Medicatie, kan ik het combineren met ACT therapie?

Samenvatting

Acceptance & Commitment therapy (ACT) en medicatie kunnen in theorie harmonieus samenwerken. Terwijl ACT zich concentreert op acceptatie en vanuit je waarden leven, biedt het gebruik van bepaalde medicijnen de verlichting van symptomen. Aan de andere kant staan ACT en het gebruik van dit soort middelen wel lijnrecht tegenover elkaar. ACT moedigt juist acceptatie van symptomen aan in plaats van symptoomverlichting. Het succes van het combineren van ACT en medicatie is afhankelijk van zorgvuldige coördinatie en open dialoog. Op deze manier kan er afgestemd worden of de combinatie in jouw specifieke situatie kloppend is.

De functie van medicatie in geestelijke gezondheidszorg

Medicijnen zijn chemische stoffen ontworpen om neurotransmitters in de hersenen te balanceren, wat kan helpen bij het stabiliseren van stemmingen of het verminderen van specifieke symptomen. Medicatie gaat dus om symptoomverlichting. Medicijnen kunnen een uitweg bieden voor veel mensen die zich in moeilijk vaarwater bevinden. Het gebruik van middelen moet altijd in overleg gaan met je huisarts en andere betrokken medische professionals. Deze professionals gaan zorgvuldig om met medicatieveiligheid

Combineren van ACT en medicatie

De relatie tussen ACT en medicatie kan als complementair werken, maar dat verschilt per persoon en situatie. Terwijl medicijnen helpen bij het direct verlichten van symptomen, biedt ACT strategieën en inzichten om effectief om te gaan met stress, negatieve gedachten en andere psychologische uitdagingen door middel van het vergroten van veerkracht. Deze combinatie kan gunstig zijn voor mensen die ernstige mentale symptomen ervaren, waardoor hun wereld zonder die ondersteunende middelen ondraaglijk zou worden. In die gevallen kan het zijn dat medicijnen op korte termijn nodig zijn. ACT kan vervolgens bijdragen aan het ontwikkelen van langdurige veerkracht. Aan de andere kant kan medicatie iemand ook in een hoge mate verdoven, waardoor de toegang tot de emotionele wereld sluit. Deze emotionele wereld is cruciaal binnen ACT. In dat geval zou het geen goede combinatie zijn om ACT en medicijnen te combineren. Het antwoord verschilt dus per persoon en per situatie en dient onderzocht te worden om daarin een weloverwogen beslissing te maken.

Open communicatie als sleutel

Een optimale samenwerking tussen ACT en medicatie vereist transparantie. Zorgprofessionals, waaronder therapeuten en artsen, dienen goed geïnformeerd te worden over de lopende behandelingen van een patiënt om te waarborgen dat de interventies harmonieus samengaan. Wil jij dus aan ACT beginnen en slik je ook medicijnen? Bespreek dit dan met de professionals die bij je betrokken zijn. Vanuit deze transparantie kan je tot het beste besluit komen voor jouw specifieke situatie.

Conclusie

De combinatie van ACT en medicatie kan een krachtige tool zijn in de behandeling van psychologische uitdagingen. Aan de andere kant kunnen medicijnen ook de progressie die ACT kan brengen, in de weg zitten. Door te zorgen voor open communicatie en een zorgvuldige afstemming van interventies, kan er toegewerkt worden naar een kloppende beslissing rondom het combineren van medicatie en ACT. Wil je meer informatie over wat ACT voor jou kan betekenen? Ontdek dit dan op onze ACT-pagina.

Lees meer artikelen
7 november, 2023

Zelf als context, wat houdt dit onderdeel in van ACT therapie?

“Zelf als context” is een kerncomponent binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT therapie) die focust op de relatie die we hebben met onze eigen gedachten en emoties. Dit perspectief helpt ons te beseffen dat we niet worden gedefinieerd door onze interne ervaringen, maar de observator zijn van deze ervaringen die plaatsvinden. Door deze verschuiving in perspectief kunnen we ons losmaken van beperkende zelfbeelden en leven met meer flexibiliteit en aanwezigheid.

Lees verder
5 november, 2023

Defusie, wat betekent het in de context van ACT?

Defusie is een cruciale component binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze techniek helpt individuen zich te distantiëren van overheersende gedachten en gevoelens. Het uiteindelijke doel van defusie is het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Lees verder
2 november, 2023

Waarden en toegewijde actie, hoe worden ze gebruikt in ACT therapie?

Binnen ACT therapie vormen waarden en toegewijde actie de basis voor richting en motivatie in je leven. Ze sturen het gedrag op betekenisvolle wijze en helpen individuen zich te richten op wat echt belangrijk is in hun leven, leidend tot weloverwogen en waardegerichte acties. Met waarden en toegewijde actie leer je om in plaats van zonder doel en richting rond te lopen, te weten waar je heen wil en welwillend te zijn om deze richting ook echt op te gaan.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie