6 voordelen van ACT (Acceptance & Commitment therapy)

Samenvatting

Acceptance & Commitment therapy (ACT) is een unieke therapeutische benadering die individuen helpt hun negatieve gedachten te accepteren en zich te committeren aan waardevolle actie. De voordelen van ACT omvatten onder andere verbeterde mentale veerkracht, verhoogd welzijn en effectievere copingstrategieën.

Ontdek de voordelen van ACT

Acceptance & Commitment therapy (ACT) verschilt van traditionele vormen van cognitieve gedragstherapie. In plaats van symptomen te bestrijden, leert het individuen om onvermijdelijke negatieve ervaringen te omarmen en zich tegelijkertijd te richten op het leven volgens hun waarden. Dit leidt tot een reeks voordelen die we in dit artikel nader zullen verkennen.

Voordeel 1: Acceptatie van moeilijke ervaringen

Een van de primaire voordelen van ACT is dat het de acceptatie verhoogd van dingen die lastig, moeilijk en negatief zijn. Ook al zoeken mensen vaak naar vermindering van symptomen, is dat niet het hoofddoel van ACT. In de praktijk is het vaak het geval dat hoe meer we proberen onze symptomen te verminderen, hoe meer deze symptomen ons in de weg zitten. Het is eenmaal niet in alle gevallen mogelijk om onze symptomen te verminderen. Dit kan zorgen voor frustratie, stress en hopeloosheid. Daarom bevordert ACT de acceptatie van moeilijke ervaringen, inclusief bijkomende negatieve gedachten en gevoelens door ze te zien als een onderdeel van de menselijke ervaring.

Voordeel 2: Verhoogd psychologisch welzijn

Zoals net is behandeld, staat het verminderen van symptomen niet op de voorgrond bij ACT, is het nog steeds een resultaat die vaak wordt ervaren. Juist door de focus te leggen bij acceptatie van symptomen en moeilijke ervaringen, verminder je de weerstand in jezelf. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en rust in je hoofd en lichaam. Je welzijn verhoogd hierdoor. Maar onthoud wel dat dit niet de insteek is als je met ACT therapie begint!

Voordeel 3: Verbeterde mentale veerkracht

ACT bevordert flexibiliteit waardoor je beter kan omgaan met uitdagingen die je in je leven tegenkomt. Je kan je leven beter weer oppakken na tegenslagen. Al met al, verhoogd je mentale veerkracht. Doordat je goed en effectief met je gedachten en gevoelswereld om kan gaan, lukt het je beter om met de verandering en onverwachte gebeurtenissen in je leven om te gaan.

Voordeel 4: Duidelijke waardebepaling

Een kerncomponent van ACT is het begrijpen en definiëren van je persoonlijke waarden. Door hieraan vast te houden, kun je richting en doel in je leven vinden. Veel mensen lopen doelloos rond in hun leven. Er zijn misschien wel doelen rondom jezelf onderhouden en veiligheid, maar er mist soms een vervullend doel die echte betekenis geeft. Met ACT kan je die betekenis terugvinden door vast te stellen wat jou drijft en vervulling geeft.

Voordeel 5: Effectieve copingstrategieën

ACT biedt tools en technieken die individuen helpen om op een gezonde manier met stress en uitdagingen om te gaan. Je leert je lichaam en stresssysteem beter kennen, waardoor je bewust met stress en uitdagingen om kan gaan. Vanuit onze automatische piloot kunnen we snel dingen doen die ons juist meer doen lijden, zoals vermijdingsgedrag. Door bewust stil te staan bij wat er gebeurd, kunnen we op de manier handelen die voedend is voor ons. Zoals het integreren van meer rust momenten (en daar kan best tv kijken of gamen tussen zitten) en bewust wat gas terugnemen in een situatie, zonder ervoor weg te rennen.

Voordeel 6: Vermindering van vermijdingsgedrag

In plaats van problemen te vermijden, moedigt ACT aan om ze aan te gaan, waardoor groei en ontwikkeling wordt bevorderd. Verandering kan heel eng zijn. We kunnen ons onzeker voelen, denken dat we niet goed genoeg zijn, bang zijn voor rampscenario’s en ga zo maar door. ACT helpt je om die angsten bij de hand te nemen en tóch dat te doen wat waardevol voor je is. Je maakt op deze manier grote stappen als persoon en kan je leven transformeren.

Voordeel 7: Toewijding aan actie

Dit laatste voordeel sluit mooi aan op de vermindering van je vermijdingsgedrag. In plaats van wegkijken, leer je met ACT om waardevol te handelen in lijn met je waarden. Je zoekt dus niet alleen uit wat je waarden en ambities zijn, maar je voert ze ook uit met toewijding. Het ondernemen van ACTie. Het kan zijn dat actie in sommige situaties een onbegonnen zaak lijkt. Maar met ACT leer je om vanuit het huidige moment actie te ondernemen. Stapje voor stapje. Niet gelijk de hele berg op. Voordat je het weet ben je op plekken waarvan je niet had gedacht dat het mogelijk was.

Hoe de voordelen van ACT je leven kunnen transformeren

De voordelen van ACT hebben het potentieel om het dagelijks leven van individuen in grote mate te veranderen. Door acceptatie en commitment te combineren, kunnen mensen niet alleen leren om met hun uitdagingen om te gaan, maar ook om een leven te leiden dat echt betekenisvol en waardevol voor hen is.

Conclusie

Acceptance & Commitment therapy (ACT) is meer dan alleen een therapeutische benadering; het is een levensfilosofie. De voordelen van ACT reiken verder dan de therapiesessie en bieden mensen de tools om een leven te leiden dat rijk is aan betekenis, ondanks de onvermijdelijke uitdagingen van het leven. Ben je door dit artikel geïnteresseerd geraakt in ACT therapie? Bekijk dan hier onze pagina voor meer informatie.

Lees meer artikelen
7 november, 2023

Zelf als context, wat houdt dit onderdeel in van ACT therapie?

“Zelf als context” is een kerncomponent binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT therapie) die focust op de relatie die we hebben met onze eigen gedachten en emoties. Dit perspectief helpt ons te beseffen dat we niet worden gedefinieerd door onze interne ervaringen, maar de observator zijn van deze ervaringen die plaatsvinden. Door deze verschuiving in perspectief kunnen we ons losmaken van beperkende zelfbeelden en leven met meer flexibiliteit en aanwezigheid.

Lees verder
5 november, 2023

Defusie, wat betekent het in de context van ACT?

Defusie is een cruciale component binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze techniek helpt individuen zich te distantiëren van overheersende gedachten en gevoelens. Het uiteindelijke doel van defusie is het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Lees verder
2 november, 2023

Waarden en toegewijde actie, hoe worden ze gebruikt in ACT therapie?

Binnen ACT therapie vormen waarden en toegewijde actie de basis voor richting en motivatie in je leven. Ze sturen het gedrag op betekenisvolle wijze en helpen individuen zich te richten op wat echt belangrijk is in hun leven, leidend tot weloverwogen en waardegerichte acties. Met waarden en toegewijde actie leer je om in plaats van zonder doel en richting rond te lopen, te weten waar je heen wil en welwillend te zijn om deze richting ook echt op te gaan.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie