zonder er automatisch op te reageren. Dit geeft de ruimte om bewust te reflecteren op die strategieën en gewoontes die we inzetten en ons niet verder helpen.

ACT moedigt ons aan om deze mindfulness vaardigheden te gebruiken om ons bewust te worden van onze gedachten en gevoelens, ze te accepteren en er vervolgens bewust voor te kiezen hoe we wél willen reageren. Automatische patronen kunnen we hierdoor vervangen door bewuste reacties.

Streven van ACT: het grotere plaatje zien

Een van de meest uitdagende, maar ook bevrijdende aspecten van ACT therapie, is het concept van de Observerende Zelf. Dit idee helpt ons te herkennen dat we niet gedefinieerd worden door onze gedachten, gevoelens, overtuigingen en ervaringen. In plaats daarvan zijn we de ‘Observerende Zelf’ die getuige is van deze waarnemingen.

Dit concept kan een beetje abstract aanvoelen, maar het helpt veel mensen om zich vrijer te voelen. Het stelt ons in staat om afstand te nemen van onze ervaringen en te herkennen dat we meer zijn dan onze gedachten of gevoelens. Het geeft ons de vrijheid om te kiezen hoe we willen handelen, in plaats van geregeerd te worden door onze interne ervaringen. Als je op zoek bent naar een specifieke oefening om dit onderdeel van ACT te verduidelijken, kan je deze oefening uitproberen. 

Je bestemming is een leven vol betekenis met ACT

Uiteindelijk is het doel van ACT therapie niet om ons ‘beter’ te maken of om onze problemen te ‘repareren’. In plaats daarvan wil het ons helpen een vol en betekenisvol leven te leiden, ongeacht de uitdagingen die we onderweg tegenkomen.

Het herkent dat het leven soms pijnlijk en uitdagend kan zijn, maar het biedt ook de tools en strategieën om deze uitdagingen aan te gaan met openheid, nieuwsgierigheid en moed. Het leert ons om te leven volgens onze waarden, zelfs als het moeilijk is, en om elke dag te kiezen voor een leven dat voor ons zinvol is.

Conclusie

ACT therapie is meer dan alleen therapie; het is een levenshouding. Het nodigt ons uit om volledig en authentiek te leven, om de totaliteit van onze menselijke ervaring te omarmen en om te kiezen voor een leven dat resoneert met onze diepste waarden. In een wereld die vaak chaotisch en uitdagend kan zijn, biedt ACT therapie een kompas om ons te leiden naar een leven vol betekenis en doel. Wil je ontdekken wat ACT therapie voor jou kan betekenen? Bezoek dan onze ACT-pagina.

Lees meer artikelen
17 oktober, 2023

MCT (metacognitieve therapie), wat is het?

MCT is een innovatieve benadering in de psychologie die zich richt op de manier waarop we denken over ons eigen denkproces. In plaats van te focussen op gedachtepatronen, concentreert MCT zich op de overtuigingen die we hebben over denken en piekeren. Het doel is om cliënten te helpen een gezondere relatie met hun gedachten te ontwikkelen.

Lees verder
16 oktober, 2023

Metacognities, wat houden ze in binnen metacognitieve therapie?

Metacognities spelen een centrale rol in metacognitieve therapie (MCT). Metacognities zijn de overtuigingen, attitudes en kennis die we hebben over onze gedachten en over strategieën aangaande denken en voelen. Deze overtuigingen, attitudes en kennis kunnen negatief zien (zoals: ik kan het piekeren niet stoppen) of positief (zoals: piekeren helpt me om me voor te bereiden). In MCT focus je je voornamelijk op deze overtuigingen in het omgaan met piekeren en omliggende strategieën. Door de overtuigingen uit te dagen, kan je dit soort maladaptieve strategieën verminderen en je levenskwaliteit vergroten.

Lees verder
29 september, 2023

ACT en MCT: wat is het verschil?

ACT (Acceptance & commitment therapy) en MCT (Metacognitieve therapie) zijn beiden derde generatie gedragstherapie benaderingen, maar verschillen in hun focus en technieken. Terwijl ACT gericht is op acceptatie en het zetten van betekenisvolle stappen, legt MCT de nadruk op het veranderen van metacognitieve overtuigingen die denkstrategieën beïnvloeden. Hoewel ze overeenkomsten delen, hebben ze verschillende elementen die een centrale rol spelen.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie