Hoe gaat ACT om met trauma?

Samenvatting

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) benadert trauma door cliënten te helpen een gezonde afstand te nemen van hun pijnlijke herinneringen, de moeilijke emoties rondom het trauma beetje bij beetje toe te laten, en te handelen in overeenstemming met hun waarden. Terwijl traditionele therapieën zich kunnen richten op het herbeleven van het trauma, het begrijpen waarom het is gebeurd of veranderen van gedachten over het trauma, richt ACT zich op het opbouwen van veerkracht en het vinden van betekenis zonder eindeloos te graven in het verleden. 

Afstand nemen van het verleden

Het kan behoorlijk lastig zijn om afstand te nemen van een trauma met alle pijnlijke herinneringen die zijn verbonden aan het trauma. Traumatische herinneringen maken een grote impact op je leven. Veelvoorkomende gevolgen zijn dat je naar aanleiding van dit soort ervaringen, je eindeloos kan gaan malen over die pijnlijke herinneringen, wat leidt tot slapeloze nachten en vermoeiende dagen. Met ACT krijg je tools toegereikt die je helpen om te beginnen met het nemen van afstand van de gedachten die verbonden zijn aan het trauma. Op deze manier kan er in verloop van tijd al iets meer innerlijke ruimte ontstaan, waardoor je het trauma beter kan verwerken. ACT leert dat we niet onze gedachten zijn. Door een stap terug te doen en onze gedachten te observeren zonder erdoor geconsumeerd te worden, kunnen we hun invloed op ons verminderen. 

Accepteren zonder oordeel

Schuld, schaamte en zelfveroordeling komen vaak voor bij trauma’s. De gevoelswereld is in veel gevallen sterk onder invloed van traumatische gebeurtenissen. Het idee van acceptatie kan dan ook iets zijn wat onmogelijk lijkt en juist het tegenovergestelde van wat je moet doen. ‘Moet je dan niet afkomen van de pijn en alles doen om dit voor elkaar te krijgen?’ Wat ACT echter beoogt, is een vorm van acceptatie waarbij je pijnlijke ervaringen erkent zonder over ze te oordelen. Je bent niet je trauma; je hebt een ervaring van trauma. Door de pijn toe te laten, zorg je ervoor dat je geen energie verspilt om van de pijn af te komen. Bovendien kan je de pijn juist beter laten gaan als je het accepteert. Het proces van acceptatie binnen ACT gebeurt door beetje bij beetje toe te laten. Niet alles in een keer, maar een behapbaar stukje de aandacht geven. Hoe meer je dit doet, hoe beter je met je trauma en omliggende emoties kan omgaan. In veel gevallen zorgt dit er ook juist voor dat de pijn minder wordt, ook al is dat niet het primaire doel van ACT.

Trauma en zelfbeeld

Door traumatische ervaringen kan ons zelfbeeld negatief worden beïnvloed. We kunnen ons dingen gaan aanrekenen, negatief over onszelf gaan denken en belemmerd worden door de overtuigingen die zijn ontstaan na die ervaringen. Met ACT leer je jezelf zien buiten de beperkingen van je trauma of pijnlijke herinneringen. Je bent meer dan je pijnlijke ervaringen; onder alle pijn en oordelen ligt een diepere identiteit die niet gedefinieerd wordt door je verleden. Je leert meer vanuit een observerende rol te kijken naar wat er gebeurt is in je leven, zodat je je zelfbeeld los kan koppelen van wat je hebt ervaren. Ook dit is een proces. ACT is niet een sprint, maar echt een marathon, met name als het gaat om heftige ervaringen die verbonden zijn aan trauma.

Leven volgens je authentieke waarden

Een van de meest transformerende aspecten van ACT is het idee van waardengericht leven. Het herkennen en nastreven van je waarden kan een anker zijn, vooral als je worstelt met de nawerkingen van trauma. Dit betekent dat je prioriteit geeft aan een betekenisvol leven. Ondanks dat je moeilijke dingen hebt ervaren, kan je dan wel wat maken van je leven. Misschien kan je zelfs je moeilijke ervaringen als een kracht gebruiken om er voor andere mensen te zijn. Door kleine stapjes te zetten naar wat jij belangrijk vindt, kan je meer stabiliteit en zekerheid gaan ervaren. 

Conclusie

ACT biedt een vernieuwende en empowerende benadering van trauma. Het helpt je om trauma’s te zien als een deel van je verhaal, maar niet als het hele boek. Voor iedereen die worstelt, is er hoop en een pad voorwaarts. ACT kan je in dat proces ondersteunen. Wil je weten wat ACT voor jouw specifieke situatie kan betekenen? Meld je dan hier aan voor een vrijblijvend adviesgesprek door op de button te drukken.

Bij welke problemen of aandoeningen is ACT effectief?

Samenvatting

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een veelzijdige therapie die wordt aanbevolen voor diverse psychologische problemen. Van angst, depressie en burn-out tot chronische pijn. Laten we in dit artikel bekijken voor welke uitdagingen ACT in het bijzonder nuttig kan zijn.

Angst 

ACT helpt individuen om te gaan met lastige gedachten en moeilijke gevoelens die vaak gepaard gaan met angst. Door middel van cognitieve defusie, kan men leren om kritische gedachten los te laten, waardoor de gedachten een minder grote invloed hebben. Aangezien angstige gedachten vaak de voedingsbodem zijn voor de ervaring van angst, kan defusie ervoor zorgen dat angstgevoelens niet onnodig escaleren. In plaats van vast te zitten in een negatieve spiraal, leer je met ACT de angst bij de hand te nemen en ondanks de angst betekenisvolle stappen te zetten.

Depressie

ACT is ook effectief met het omgaan van de uitdagingen rondom een depressie of depressieve klachten. Het helpt bij het accepteren van negatieve emoties rondom depressie, waardoor de intensiteit van depressieve gevoelens niet oplopen tot onnodig lijden. Door het leren accepteren van deze gevoelens, kan men voorkomen dat ze overgaan in versterkte depressie. De kritische stem in het hoofd van mensen die kampen met depressie, kunnen ook resulteren in meer depressieve klachten. Door afstand te doen van de negatieve gedachten en ervaringen die vastzitten aan de kritische stem, kan je de negatieve spiraal  van depressie verminderen. Bovendien kan je meer betekenis toevoegen aan je leven met ACT, waardoor je het licht weer kan gaan zien aan het einde van de tunnel.

Stress en burn-out

ACT biedt mindfulness-technieken en bevordert een waardengericht leven, essentieel bij het leren omgaan met stress en het voorkomen van een burn-out. Door meer ruimte voor zichzelf te creëren, leert men grenzen te respecteren en keuzes te maken die in lijn zijn met persoonlijke waarden. Dit draagt bij aan een groter gevoel van betekenis en dient als buffer tegen stress en uitputting.

Verslavingsproblematiek

ACT kan mensen ondersteunen bij het identificeren van triggers en patronen die bijdragen aan verslaving. Door zich bewust te worden van deze patronen en bewuste keuzes te maken, kan men verslavingsgedrag verminderen. Het verslavingsgedrag wordt vervolgens vervangen door waardengericht gedrag. ACT leert daarbij om te gaan met de negatieve gedachten en lastige emoties die bij dat proces kunnen komen kijken.

Chronische pijn en ziekte

Voor diegenen die kampen met chronische pijn, biedt ACT hulpmiddelen om op een accepterende manier met pijn om te gaan. Door het accepteren van fysieke pijn, lijkt de impact ervan vaak af te nemen. Dit komt omdat de strijd tegen pijn vaak meer leed veroorzaakt. ACT helpt bij het ontwikkelen van een gezondere relatie met de pijn, waardoor de algehele kwaliteit van leven kan verbeteren. Bovendien wordt er gekeken naar betekenisvolle stappen die genomen kunnen worden, zodat het leven ondanks de pijn een positieve wending krijgt.

Een brede toepassing

Een van de opmerkelijke aspecten van ACT is de veelzijdigheid ervan. Naast de hierboven besproken problemen, kan ACT ook helpen bij andere uitdagingen zoals een laag zelfbeeld, perfectionisme en piekeren. Zelfs bij trauma kan het positieve effecten hebben op de kwaliteit van leven.

Conclusie

ACT is een veelzijdige en krachtige benadering die kan worden toegepast op een breed scala van psychologische uitdagingen. Door zich te concentreren op zowel acceptatie als actie, biedt het mensen de middelen om zich te bevrijden van beperkende patronen en naar een bevredigender leven te bewegen. De toepassing van ACT strekt zich uit tot verschillende gebieden van het leven, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor persoonlijke groei.

Wat zijn typische oefeningen die in ACT therapie worden gebruikt?

Samenvatting

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) staat bekend om zijn unieke benadering en technieken die cliënten helpen zich te verbinden met acceptatie van wat er aanwezig is in het moment en hun waarden. Van Mindfulness tot cognitieve defusie, we zullen enkele kenmerkende oefeningen van ACT verkennen.

Mindfulness in het dagelijks leven

ACT moedigt aan om aanwezig te zijn in het Hier en nu, wat betekent dat je leert om aandacht te besteden aan je zintuigen, gedachten en gevoelens in het huidige moment, zonder oordeel. Specifieke oefeningen die binnen ACT worden gebruikt zijn mindful wandelen, mindful eten en de body scan. In deze oefeningen gebruik je je aandacht om het huidige moment volledig te ervaren, waardoor je meer aanwezigheid, rust en focus kan ervaren. Je geeft daarin je gevoelens meer ruimte en kan daardoor beter met moeilijke ervaringen omgaan. Daarnaast leer je met Mindfulness oefeningen om je aandacht te trainen en dat je de controle hebt over wat je doet met je aandacht. Vandaag de dag leven we in een tijd van afleiding, waardoor we onze kracht weggeven. We zitten eigenlijk steeds meer als een zombie achter het stuur zonder dat we weten waar we heenrijden. Met Mindfulness kunnen we weer bewust achter het stuur gaan zitten en bepalen wat we doen met onze aandacht en met onze acties.

Cognitieve defusie: afstand nemen van je gedachten

Dit is een techniek waarbij cliënten leren afstand te nemen van hun gedachten en om gedachten te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten. De kritische stem in ons hoofd kan veel negativiteit met zich meebrengen als we die stem geloven. Door die stem te defuseren, krijgt het minder macht over je. Een voorbeeld van een oefening die binnen ACT wordt gebruikt rondom cognitieve defusie is het herhalen van vervelende gedachten op een gekke manier. Je kan bijvoorbeeld een negatieve gedachte heel vrolijk gaan herhalen, terwijl je aan het springen bent. Doordat de lading niet congruent is van wat je doet met de negatieve gedachte, vermindert de lading. Zo kan je steeds beter leren om afstand te nemen van de kritische stem. Je gaat jezelf dan als een losgekoppeld persoon zien vergeleken met die kritische stem.

Zelf-als-context oefeningen: je ervaringen nuanceren

Bij deze oefeningen gaat het om het zien van jezelf vanuit een breder perspectief. Het begrijpen dat jij niet je gedachten, overtuigingen, gevoelens of herinneringen bent. Vaak kunnen we bepaalde ervaringen van vroeger onszelf aanrekenen en kunnen we deze ervaringen verbinden aan wie we zijn als persoon. Als we bijvoorbeeld iets vervelends doen, dan kunnen we onszelf gaan zien als een vervelend persoon. Een typische oefening in ACT is om je ervaringen te nuanceren, door te zeggen ‘Ik gedroeg me vroeger vervelend onder deze omstandigheden’ in plaats van ‘ik ben een vervelend persoon’. Hierdoor halen we de lading weg van ervaringen, door in te zien dat we niet onze vroegere keuzes en ervaringen zijn. Daar kan dan voor in de plaats komen dat we onszelf verbinden met een diepere identiteit, los van onze ervaringen.

Waardengerichte acties: betekenisvol handelen

Een belangrijk onderdeel van ACT is het achterhalen van je waarden, waardoor je meer richting in je leven kan ervaren. Een kompas voor betekenis als het ware. Een typische oefening binnen ACT is het invullen van je levenskompas. In deze oefening reflecteer je over 13 gebieden van je leven en wat je nou echt belangrijk vindt rondom deze gebieden. Vervolgens wordt je uitgenodigd om een paar van deze waarden om te zetten in concrete behapbare actiestappen, zodat je je leven meer betekenis kan geven.

Conclusie

De technieken en oefeningen in ACT zijn ontworpen om mensen te helpen een vrijer en betekenisvoller leven te leiden, in overeenstemming met hun diepste waarden. Voor degenen die nieuw zijn in ACT, bieden deze oefeningen een frisse en effectieve benadering van persoonlijke groei. Van mindful wandelen tot het zetten van betekenisvolle stappen. Wil je meer informatie hebben over soorten oefeningen en hoe je die precies doet? Kijk dan ook vooral hier voor een opsomming.

Kan ik medicatie combineren met ACT therapie?

Samenvatting

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en medicatie kunnen in theorie harmonieus samenwerken. Terwijl ACT zich concentreert op acceptatie en vanuit je waarden leven, biedt medicatie verlichting van symptomen. Aan de andere kant staan ACT en medicatie wel lijnrecht tegenover elkaar. ACT moedigt juist acceptatie van symptomen aan in plaats van symptoomverlichting.
Het succes van het combineren van ACT en medicatie is afhankelijk van zorgvuldige coördinatie en open dialoog. Op deze manier kan er afgestemd worden of de combinatie in jouw specifieke situatie kloppend is.

Grondslag van ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een innovatieve gedragstherapie die de acceptatie van gevoelens en gedachten bevordert. Hierbij ligt de nadruk op leven in het heden via Mindfulness en het nastreven van waardegedreven doelen. ACT moedigt aan om moeilijke ervaringen, gedachten en gevoelens te omarmen. Het gaat dus om de erkenning en het toelaten van symptomen die je ervaart.

De functie van medicatie in geestelijke gezondheidszorg

Medicijnen zijn chemische stoffen ontworpen om neurotransmitters in de hersenen te balanceren, wat kan helpen bij het stabiliseren van stemmingen of het verminderen van specifieke symptomen. Medicatie gaat dus om symptoomverlichting. Medicatie kunnen een uitweg bieden voor veel mensen die zich in moeilijk vaarwater bevinden. Het gebruik van medicatie moet altijd in overleg gaan met je huisarts en andere betrokken medische professionals.

Combineren van ACT en medicatie

De relatie tussen ACT en medicatie kan als complementair werken, maar dat verschilt per persoon en situatie. Terwijl medicatie helpt bij het direct verlichten van symptomen, biedt ACT strategieën en inzichten om effectief om te gaan met stress, negatieve gedachten en andere psychologische uitdagingen door middel van het vergroten van veerkracht. Deze combinatie kan gunstig zijn voor mensen die ernstige mentale symptomen ervaren, waardoor hun wereld zonder medicatie ondraaglijk zou worden. In die gevallen kan het zijn dat medicatie op korte termijn nodig is en ACT kan bijdragen aan het ontwikkelen van langdurige veerkracht. Aan de andere kant kan medicatie iemand ook in een hoge mate verdoven, waardoor de toegang tot de emotionele wereld sluit. Deze emotionele wereld is cruciaal binnen ACT. In dat geval zouden medicatie en ACT niet goed samenwerken. Het verschilt dus per persoon en per situatie en dient onderzocht te worden om daarin een weloverwogen beslissing te maken.

Open communicatie als sleutel

Een optimale samenwerking tussen ACT en medicatie vereist transparantie. Zorgprofessionals, waaronder therapeuten en artsen, dienen goed geïnformeerd te worden over de lopende behandelingen van een patiënt om te waarborgen dat de interventies harmonieus samengaan. Wil jij dus aan ACT beginnen en slik je ook medicatie? Bespreek dit dan met de professionals die bij je betrokken zijn. Vanuit deze transparantie kan je tot het beste besluit komen voor jouw specifieke situatie.

Conclusie

De combinatie van ACT en medicatie kan een krachtige tool zijn in de behandeling van psychologische uitdagingen. Aan de andere kant kan medicatie ook de progressie die ACT kan brengen, in de weg zitten. Door te zorgen voor open communicatie en een zorgvuldige afstemming van interventies, kan er toegewerkt worden naar een kloppende beslissing rondom het combineren van medicatie en ACT. 

Wat zijn de kosten van ACT therapie?

Samenvatting

De kosten van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) variëren aanzienlijk op basis van locatie, ervaring van de therapeut en duur van de sessies. Over het algemeen variëren de basisprijzen tussen 70,- en 125,-. Vergoedingen via zorgverzekeringen kunnen sommige kosten dekken (tot 60,- per sessie), maar dit hangt af van je polis. Werkgevers zijn ook steeds vaker bereid om een ACT therapie traject te vergoeden. Uiteindelijk is het cruciaal om de waarde van therapie af te wegen tegen de kosten.

Factoren die de prijs beïnvloeden

In onze ervaring met alle ACT therapeuten waar we mee hebben samengewerkt, verschilt de prijs van een sessie tussen de 70,- en 125,-. Er zijn verschillende factoren die de kosten van een ACT-sessie kunnen beïnvloeden:

 • Locatie: op elke locatie zijn er andere therapeuten beschikbaar. Zo zijn er in drukke steden vaak meer therapeuten, wat zorgt voor meer keuze en daardoor ook gevarieerde prijzen. Dit kan ervoor zorgen dat je in Amsterdam goedkoper therapie kan volgen, dan in een klein dorp. 
 • Ervaring van de therapeut: Een therapeut met jarenlange ervaring of gevorderde specialisatie in ACT kan hogere tarieven hanteren dan een minder ervaren therapeut.
 • Duur van de sessie: Sommige therapeuten bieden langere sessies aan, wat invloed kan hebben op de kosten. Vaak wordt ACT therapie in een blok van 60 minuten gegeven, maar andere therapeuten kiezen voor sessies van 75 of 90 minuten.

Vergoedingsmogelijkheden

Zorgverzekeringen dekken in sommige gevallen de kosten van ACT therapie. Maar, het is altijd belangrijk om je polis te controleren en vooraf te bespreken met zowel je verzekeraar als de therapeut. Sommige therapeuten hebben zich aangesloten bij beroepsverenigingen waardoor sommige cliënten een vergoeding kunnen verkrijgen via de zorgverzekeraar. Een beroepsvereniging waar veel therapeuten bij aangesloten zijn is de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg(NFG), waarvan je de vergoedingenlijst hier kan bekijken. Let op: de vergoedingen verschillen wel per beroepsvereniging, maar de meeste beroepsverenigingen komen meer overeen met de vergoedingen van NFG dan dat ze verschillen. Op deze manier kan je dus een beeld voor jezelf schetsen of er mogelijkheden voor je zijn rondom vergoeding voor ACT therapie. Wel moet de therapeut dan aangesloten zijn bij een beroepsvereniging. Krijg je een vergoeding? Dan kan je de factuur deels laten declareren bij je zorgverzekeraar.

Naast vergoedingen bij zorgverzekeraars zijn ook steeds meer werkgevers bereid om een ACT therapie traject te vergoeden. Dit kan natuurlijk spannend zijn, maar je therapeut kan je in dat proces begeleiden. Vaak geldt er een zakelijk tarief voor werkgevers die wat hoger uitvallen door de belastingvoordelen waar ze gebruik van kunnen maken.

Kosten en vergoedingen bij StressWise

Bij StressWise hebben we variërende prijzen, maar willen we wel graag een beeld voor je schetsen wat de gemiddelde investering is. Voor online therapie betaal je altijd de vaste prijs van 95,-. Op locatie hangt het af van de soort therapeut die beschikbaar is in de regio waar je in therapie wil gaan. Op locatie kunnen de prijzen daarom variëren van 90,- tot 130,- per 60 minuten. Wil je weten wat de precieze kosten zijn voor jouw locatie? Dan zoeken we dat graag voor je uit. Neem dan vooral hier contact met ons op door op de button te klikken.

Vrijwel alle ACT therapeuten bij StressWise zijn verbonden aan een beroepsvereniging, wat inhoudt dat bij de meeste aanvullende pakketten je een vergoeding kan krijgen. Deze vergoeding kan oplopen tot 60,- en is gemiddeld 40,-. De gemiddelde prijs met vergoeding is dan 55,- per sessie.

Wil je je ACT therapie traject graag laten vergoeden door je werkgever? Dan sturen we je een uitgebreide offerte mee die je naar je werkgever kan sturen. Op deze manier zien ze de waarde in om het traject voor je te vergoeden en de positieve impact die dat op jou heeft als werkgever en op hun bedrijf. We kunnen ook zelf de offerte naar je werkgever sturen als dat je voorkeur heeft.

Wil je graag verder de opties bespreken? Dan helpen we je graag. Plan dan hier een vrijblijvend adviesgesprek in door op de button te klikken.

Is het de investering waard?

Natuurlijk, kosten zijn een belangrijke overweging. Maar als je vertrouwen hebt in hoe ACT therapie je perspectief kan veranderen en je kan helpen een rijker, voller leven te leiden, dan weet je dat het elke cent waard kan zijn. Therapie is niet alleen een kostenpost; het is een investering in jezelf, je welzijn en je toekomst. Uiteindelijk blijft het natuurlijk wel je eigen afweging. 

Conclusie

De kosten van ACT kunnen variëren en worden beïnvloed door verschillende factoren. Terwijl prijs belangrijk is, is het ook essentieel om de waarde van de therapie in overweging te nemen. Neem de tijd om je opties te verkennen, zowel wat betreft therapeuten als vergoedingsmogelijkheden, om een beslissing te nemen die het beste bij jou past.

Hoe lang duurt een gemiddeld ACT therapie traject?

Samenvatting

Als je overweegt om met ACT therapie te beginnen, vraag je je misschien af hoeveel tijd je moet investeren. Hoewel er geen vaststaand antwoord is, worden er enkele inzichten gedeeld in dit blog over de mogelijke duur van een ACT therapie traject.

Typische behandelduur

In de wereld van ACT is er geen afgesproken standaard behandelduur. Het hangt echt af van de individuele behoeften, doelen en omstandigheden van de cliënt. Sommige mensen vinden waardevolle inzichten en veranderingen in slechts enkele sessies, terwijl anderen baat hebben bij langdurige ondersteuning. In onze ervaring kunnen we wel aangeven dat 8-10 sessies voor veel mensen een diepgaande verandering teweegbrengt. Bij StressWise hanteren we daarom 8-10 sessies als typische behandelduur.

Invloeden op de duur

Factoren die de duur kunnen beïnvloeden zijn:

 • De specifieke problemen of uitdagingen waarmee iemand wordt geconfronteerd. Als je middenin een traumaverwerking zit bijvoorbeeld, kan langdurige therapie nodig zijn. 
 • Hoe gemotiveerd en betrokken iemand is bij het proces. Als je goed bezig bent om de oefeningen en tools te integreren in je leven, heeft dat uiteraard een positieve werking op de duur van de therapie.
 • De frequentie van de therapiesessies. De ene persoon wordt sneller geholpen door intensieve therapie waarin er sprake is van 2 sessies per week, terwijl anderen juist beter worden ondersteund met 1 sessie per twee weken. Dit is iets wat in overleg met je therapeut duidelijker voor je kan worden. 

Zelfstandig worden

Een mooi aspect van ACT is het idee van ‘waardengericht leven’. Dit betekent dat het doel niet noodzakelijk is om therapie te ‘voltooien’, maar eerder om de tools en strategieën te leren om volgens je waarden te leven. Je wordt dus eigenlijk geholpen om voor jezelf te zorgen zonder de hulp van een therapeut. Voor velen is dus het einde van de behandeling wanneer ze het gevoel hebben dat ze adequaat zijn uitgerust om dit zelfstandig te doen.

Het is essentieel om openlijk met je therapeut te communiceren over je gevoelens en ervaringen tijdens het proces. Samen kunnen jullie dan de kloppende beslissing nemen over wat de beste duur voor de behandeling is voor jou.

Een leven vol betekenis met ACT

Uiteindelijk is het doel van ACT niet om ons ‘beter’ te maken of om onze problemen te ‘repareren’. In plaats daarvan wil het ons helpen een vol en betekenisvol leven te leiden, ongeacht de uitdagingen die we onderweg tegenkomen.

Het herkent dat het leven soms pijnlijk en uitdagend kan zijn, maar het biedt ook de tools en strategieën om deze uitdagingen aan te gaan met openheid, nieuwsgierigheid en moed. Het leert ons om te leven volgens onze waarden, zelfs als het moeilijk is, en om elke dag te kiezen voor een leven dat voor ons zinvol is.

Conclusie

Hoewel er geen vaststaande duur is voor een ACT therapie traject, is het doel altijd om je uit te rusten met de vaardigheden en inzichten om een betekenisvol leven te leiden. Of dat nu in enkele sessies gebeurt of over een lange periode, het belangrijkste is de reis van groei en zelfontdekking. Plan een vrijblijvend adviesgesprek in als je jouw situatie en mogelijkheden wil bespreken.

Wat is het doel van ACT therapie?

Samenvatting

ACT therapie heeft als doel om mensen te helpen een vol en betekenisvol leven te leiden, terwijl ze leren om de bijkomende moeilijkheden te accepteren. Deze therapievorm legt niet de nadruk op symptoombestrijding, maar op het opbouwen van veerkracht en het nastreven van persoonlijke waarden. ACT therapie is al met al een reis van zelfontdekking en zelfacceptatie.

Psychologische flexibiliteit: verder dan symptoombestrijding

Een kernconcept binnen ACT is het bevorderen van psychologische flexibiliteit. Maar wat betekent dat precies? Psychologische flexibiliteit verwijst naar het vermogen om volledig aanwezig te zijn in het huidige moment en bewust gedrag te kiezen dat in lijn ligt met onze waarden, zelfs in de aanwezigheid van lastige en onaangename ervaringen.

Het tegenovergestelde van psychologische flexibiliteit is rigiditeit – vastzitten in oude gewoonten, reactief zijn in plaats van proactief, en vasthouden aan wat ‘veilig’ voelt, zelfs als het ons pijn doet en niet verder helpt. ACT helpt mensen om deze rigiditeit te herkennen en te vervangen door flexibeler, waardengedreven gedrag.

De kracht van Mindfulness binnen ACT therapie

Een belangrijk instrument dat in ACT therapie wordt gebruikt om ons te helpen in het hier en nu te zijn, is Mindfulness. Mindfulness gaat over aandachtig en zonder oordeel in het huidige moment zijn. Het stelt ons in staat om te merken wat er intern en extern gebeurt, zonder er automatisch op te reageren. Dit geeft de ruimte om bewust te reflecteren op die strategieën en gewoontes die we inzetten en ons niet – of juist wel – ondersteunen.

ACT moedigt ons aan om deze Mindfulness vaardigheden te gebruiken om ons bewust te worden van onze gedachten en gevoelens, ze te accepteren en er vervolgens bewust voor te kiezen hoe we willen reageren. Automatische patronen kunnen we hierdoor vervangen door bewuste reacties.

Het grotere plaatje zien

Een van de meest uitdagende, maar ook bevrijdende aspecten van ACT, is het concept van de Observerende Zelf. Dit idee helpt ons te herkennen dat we niet gedefinieerd worden door onze gedachten, gevoelens, overtuigingen en ervaringen. In plaats daarvan zijn we de Observerende Zelf die getuige is van deze waarnemingen.

Dit concept kan een beetje abstract aanvoelen, maar het helpt veel mensen om zich vrijer te voelen. Het stelt ons in staat om afstand te nemen van onze ervaringen en te herkennen dat we meer zijn dan onze gedachten of gevoelens. Het geeft ons de vrijheid om te kiezen hoe we willen handelen, in plaats van geregeerd te worden door onze interne ervaringen.

Een leven vol betekenis met ACT

Uiteindelijk is het doel van ACT niet om ons ‘beter’ te maken of om onze problemen te ‘repareren’. In plaats daarvan wil het ons helpen een vol en betekenisvol leven te leiden, ongeacht de uitdagingen die we onderweg tegenkomen.

Het herkent dat het leven soms pijnlijk en uitdagend kan zijn, maar het biedt ook de tools en strategieën om deze uitdagingen aan te gaan met openheid, nieuwsgierigheid en moed. Het leert ons om te leven volgens onze waarden, zelfs als het moeilijk is, en om elke dag te kiezen voor een leven dat voor ons zinvol is.

Conclusie

ACT therapie is meer dan alleen therapie; het is een levenshouding. Het nodigt ons uit om volledig en authentiek te leven, om de totaliteit van onze menselijke ervaring te omarmen en om te kiezen voor een leven dat resoneert met onze diepste waarden. In een wereld die vaak chaotisch en uitdagend kan zijn, biedt ACT een kompas om ons te leiden naar een leven vol betekenis en doel.

Hoe helpt ACT therapie met het leven naar je waarden?

Samenvatting

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) gaat niet alleen over het omgaan met emotionele pijn, maar vooral over het leven naar je ware waarden. Door barrières te identificeren en te overwinnen, helpt ACT therapie mensen om dichter bij hun authentieke zelf te komen en een betekenisvol leven te leiden.

Wat zijn ‘waarden’ in de context van ACT?

Waarden in ACT zijn niet moralistisch bedoeld, wat betekent dat ze niet een bepaalde afweging van ‘goed’ en ‘slecht’ zijn. In plaats van moralistische regels, zijn waarden gekozen levensrichtingen die ons een gevoel van doel en richting geven. Denk aan waarden zoals: verbondenheid, avontuur, leren, of zorgzaamheid. Ze werken als een kompas in ons leven, zodat we weten waar we heen moeten lopen om betekenis te kunnen ervaren.

Het proces van waarden identificeren

Het lijkt misschien eenvoudig, maar voor velen van ons(inclusief mijzelf), kan het identificeren van echte, persoonlijke waarden een uitdaging zijn. We zijn vaak vervreemd van wat we echt willen vanwege sociale druk, overtuigingen door de opvoeding of andere persoonlijke ervaringen. ACT gebruikt oefeningen en reflecties om ons te helpen deze waarden te (her)ontdekken. Zo wordt er in ACT therapie bijvoorbeeld het waardenkompas gebruikt, waarin je per gebied in je leven gaat vaststellen hoe belangrijk je het in jouw leven vindt en welke waarden daarbij passen.

Leven volgens je waarden

Het identificeren van je waarden is slechts de eerste stap. Ernaar leven is de volgende uitdaging. Hoe vaak hebben we onszelf niet voorgenomen om meer tijd met geliefden door te brengen, maar lieten we ons toch opslokken door werk? Of wilden we een nieuwe vaardigheid leren, maar lieten we ons weerhouden omdat we denken dat we daar niet de tijd voor hebben? 

ACT therapie helpt hierbij door middel van:

 • Het herkennen van obstakels die ons ervan weerhouden naar onze waarden te leven
 • Het ontwikkelen van vaardigheden om met deze barrières om te gaan
 • Het opstellen van concrete actieplannen die in lijn liggen met onze waarden, zodat we onze waarden praktisch en concreet vorm kunnen geven.

Voordelen waardegericht leven

 • Verhoogd welzijn: een verhoogd gevoel van welbevinden en tevredenheid over het leven.
 • Betere besluitvorming: Door te weten wat er voor jou toe doet, kan je leven volgens je kompas kan je helpen bij het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten in je leven.
 • Sterkere relaties: Leven volgens wat jij belangrijk vindt, kan leiden tot gezondere en meer zinvolle relaties met anderen.
 • Meer veerkracht: Mensen kunnen beter omgaan met tegenslagen en uitdagingen in het leven.
 • Hoger zelfrespect: Een groter gevoel van eigenwaarde en zelfrespect.
 • Minder stress en angst: Door te leven volgens wat je belangrijk vindt, kun je een gevoel van doelgerichtheid en zingeving ervaren, wat kan helpen bij het verminderen van stress en angst.
 • Betere prestaties: Mensen die betekenisvol leven hebben vaak een grotere focus en toewijding, wat kan leiden tot betere prestaties op het werk of in andere gebieden van hun leven.

Conclusie

ACT therapie biedt ons niet alleen gereedschap om met emotionele en psychologische uitdagingen om te gaan. Het geeft ons ook de middelen om een authentiek en zinvol leven te leiden, gebaseerd op onze diepste waarden. Het is een reis van zelfontdekking en moed, ga jij het avontuur aan? Wil je verder ontdekken wat ACT therapie voor jouw specifieke situatie kan betekenen, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Wat betekent cognitieve defusie in de context van ACT?

Samenvatting

In de wereld van ACT, of Acceptance and Commitment Therapy, is cognitieve defusie een sleutelbegrip. Het staat voor de kunst van het ontkoppelen van onze gedachten, zodat we niet door ze worden geconsumeerd. Door dit proces leren we onze gedachten te zien als voorbijgaande verschijnselen, niet als absolute waarheden.

ACT: een verfrissende vorm van therapie

ACT is meer dan een therapievorm; het is een manier van leven. Het draait om het accepteren van je innerlijke ervaringen en het nemen van actie die in lijn ligt met je persoonlijke waarden. In plaats van te vechten tegen ongewenste gedachten of gevoelens, leert ACT ons deze te omarmen en er effectief mee om te gaan met praktische tools. Door deze unieke benadering worden mensen aangemoedigd om een rijker, volwaardiger leven te leiden, ondanks de aanwezigheid van pijnlijke emoties of ervaringen. Het gaat niet om het elimineren van pijn, maar om het vinden van betekenis en doel te midden van die uitdagingen. ACT opent op die manier de deur naar een authentiek en bevredigend leven.

Cognitieve defusie: metafoor van het treinstation

Om het concept van cognitieve defusie uit te leggen, gebruik ik het metafoor van het treinstation. Stel je voor dat je gedachten als treinen een voor een langskomen op het station. In plaats van op elke trein te springen die voorbijkomt, stelt cognitieve defusie ons in staat op het perron te blijven staan en de treinen te zien vertrekken zonder ons aan boord. Op een afstand. We raken op deze manier niet verstrikt in elke gedachte, maar erkennen ze simpelweg als tijdelijke en veranderlijke mentale gebeurtenissen. Met cognitieve defusie train je jezelf dus om op te merken wanneer je je mee laat gaan met gedachten en kan dan vervolgens kiezen om op het perron te blijven staan.

Hoe het werkt

Het basisprincipe van defusie is het creëren van ruimte tussen onszelf en onze gedachten. Dit houdt in dat je:

 • Je gedachten observeert zonder oordeel, alsof je naar wolken aan de lucht kijkt.
 • Erkent dat gedachten slechts mentale gebeurtenissen zijn en niet per se de objectieve waarheid vertegenwoordigen.
 • Begrijpt dat je niet je gedachten bent, maar de bewuste persoon die je gedachten observeert.

Door dit proces kunnen we afstand nemen van overweldigende of negatieve gedachten. Het stelt ons in staat om ze in een breder perspectief te plaatsen, waardoor we minder snel verstrikt raken in hun inhoud en meer vrijheid ervaren in ons dagelijks leven.

Wat zijn de effecten van defusie?

