Kunnen ouderen positieve effecten behalen uit ACT therapie?

Samenvatting

Het toepassen van ACT therapie bij ouderen kan veel voordelen bieden, gezien de unieke uitdagingen waarmee deze leeftijdsgroep wordt geconfronteerd. De focus van ACT therapie op acceptatie en waardegericht leven kan bijzonder waardevol zijn voor senioren. ACT therapie helpt ouderen adaptief te zijn rondom de onvermijdelijke veranderingen in het leven, helpt ze nieuwe betekenis te cultiveren en leert ze omgaan met de moeilijke ervaringen van het leven.

De unieke behoeften van ouderen

Als we naar de levensfase van ouderdom kijken, zien we een periode vol veranderingen en aanpassingen. Oudere mensen gaan bijvoorbeeld met pensioen, kampen vaker met gezondheidsproblemen en komen in een periode waarin ze meer dierbaren kunnen verliezen. Deze veranderingen kunnen leiden tot gevoelens van bijvoorbeeld angst, verdriet en isolatie. ACT biedt een effectieve methode om met deze moeilijkheden om te gaan.

Ouderen en Acceptatie

Een van de zuilen van ACT therapie is acceptatie. Voor ouderen kan dit betekenen het accepteren van fysieke beperkingen, cognitieve veranderingen of het verlies van dierbaren. Het komt veel voor dat mensen op leeftijd vechten tegen dit soort ervaringen, omdat dit een natuurlijke respons is van de mens. Helaas zorgt dit vechten alleen maar voor meer lijden en pijn. Door deze realiteiten te accepteren in plaats van ertegen te vechten, kunnen oudere mensen een bepaalde rust vinden en zich richten op wat nog wél mogelijk is om te doen en ervaren in hun leven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er nog oud zeer aanwezig is, dat is opgebouwd gedurende het leven. Met ACT therapie leer je vanuit het hier en nu dit zeer te omarmen en toe te laten wat er is en afstand te nemen van de ineffectieve strategieën die je dwarsliggen.

Ouderen met een Waardegericht leven

Naast acceptatie leggen ACT-therapeuten veel nadruk op het leven volgens je persoonlijke waarden. Ook al heb je in een latere levensfase veel tijd gehad om je waarden te ontdekken, kan het zijn dat deze waarden weer zijn weggezakt of zijn veranderd in verloop van tijd. Voor ouderen kunnen de persoonlijke waarden vertaald worden naar het vinden van betekenis en doel in dagelijkse bezigheden, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met beperkingen en verlies. Voorbeelden van dit soort bezigheden zijn:

  • Tijd doorbrengen met (klein)kinderen
  • Vrijwilligerswerk
  • Het oppakken van een oude hobby
  • Aansluiten bij een vereniging
  • Op vakantie met een groep ouderen

Het gaat erom de dingen te identificeren die voor hen betekenisvol zijn en manieren te vinden om deze waarden in hun dagelijks leven te integreren. Het leven is niet makkelijk en dit maak je het leven ook niet op wonderbaarlijke wijze. Maar je kan er wel de betekenis aan toevoegen die je leven verrijkt, zelfs als het moeilijk is.

Feedback vanuit de praktijk

Verschillende studies en therapeuten geven aan dat ACT veelbelovende resultaten heeft laten zien bij ouderen. De feedback suggereert dat senioren vaak baat hebben bij de combinatie van acceptatie en het nastreven van een waardegericht leven, wat hen helpt omgaan met de uitdagingen die in hun levensfase voorkomen.

Conclusie

ACT therapie lijkt een geschikte therapeutische benadering voor ouderen. Met zijn focus op acceptatie en het vinden van betekenis in het leven, biedt het een krachtig perspectief voor senioren om een vervullend en waardegericht leven te leiden. Ben je op zoek naar specifieke diensten voor ACT voor jou of een ouder individu die je kent? Kijk dan op onze ACT-pagina.

Lees meer artikelen
17 oktober, 2023

MCT (metacognitieve therapie), wat is het?

MCT is een innovatieve benadering in de psychologie die zich richt op de manier waarop we denken over ons eigen denkproces. In plaats van te focussen op gedachtepatronen, concentreert MCT zich op de overtuigingen die we hebben over denken en piekeren. Het doel is om cliënten te helpen een gezondere relatie met hun gedachten te ontwikkelen.

Lees verder
16 oktober, 2023

Metacognities, wat houden ze in binnen metacognitieve therapie?

Metacognities spelen een centrale rol in metacognitieve therapie (MCT). Metacognities zijn de overtuigingen, attitudes en kennis die we hebben over onze gedachten en over strategieën aangaande denken en voelen. Deze overtuigingen, attitudes en kennis kunnen negatief zien (zoals: ik kan het piekeren niet stoppen) of positief (zoals: piekeren helpt me om me voor te bereiden). In MCT focus je je voornamelijk op deze overtuigingen in het omgaan met piekeren en omliggende strategieën. Door de overtuigingen uit te dagen, kan je dit soort maladaptieve strategieën verminderen en je levenskwaliteit vergroten.

Lees verder
29 september, 2023

ACT en MCT: wat is het verschil?

ACT (Acceptance & commitment therapy) en MCT (Metacognitieve therapie) zijn beiden derde generatie gedragstherapie benaderingen, maar verschillen in hun focus en technieken. Terwijl ACT gericht is op acceptatie en het zetten van betekenisvolle stappen, legt MCT de nadruk op het veranderen van metacognitieve overtuigingen die denkstrategieën beïnvloeden. Hoewel ze overeenkomsten delen, hebben ze verschillende elementen die een centrale rol spelen.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie