Niet ondanks de zwaarte, maar dankzij

StressWise is opgericht om naast mensen te staan die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Gewone mensen zoals jij en ik. Mensen die zich afvragen of het wel goed met hun gaat en misschien wel denken dat zij lijden aan een depressie of een burn-out. Mensen die net als ik angsten hebben en moeite hebben om het zelfvertrouwen te vinden om zich staande te houden in onze gekke (prestatiegerichte) maatschappij. Mensen die denken dat ze zich perfect moeten gedragen en op zijn minst gelukkig zouden moeten zijn, omdat dat nou eenmaal de norm is die wij onszelf opleggen door ons te vergelijken met anderen (o.a.) via (sociale) media.

StressWise is in eerste instantie opgericht om een tegenbeweging te vormen die een boodschap van realisme, relativering en normalisatie brengt. Niemand is perfect, iedereen kan depressief worden of burn-out raken. Dwars tegen de stroom en alle gekkigheid in ervoor pleiten dat je mag zijn wie je bent met al het goede en al het mindere dat je hebt. Dit alles mag er zijn, sterker, een opstelling als deze is het begin van heling en leidt uiteindelijk naar werkelijke transformatie.

Door stress, depressie, burn-out en angst kun je je buitengesloten voelen. Als je er mee te maken krijgt is iedereen in het begin nog wel begripvol (en als je het treft zorgzaam) voor je, maar naarmate de problematiek die je ervaart voortduurt wordt het begrip alsmaar minder. Een mens is slecht in staat steeds maar te geven en verwacht hoe dan ook op termijn iets terug. Als je dit niet kunt geven is de kans best groot dat je alleen komt te staan. En dat is enorm zwaar, zeker als je hiertoe niet in staat bent. Je bent alleen mens in een omgeving die jou erkent als mens. Iedereen heeft van nature een drang naar erkenning. Een mens is een ‘groepsdier’, je hebt een ander nodig om jezelf een volwaardig persoon te voelen, je hebt anderen nodig om je aan op te trekken, om je te spiegelen, om je van te onderscheiden en om lief te hebben. Gevoelens van stilstand en buitensluiting behoren tot de heftigste die er zijn.

In onze hedendaagse maatschappij lijkt het erop alsof we allemaal moeten voldoen aan het ideaalbeeld van de succesvolle, snelle, onvermoeibare, vrolijke, sociaal vaardige, mooie en gelukkige mens. Als je even niet voldoet aan dit ideaalbeeld kun je al snel het gevoel hebben dat je ‘er niet bijhoort’ en dan ligt de melancholie (en in het verlengde hiervan depressie of burn-out) op de loer. Ik spreek uit eigen ervaring. Het besef dat er (werkelijk waar!) niets mis is met je, maar dat je even niet mee kunt en vooral rust en tijd voor jezelf nodig hebt (om in godsnaam even bij te komen) is dan je redding. Acceptatie, van het moment, van de omstandigheden, van jezelf (zoals je bent, hier en nu) is het belangrijkste wat er is en hoeft (toekomstige, nabije) verandering niet in de weg te staan.

Verandering (van je situatie, van ‘jezelf’) is prima, áls de voorwaarden voor de specifieke verandering aanwezig zijn, áls verandering deel uitmaakt van een voor jou natuurlijke beweging en vooral áls verandering in het teken staat van je waarden! Accepteer wat je niet kunt veranderen (een andere optie heb je niet) en verander wat je wilt én kunt veranderen. Misschien kun je dit zelf, met de mensen om je heen, misschien heb je hiervoor een professional nodig. Maar het begint met de erkenning van jezelf.

Wat ik met het bovenstaande vooral wil zeggen is: VERANDERING KAN NU. En ook, verandering kan niet zonder acceptatie. Je bent zoals je bent, wat je er ook van mag vinden, dit is het, jij bent jij. Jijzelf zult niet veranderen, maar als je jezelf kunt accepteren zoals je bent, zul je jezelf nog verbazen wat er allemaal mogelijk is. Ook hier spreek ik uit ervaring. En die ervaring wil ik graag delen met de wereld, met de moedige mensen die het onherbergzame pad van acceptatie willen lopen op weg naar meer bewustzijn, ontwikkeling en bloei.

Ik heb me voorgenomen om iedereen die erin geïnteresseerd is mee te nemen op het pad van zelfontwikkeling en ‘persoonlijk leiderschap’. Om duidelijk te maken dat iedereen worstelt met het leven, dat worstelen erbij hoort en dus heel normaal is. Ik wil je stimuleren om te doen wat jij belangrijk vindt in jouw leven, ook al is het soms moeilijk. Ondanks zwaarte en obstakels zijn er wegen naar een zinvol en rijk bestaan. Laat je inspireren door tegenslag. John Lennon schreef ooit het liedje Beautiful Boy, met daarin de volgende zin: ‘Life is what happens to you when you’re busy making other plans’. Ik zou zeggen, leef NU, want het leven is NU. Niet ondanks de zwaarte, maar dankzij.

Controle willen houden

Je wilt graag controle over de situatie of je omstandigheden, misschien over je gezondheid en het liefst ook over je gevoel en je denken. Door mindfulness zou je erachter kunnen komen dat het zo niet werkt. Je kunt geen controle hebben over situaties, simpelweg doordat je niet weet wat er zal gebeuren in het volgende moment en welke dynamische invloeden van buitenaf een rol zullen spelen. Soms lijkt het erop dat je ‘de controle hebt’ en we zeggen dan ook wel eens: ik heb alles onder controle. Maar eigenlijk maak je jezelf dan maar wat wijs. Je kunt van tevoren nooit een juiste volledige inschatting maken van de situatie. Soms lijkt het er wel sterk op dat je de zaak onder controle hebt doordat het toch zo is gelopen als je van tevoren had gedacht; je verwachting werd ingelost! Maar niet alle verwachtingen of wensen zullen altijd worden ingelost. Integendeel. Vaak lopen de dingen anders dan dat we verwachten. Het leven is als een stroom, dynamisch, en verandert van moment tot moment. Vaak zonder dat je je ervan bewust bent.

Wat voor een situatie geldt, geldt ook voor omstandigheden. Degene die omstandigheden naar zijn hand kan zetten zou ik graag willen ontmoeten. Je zult het moeten doen met wat er is. Nu, op dit moment. De omstandigheden zijn steeds weer anders en vereisen telkens weer een andere actie. Elke situatie vraagt – mede door de wisselende omstandigheden – steeds weer om een unieke handeling. Dat is mindfulness: accepteren wat er nu is en op basis daarvan de juiste keuzes maken. Ik gebruik hiervoor graag het woord ‘spontaniteit’ (niet te verwarren met impulsiviteit!).

Degene die omstandigheden naar zijn hand kan zetten zou ik graag willen ontmoeten.

We kunnen allemaal tot op zekere hoogte goed voor onszelf en voor onze naasten zorgen. Als je met aandacht in het leven staat en mindfulness tot een belangrijke waarde hebt gemaakt, zul je gaan beseffen hoe je het beste voor jezelf en de mensen in je omgeving kunt zorgen. Daardoor heb je grote kans op een goede gezondheid en een hoog welzijnsniveau. Maar ondanks al je ‘inspanningen’ met mindfulness kun je natuurlijk toch getroffen worden door ziekte, een aandoening of andere gezondheidsbelemmerende zaken. Zo is de kans op longkanker lager als je besluit niet te roken, maar dat betekent niet dat je niet kunt worden getroffen door deze ziekte. Dat heb je niet in de hand. Controle blijkt wederom een illusie: gezondheid kun je bevorderen, maar niet controleren. Toch kan juist mindfulness je helpen, ook als je worstelt met je gezondheid of ziek bent. Door je te realiseren en te erkennen dat je ziek bent (en er niet voor te vluchten of er tegen te vechten) en keuzes te maken die genezing (mogelijk) ondersteunen en bevorderen. Dat is mindfulness.

Claire, een deelnemer aan onze mindfulnesstraining worstelt met het begrip ‘controle’. Ze vertelde me dat ze erin vastloopt, en dat: ‘acceptatie van mijn lichamelijk toestand soms voelt als berusting, het laten gebeuren (in negatieve zin), omdat ik het idee heb dat ik er controle over moet houden of er mee bezig moet zijn’. Wat Claire probeert is om actief (als actie, doe-modus) controle te houden op haar lichamelijke toestand. Door mindfulness is ze wel gaan begrijpen dat dat eigenlijk nutteloos is, maar ze houdt zich daar gevoelsmatig toch nog aan vast, waardoor denken (nieuw inzicht) en voelen (oud patroon) elkaar (nog) tegenspreken.

Door mindfulness krijg je de ruimte om werkelijk te beseffen dat je automatische gedachtepatronen vaak het juiste handelen in de weg zitten.

Door mindfulness krijg je de ruimte om werkelijk te beseffen dat je automatische gedachtepatronen en je gevoelens die daarvan het gevolg zijn vaak het juiste handelen in de weg zitten. Je maakt je vaak druk (stress), terwijl lichaam en mind juist gebaat zijn bij rust en ontspanning. De gevoelens van berusting (onmacht) waar Claire het over heeft komen voort uit automatische gedachtepatronen, in plaats van dat zij haar ervaring in het hier en nu weerspiegelen. Mindfulness kan je leren om de dingen in het juiste perspectief te zien en werkelijk te leven met datgene wat zich NU aandient. Als je ziet dat er weinig tot niets te controleren valt, ga je vanzelf steeds meer accepteren. En acceptatie maakt vrij.

Hulp nodig?
Kies je locatie