Kunnen ouderen positieve effecten behalen uit ACT therapie?

Samenvatting

Het toepassen van ACT therapie bij ouderen kan veel voordelen bieden, gezien de unieke uitdagingen waarmee deze leeftijdsgroep wordt geconfronteerd. De focus van ACT therapie op acceptatie en waardegericht leven kan bijzonder waardevol zijn voor senioren. ACT therapie helpt ouderen adaptief te zijn rondom de onvermijdelijke veranderingen in het leven, helpt ze nieuwe betekenis te cultiveren en leert ze omgaan met de moeilijke ervaringen van het leven.

De unieke behoeften van ouderen

Als we naar de levensfase van ouderdom kijken, zien we een periode vol veranderingen en aanpassingen. Oudere mensen gaan bijvoorbeeld met pensioen, kampen vaker met gezondheidsproblemen en komen in een periode waarin ze meer dierbaren kunnen verliezen. Deze veranderingen kunnen leiden tot gevoelens van bijvoorbeeld angst, verdriet en isolatie. ACT biedt een effectieve methode om met deze moeilijkheden om te gaan.

Ouderen en Acceptatie

Een van de zuilen van ACT therapie is acceptatie. Voor ouderen kan dit betekenen het accepteren van fysieke beperkingen, cognitieve veranderingen of het verlies van dierbaren. Het komt veel voor dat mensen op leeftijd vechten tegen dit soort ervaringen, omdat dit een natuurlijke respons is van de mens. Helaas zorgt dit vechten alleen maar voor meer lijden en pijn. Door deze realiteiten te accepteren in plaats van ertegen te vechten, kunnen oudere mensen een bepaalde rust vinden en zich richten op wat nog wél mogelijk is om te doen en ervaren in hun leven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er nog oud zeer aanwezig is, dat is opgebouwd gedurende het leven. Met ACT therapie leer je vanuit het hier en nu dit zeer te omarmen en toe te laten wat er is en afstand te nemen van de ineffectieve strategieën die je dwarsliggen.

Ouderen met een Waardegericht leven

Naast acceptatie leggen ACT-therapeuten veel nadruk op het leven volgens je persoonlijke waarden. Ook al heb je in een latere levensfase veel tijd gehad om je waarden te ontdekken, kan het zijn dat deze waarden weer zijn weggezakt of zijn veranderd in verloop van tijd. Voor ouderen kunnen de persoonlijke waarden vertaald worden naar het vinden van betekenis en doel in dagelijkse bezigheden, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met beperkingen en verlies. Voorbeelden van dit soort bezigheden zijn:

  • Tijd doorbrengen met (klein)kinderen
  • Vrijwilligerswerk
  • Het oppakken van een oude hobby
  • Aansluiten bij een vereniging
  • Op vakantie met een groep ouderen

Het gaat erom de dingen te identificeren die voor hen betekenisvol zijn en manieren te vinden om deze waarden in hun dagelijks leven te integreren. Het leven is niet makkelijk en dit maak je het leven ook niet op wonderbaarlijke wijze. Maar je kan er wel de betekenis aan toevoegen die je leven verrijkt, zelfs als het moeilijk is.

Feedback vanuit de praktijk

Verschillende studies en therapeuten geven aan dat ACT veelbelovende resultaten heeft laten zien bij ouderen. De feedback suggereert dat senioren vaak baat hebben bij de combinatie van acceptatie en het nastreven van een waardegericht leven, wat hen helpt omgaan met de uitdagingen die in hun levensfase voorkomen.

Conclusie

ACT therapie lijkt een geschikte therapeutische benadering voor ouderen. Met zijn focus op acceptatie en het vinden van betekenis in het leven, biedt het een krachtig perspectief voor senioren om een vervullend en waardegericht leven te leiden. Ben je op zoek naar specifieke diensten voor ACT voor jou of een ouder individu die je kent? Kijk dan op onze ACT-pagina.

Lees meer artikelen
7 november, 2023

Zelf als context, wat houdt dit onderdeel in van ACT therapie?

“Zelf als context” is een kerncomponent binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT therapie) die focust op de relatie die we hebben met onze eigen gedachten en emoties. Dit perspectief helpt ons te beseffen dat we niet worden gedefinieerd door onze interne ervaringen, maar de observator zijn van deze ervaringen die plaatsvinden. Door deze verschuiving in perspectief kunnen we ons losmaken van beperkende zelfbeelden en leven met meer flexibiliteit en aanwezigheid.

Lees verder
5 november, 2023

Defusie, wat betekent het in de context van ACT?

Defusie is een cruciale component binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze techniek helpt individuen zich te distantiëren van overheersende gedachten en gevoelens. Het uiteindelijke doel van defusie is het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Lees verder
2 november, 2023

Waarden en toegewijde actie, hoe worden ze gebruikt in ACT therapie?

Binnen ACT therapie vormen waarden en toegewijde actie de basis voor richting en motivatie in je leven. Ze sturen het gedrag op betekenisvolle wijze en helpen individuen zich te richten op wat echt belangrijk is in hun leven, leidend tot weloverwogen en waardegerichte acties. Met waarden en toegewijde actie leer je om in plaats van zonder doel en richting rond te lopen, te weten waar je heen wil en welwillend te zijn om deze richting ook echt op te gaan.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie