Humanizing Leadership
Executive Coaching op Moedig Leiderschap bij StressWise Nederland

Executive coaching Nederland voor leiders, managers, artiesten, mediapersoonlijkheden


Harrie Kolsteeg is psycholoog en executive coach en schrijft over moedig leiderschap

Wat is executive coaching?

Executive coaching is begeleiding bij het ontwikkelen en versterken van moedig en verbindend leiderschap door zelfinzicht en zelfontwikkeling. Hierbij staat reflectie op de eigen persoon, de eigen ervaringen en de relatie tot de ander centraal. In de context van executive coaching wordt vaak gesproken over (het vergroten van) effectief leiderschap. Wat mij betreft heeft de wereld geen effectief leiderschap nodig, maar moedig en verbindend leiderschap. Effectief leiderschap is per definitie berekenend en staat in dienst van winstmaximalisatie. Dat is niet meer van deze tijd. Voor nieuw modern verbindend leiderschap is moed nodig. Alleen zo kan leiderschap authentiek en waarachtig zijn. Verbindend en dienend.


Ga lekker zitten in onze comfortabele stoelen voor coaching bij StressWise

De wereld heeft moedige leiders nodig.

Moedige mensen die mensen, ideeën en projecten kunnen verbinden. Leiders die het oude met het nieuwe kunnen verbinden en die met een open mind eigenzinnige keuzes durven maken. Met lef én respect. Moedig leiderschap is bescheiden en laat twijfel toe; het hoeft zich niet te bewijzen, het wordt door anderen erkend. Executive coaching begint bij het verdiepen van zelfkennis en is voltooid als je ruimte hebt gecreëerd en minder gaat ‘doen’. Veel doen is veelal een kwestie van weinig inzicht en overzicht. Het gaat erom te denken en te handelen vanuit diepgaande zelfkennis. Plan een kennismaking op ons hoofdkantoor in Hilversum of op een van onze andere locaties in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Almere of Groningen.

Harrie Kolsteeg, StressWise Executive Coaching
‘s-Gravelandseweg 65, 1217 EJ Hilversum
Bel met Jen van Horen: 088 2032620

Plan een kennismaking

1. Ken jezelf

Executive coaching, een traject in 6 fasen


Wie ben je? Waar gaat je leven over? Wat wil je achterlaten?

Om daar achter te komen heb je zelfkennis nodig. En een flinke dosis lef. De moed om jezelf te zien en te laten zien zoals je bent. Executive coaching bij StressWise Nederland begint met tijd nemen voor jezelf, ruimte creëren om de vraag naar jouw uitgangspunten en waarden in het leven te overdenken en te verhelderen. Inzicht verwerven in de manier waarop jij je leven wilt leiden. Los van al het andere. Los van patronen en gewoontes. Los van alles wat moet en wat je door anderen krijgt opgelegd. En los van wat je jezelf oplegt. Vaak betekent dit het heroverwegen van je uitgangspunten.


Je gaat op zoek naar je kern.

Je gaat doen wat bij je past, wat jij echt wilt, wat jij belangrijk vindt in het leven. Soms zijn dat andere dingen dan je huidige activiteiten. En bijna altijd gaat het om een verandering van houding. Herkenning van kennis – of liever wijsheid – die je al bezit, maar die onder een dikke laag conditionering is weggestopt. Wie zichzelf niet goed kent kan geen meester zijn over zichzelf, laat staan over anderen. Het onderzoek naar jezelf – het eigene en hoogst individuele – zal je uit je dagelijkse bestaan tillen en een authentiek gevoel van rust, vrijheid en waarachtigheid geven. De basis voor authentiek en verbindend leiderschap, voor moedig leiderschap.

Lees verder en ontdek welke fasen we doorlopen in executive coaching. En besef al lezend dat we reeds met elkaar in gesprek zijn.

2. Verplaats jezelf in de ander

Wie ben jij in relatie tot anderen?


Je hebt iets bijzonders te doen.

Iets wat past bij je natuurlijke aanleg. Je geeft leiding aan een team, een afdeling, een bedrijf, een organisatie. Je maakt deel uit van een hoogopgeleid team. Er wordt veel van je verwacht, je staat onder druk. De nadruk op succes en de behoefte aan waardering zijn groot. Door executive coaching krijg je langzamerhand waarachtig inzicht in je eigen persoon en je drijfveren. Als gevolg van dit inzicht word je je bewust van je gebrek aan (zelf)kennis en je vooroordelen. Dit bewustzijn opent de weg naar moedig leiderschap en openheid naar anderen.


Intermenselijke communicatie betreft gewoonlijk vooral oordelen.

Voor de ontwikkeling van visie en leiderschap dien je gesprekken te voeren met een open mind en zonder oordelen. In executive coaching ga je diepgravende onderzoeksgesprekken aan, waardoor je van buitenaf naar jezelf leert kijken. Dat vraagt moed. Topics zijn soms beladen. Er staat veel op het spel. Eigenlijk zijn dit momenten van verlies van onschuld. Van volwassen worden. Het is vrij gemakkelijk om een oordeel te hebben over een ander, maar kun je ook in de schoenen van een ander gaan staan? Kun je van binnenuit beleven wat de ander ervaart? Kun je empathisch zijn? Kun je misschien zelfs luisteren naar dat wat niet wordt gezegd?

3. Kom uit de vernauwing

Wat raakt je écht, wat gaat je aan het hart?


Veel mensen zijn verdeeld in zichzelf.

Het is de kunst één te blijven. In essentie ben je niet verdeeld, je bent één. De bijna permanente staat van verdeeldheid zorgt ervoor dat je jezelf verliest, ook nadat je jezelf hebt gevonden. Er is een noodzaak om niet achter allerlei behoeften en verlangens aan te rennen. Dat leidt alleen maar tot innerlijke strijd en onwaarachtigheid. Moedig leiderschap is bezield leiderschap. Liefde. Ontroering. Om ruimte te zien en te voelen heb je verbeeldingskracht nodig. Recht uit het hart. Wat raakt je? Hiermee kom je dichterbij jezelf en voel je verbinding met de wereld. Dit is een moment van besef van je eigen nietigheid. Verwondering over de grootsheid van alles. Soms blijft alleen dankbaarheid over.


Gerichtheid op je ego is vernauwend en ten diepste onbevredigend.

Verstandelijk denken staat in het teken van je ego en (dus) je eigen behoeften. Passie (van het hart) vraagt om cultivering en verdieping, zodat je daden in het teken van betekenis en waarde voor jezelf én anderen komen te staan. Passie is het richtinggevende kompas dat zuiver blijft te midden van alle dagelijkse beslommeringen en afleidingen. Je brein is vooral gericht op eigenbelang; je hebt je hart nodig om moedig leiderschap te ontwikkelen. Alleen door je eigen belangen te overstijgen kom je uit bij moedig leiderschap en wordt je een authentieke leider die niets hoeft af te dwingen. Executive coaching als toets van waarachtigheid.

4. Vind de juiste woorden

Kun je de eenheid en rust die je hebt gevonden delen?


Als leider moet je kunnen inspireren.

Als leider dien je te beschikken over visie en een missie te verpersoonlijken. Authentiek moedig leiderschap gaat over bezieling. Wat bezielt je? (In de goede zin van het woord) Wat is je ideaal en heb je het lef om daar voor op te komen? Je hebt anderen nodig om je doelen te bereiken – medewerkers, team, publiek – en daarvoor is het noodzakelijk de juiste woorden te vinden en te communiceren. Vertrouwen te hebben in de toekomst. Voor je volgers een baken van hoop te zijn. De blik vooruit werpen en je (zelf)kennis en intuïtie te gebruiken om uit te stralen dat je een echte leider bent. Iemand die het beste van zichzelf voor zijn mensen geeft.


Deel een ‘epic story’.

Deel met je mensen iets essentieels wat zij willen horen en waar ze zich mee willen verbinden. Dat is hard werken, maar ook uitermate vervullend. De kwestie is om de eenheid en daarmee de rust die je hebt gevonden te delen met je mensen. Om één te zijn met velen. Blijf in harmonie met jezelf en laat je woorden en daden steeds met elkaar overeenstemmen. Denk vanuit overvloed en rijkdom. Niet letterlijk, in geldelijke zin, maar vanuit het idee dat alles stroomt en dat uit elk zaadje een prachtige bloem tevoorschijn kan komen. Geen nuchtere en zakelijke blik, dat maakt alleen maar cynisch. Durf te dromen en te delen. Durf er samen voor te gaan. Klinkt mooi? Dat is het ook!

5. Verwoord jouw essentie voor de ander

Wat is jouw hoogst individuele waarheid?


Je ontwikkelt een visie, op basis van je essentie, jouw waarheid.

Je ontdoet je van het oude, datgene wat niet meer bruikbaar is. Je wilt voor je nieuwe ‘drive’ gaan, die is gericht op het ware, het goede en het schone. Samen met de mensen in je omgeving (je organisatie, je team, je publiek). Je hebt als echte leider een missie, een richtsnoer voor het handelen. En daarbij heb je niet alleen de juiste woorden nodig, maar ook het contact met je essentie. Je hoogst individuele waarheid. Woorden zijn de bouwstenen van jouw wereld. Zo kun je na grondig zelfonderzoek jouw essentie verwoorden en belangrijke anderen meenemen en geboeid houden. Wat zijn je favoriete popsongs? Herken je het?


Flexibel blijven en de essentie telkens toetsen aan je ervaring.

Door het verwoorden en verbeelden van je essentie krijg je gemakkelijker zicht op het geheel. Zo kom je aan bij het einddoel van executive coaching: het geheel zien en daar actief steeds weer nieuwe flexibele verbindingen leggen om van doorslaggevende betekenis te zijn. Het gaat over wie jij bent en over wie jij wil zijn. Jouw ‘ideeën’ vinden hun betekenis in de concrete toepassing ervan. Jouw innerlijk is bepalend voor wat er in de wereld gebeurt. Voor het ontwikkelen van een frisse blik op de wereld heb je ruimte nodig. Reserveer tijd en creëer gunstige omstandigheden om de bron van wijsheid die je hebt aangeboord voor de wereld te laten werken.

6. Neem jezelf niet al te serieus

Kun je ons zelfonderzoek als een voortdurend spel zien?


Verhef jezelf, stijg boven jezelf uit en, belangrijk, relativeer.

Probeer het zelfonderzoek ook als een spel te zien. Daarmee voorkom je dat je je laat meeslepen door emoties, je belangen en je gelijk, waardoor je de plank misslaat. Blijf met beide benen op de grond staan. Het is een kwestie van evenwicht, van levenskunst, van meesterschap. Het gaat erom ideeën te vertalen in actie, om waarden en uitgangspunten om te zetten in concreet handelen in het dagelijks leven. Zie jezelf als een acteur op een podium, het leven als een toneelstuk. Stap uit de vernauwing en zie jezelf voor wat je bent: een triviaal element in een waanzinnig universum.


Wijsheid is de kern van elk geluk.

Besef steeds waar het om gaat: moedig leiderschap in dienst van iets dat groter is dan jijzelf. Uiteindelijk geeft de erkenning van het feit dat jij en ik onwetend zijn het absolute vertrouwen dat de dingen lopen zoals ze lopen. De essentie blijkt ongrijpbaar, maar wel steeds meer benaderbaar. Naar mijn mening is de enige manier om moedig leiderschap te ontwikkelen een diepgravend zelfonderzoek en jezelf een houding van ‘niet-weten’ eigen maken, met de blik gericht op waarachtigheid, goedheid en schoonheid. En dat betekent vooral dat je ruimte maakt in je hoofd en je hart.

Wat is executive coaching, wat is de betekenis ervan?

Executive coaching is begeleiding bij het ontwikkelen en versterken van moedig en verbindend leiderschap door zelfinzicht en zelfontwikkeling. Hierbij staat reflectie op de eigen persoon, de eigen ervaringen en de relatie tot de ander centraal. In de context van executive coaching wordt vaak gesproken over (het vergroten van) effectief leiderschap. Wat StressWise betreft heeft de wereld geen effectief leiderschap nodig, maar moedig en verbindend leiderschap. Effectief leiderschap is per definitie berekenend en staat in dienst van winstmaximalisatie. Wij denken dat voor nieuw verbindend leiderschap moed nodig is. Alleen door moedig leiderschap kan leiderschap authentiek en waarachtig zijn.

Voor wie is executive coaching geschikt, is het iets voor mij?

Executive coaching gaat volgens StressWise over de ontwikkeling van moedig leiderschap. Elke leider die zich wil ontwikkelen in de richting van moedig(er) leiderschap kan een coachtraject aanvangen. Individueel met een-op-eengesprekken en individuele begeleiding, of in een kleine groep in Zuid Frankrijk of Italië. Onze doelgroep: leiders, managers, directieleden, bestuurders, ondernemers, maar ook artiesten en mediapersoonlijkheden die door gedegen zelfonderzoek meer betekenis en inhoud willen geven aan leven en werk, waarbij de relatie met anderen in de directe omgeving (je volgers) een belangrijke rol speelt. Meer over moedig leiderschap vind je op onze site. Na lezing van de teksten heb je waarschijnlijk voldoende informatie om te besluiten of je een kennismaking in het kader van executive coaching wilt plannen.

Wat zijn de tarieven voor executive coaching?

Het tarief voor een uitgebreide kennismaking bedraagt €500 (dagdeel). De kennismaking is een essentieel onderdeel van de coachtraject, waarin de hulpvraag van verschillende kanten wordt belicht en onderzocht. Na deze eerste ontmoeting heb je voldoende informatie om te besluiten of je een executive coachtraject wilt starten. Dit traject duurt minimaal een half jaar, afhankelijk van de ontwikkelingsvraag en de omvang en diepte van de kwesties en dilemma’s waar de coachee voor staat. Het tarief voor het coachtraject is op aanvraag beschikbaar. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een intensieve leiderschapsweek in Frankrijk of Italië. Vanwege de pandemie is deze week nog niet gepland. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Zet de eerste stap naar executive coaching

Plan een kennismaking met Harrie Kolsteeg


Harrie Kolsteeg is executive coach en directed van StressWise, Stresswise Academy en MindfulnessFabriek

Als leider communiceer je met elke daad iets.

Executive coaching op zijn best brengt inzicht in jezelf en de manier waarop je in relatie staat met je omgeving. Als leider sta je vaak onder druk en heb je weinig tot geen tijd om te reflecteren op je acties. Maar al te vaak handel je reflexmatig en reactief. Je neemt er genoegen mee anderen tevreden te stellen en je macht veilig te stellen. Om hiermee te stoppen en het leiderschap te omarmen waar de wereld echt iets aan heeft is hoofdzakelijk moed nodig. Alle wijsheid en liefde voor moedig leiderschap zit al in je. Ontdek het nu.

Wees de verandering die je in gang wilt zetten, word een moedig leider

Neem contact op met Jen van Horen voor een kennismaking met Harrie Kolsteeg

  • 's-Gravelandseweg 65
  • 1217 EJ Hilversum
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
E-magazine Mindvolleven
Hulp nodig?
Kies je locatie