Als we volledig verstrengeld raken met elke pijnlijke of negatieve gedachte die in ons opkomt, kan dit leiden tot verhoogde stress, angstgevoelens en zelfs depressie. Door te leren afstand te nemen van deze gedachten, kunnen we een meer evenwichtige kijk op onszelf en de wereld om ons heen ontwikkelen. We verlichten onze zorgen dus door onze gedachten minder serieus te nemen. Hieronder staan de effecten van defusie op een rijtje:

 • Meer Vrijheid: Door het creëren van afstand tussen jou als persoon en de gedachten die er zijn, ontstaat er minder beperking door belemmerende overtuigingen en de kritische stem.
 • Innerlijke Rust: Het vermogen om niet continu te reageren op elke opkomende gedachte leidt tot een kalmer innerlijke beleving waarin piekeren, zorgen maken en overmatig analyseren verminderen.
 • Ruimte voor Groei en verandering: Zonder het constante ‘lawaai’ van opdringerige gedachten ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor leren en ontwikkeling. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en positieve veranderingen.
 • Verhoogde Veerkracht: Door een flexibelere relatie met gedachten op te bouwen, kan men beter omgaan met tegenslagen en stressvolle situaties.
 • Authentiek Leven: Door los te komen van beperkende gedachten, voelt men zich meer verbonden met persoonlijke waarden en leeft men op een manier die voor hen betekenis geeft.

Conclusie

Cognitieve defusie is een krachtig instrument binnen de ACT met veel positieve werkingen. Het biedt ons de vrijheid om onze gedachten niet als absolute waarheden te zien, waardoor we een meer vervuld en betekenisvol leven kunnen leiden.

Zijn er risico’s verbonden aan ACT therapie?

Samenvatting

ACT therapie heeft zich gevestigd als een evidence-based therapeutische benadering die voor veel mensen effectief is gebleken. Net als bij alle vormen van psychotherapie, zijn er echter uitdagingen en mogelijke risico’s. Zo kan ACT therapie een zwaar proces zijn waarin emoties eerst heftiger kunnen worden ervaren voordat je vooruitgang ervaart in hoe je omgaat met je emoties. Bovendien is het goed om in te zien dat voor de meeste mensen langdurige verandering niet binnen 1 of 2 sessies teweeg is gebracht.

Diepgaande Confrontatie met Emoties

Een kernprincipe van ACT is het volledig ervaren van wat er op dit moment gebeurt, wat betekent dat cliënten worden aangemoedigd om hun emoties, gedachten en opkomende herinneringen te erkennen en te accepteren zonder oordeel. Dit kan leiden tot intense, emotionele momenten. Soms kunnen oude wonden of trauma’s ontdekt worden, en hoewel dit vaak op termijn een positief effect heeft, kan het proces soms uitdagend en zwaar zijn.

De Reis van Acceptatie

Acceptatie, in de context van ACT, betekent niet passief iets te laten zijn wat er voorbij komt, maar eerder het actief omarmen van ervaringen zonder te proberen ze te veranderen. Dit is een radicaal andere benadering dan veel mensen van nature gewend zijn. Het kan enige tijd kosten om deze houding volledig te omarmen. Een uitdaging in ACT therapie kan dus zijn dat je de intentie hebt om ‘van dingen af te komen’, terwijl het binnen ACT therapie gaat om het toelaten van die dingen. Door deze instelling lukt het je juist beter om verlichting te ervaren in je leven.

Direct langdurig resultaat verwachten

In onze huidige samenleving wordt er vaak naar snelle oplossingen gezocht. ACT therapie is echter een proces. Het doel is niet zozeer symptoomverlichting, maar het bevorderen van flexibiliteit en het leiden van een leven dat in overeenstemming is met persoonlijke waarden. Dit vereist tijd, geduld en toewijding. Als je dus op zoek bent naar een ‘quick fix’, dan is ACT therapie niet de juiste weg voor jou.

Is ACT geschikt voor Iedereen?

Elk individu is uniek, en wat voor de één werkt, werkt misschien niet voor de ander. Sommige mensen kunnen merken dat ze zich meer aangetrokken voelen tot andere vormen van therapie die zich meer richten op het veranderen of beheersen van symptomen. Traditionele cognitieve therapie(CGT) werkt bijvoorbeeld met het ombuigen en vervangen van gedachten, zodat onze emoties positiever worden. Dit kan voor bepaalde mensen werken, terwijl het voor andere mensen beter werkt om vanuit een accepterende houding naar gedachten en gevoelens te leren kijken.

Openheid en toewijding

De ‘commitment’ in ACT therapie is essentieel. Zonder een sterke toewijding aan het proces en aan persoonlijke waarden kan iemands voortgang in de therapie beperkt zijn. Het is ook een reis van zelfontdekking, waarbij men nieuwe dingen over zichzelf kan leren, zowel positief als uitdagend. Als je dit proces niet aan wil gaan met je volledige wezen, dan kan het zijn dat je niet veel uit een ACT traject haalt.

Conclusie

Acceptance and Commitment Therapy is krachtig en transformatief. Het biedt een uniek perspectief op welzijn en geestelijke gezondheid, dat verschilt van traditionele therapeutische modellen. Door nuttige kennis te integreren, een accepterende houding aan te nemen en een open dialoog te onderhouden met een therapeut, kun je het meeste uit ACT halen en mogelijke risico’s minimaliseren.

Hulp nodig?
Kies je locatie