StressWise® Executive coaching Nederland

Executive coaching voor leiders, artiesten en mediapersoonlijkheden

Harrie Kolsteeg, executive coach en directeur StressWise Nederland

Wat is executive coaching?

Executive coaching is begeleiding bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is nieuw leiderschap. Dit nieuwe leiderschap is authentiek en verbindend. De wereld heeft verbinders nodig. Niet ieder voor zich, maar samen sterk. Verbinders van mensen, ideeën en projecten. Leiders die het oude met het nieuwe kunnen verbinden. Om dit te kunnen moet je eerst verbinding maken met jezelf, jezelf kennen, één worden, denken en handelen vanuit betekenis en waarde. StressWise executive coaching begeleidt executives, managers, leiders, artiesten en mediapersoonlijkheden die onderzoek willen doen naar (de relatie met) zichzelf of met belangrijke anderen. Executives, leiders en artiesten die authentiek persoonlijk leiderschap willen ontwikkelen. Executive coaching voor mensen in een unieke positie die te maken hebben met issues waarmee ze niet bij hun omgeving terecht kunnen en waarbij de oplossing ligt in de eigen persoon, in het worden van een echte leider. Executive coaching gaat in essentie over jouw inhoud en de relatie met jezelf. Als je meesterschap in de wereld wilt uitoefenen zul je eerst meester over je eigen instrument moeten worden. Meester over jezelf.

StressWise Executive coaching Nederland
Harrie Kolsteeg, Executive coach Hilversum, Gooi, Amsterdam, Utrecht
Tarief kennismaking: €500
Kosten Executive coaching: op aanvraag
Bel met Roeline: 088 2032620

Ken jezelf

Wie ben je nu echt? Waar gaat je leven over? Wat heb je te doen? Wat wil je achterlaten? Om daar achter te komen heb je zelfkennis nodig. En een flinke dosis lef, de moed om jezelf te zien en te laten zien zoals je bent. Executive coaching begint met tijd nemen voor jezelf, ruimte te creëren om de vraag naar jouw uitgangspunten en waarden in het leven te overdenken en te verhelderen. Inzicht verwerven in de manier waarop jij je leven wilt leiden. Los van al het andere. Los van patronen en gewoontes. Los van alles wat (eigenlijk) zou moeten en wat je door anderen krijgt opgelegd. Vaak betekent dit het heroverwegen van je uitgangspunten. Je gaat op zoek naar je kern en gaat doen wat volledig bij je past, wat jij echt wilt, wat jij belangrijk vindt in het leven. Soms zijn dat toch weer andere dingen dan huidige activiteiten. En bijna altijd gaat het om een verandering van houding. Herkenning van kennis – of liever wijsheid – die je al bezit, maar die onder een dikke laag conditionering is weggestopt. Wie zichzelf niet goed kent kan geen meester zijn over zichzelf, laat staan over anderen. Het onderzoek naar jezelf – het eigene en hoogst individuele – zal je uit je dagelijkse bestaan tillen en een authentiek gevoel van vrijheid en waarachtigheid geven. De basis voor persoonlijk leiderschap, voor echt leiderschap.

Executive coaching door Harrie Kolsteeg

Verplaats je in de ander

Je hebt iets bijzonders te doen, iets wat past bij je natuurlijke aanleg. Je ‘eigen ding doen’ is de basis van een vervuld leven, jouw leven. Executive coaching is coaching voor leiders, managers, artiesten en mensen in de media. Voor mensen die leiding geven aan ‘volgers’ en/of mensen die een publieke rol vervullen. Voor jou. Nadruk op succes en behoefte aan waardering zijn dan groot. Door zelfonderzoek onder begeleiding van de executive coach krijg je langzamerhand waarachtig inzicht in je eigen persoon. Als gevolg van dit inzicht word je je bewust van je gebrek aan (zelf)kennis en je vooroordelen. En dat is geweldig! Dit bewustzijn draagt zwaar bij aan verbindend leiderschap en opent tevens de weg naar bescheidenheid en openheid naar anderen. Intermenselijke communicatie betreft gewoonlijk allerlei externe oordelen: meningen en redeneringen die op zichzelf niets met jou te maken hebben. Voor de ontwikkeling van visie en leiderschap dien je gesprekken te voeren met een open mind en zonder oordelen. De executive coach gaat diepgravende onderzoeksgesprekken met je aan, waardoor je van buitenaf naar jezelf leert kijken. Dat vraagt moed. Topics zijn soms beladen. Er staat veel op het spel. Eigenlijk zijn dit momenten van verlies van onschuld. Momenten van volwassen worden. De executive coach nodigt je eventueel ook uit met andere personen in gesprek te gaan. Het is vrij gemakkelijk om een oordeel te hebben over een ander en er van alles van te vinden. Maar kun je ook in de schoenen van een ander gaan staan? Kun je van binnenuit beleven wat de ander ervaart? Kun je empathisch zijn? Kun je verbindend leiderschap tentoon spreiden? Kun je misschien zelfs luisteren naar dat wat niet word gezegd? Plato zei het zo: het belangrijkste kenmerk van een leider is dat hij (of zij) het niet wil zijn.

Kom uit de vernauwing

Veel mensen zijn verdeeld in zichzelf. Het is de kunst één te blijven. (In essentie ben je niet verdeeld, je bent al één) De bijna permanente staat van verdeeldheid zorgt ervoor dat je jezelf verliest, ook nadat je jezelf hebt gevonden. Er is een noodzaak om niet achter allerlei behoeften en verlangens aan te rennen. Dat leidt alleen maar tot innerlijke strijd en onwaarachtigheid. Persoonlijk leiderschap is bezield leiderschap. Liefde. Ontroering. Echtheid. Bezieling. Eenheid. Om ruimte te zien en te voelen heb je verbeeldingskracht en creativiteit nodig. ‘Out of the box’ denken komt hier dichtbij. Maar dit gaat verder, voorbij aan het denken, recht uit het hart. Wat raakt je, wat gaat je aan het hart? Zo kom je dichterbij je ziel en voel je de verbinding met de wereld om je heen. Dit is een moment van besef van je eigen nietigheid en verwondering over de grootsheid van alles. Soms blijft alleen dankbaarheid over. De gerichtheid op je ego is vernauwend en ten diepste onbevredigend. Behoeftenbevrediging en je verstand zijn twee aspecten van je ‘wil’ gericht op begeerte en eigenbelang. Passie (van het hart) is een derde aspect dat vraagt om cultivering en verdieping, zodat je daden in het teken van betekenis en waarde voor jezelf en anderen komen te staan. Passie is het richtinggevende kompas dat zuiver blijft te midden van alle dagelijkse beslommeringen en afleidingen. Je buik en je hoofd zijn vooral gericht op eigenbelang, om hier uit te komen heb je het hart nodig. Alleen door je eigen belangen te overstijgen kom je uit bij dienend leiderschap en wordt je een natuurlijke leider die niets hoeft af te dwingen. Zo wordt executive coaching een toetsing van je individuele waarachtigheid aan zaken die je eigen belangen overstijgen.

Vind de juiste woorden

Als leider moet je kunnen inspireren, beschikken over visie en een missie verpersoonlijken. Authentiek leiderschap gaat over bezieling. Wat bezielt je? (In de goede zin van het woord) Wat is je ideaal en heb je het lef om daar voor op te komen? Je hebt anderen nodig om je doelen te bereiken – je team, je medewerkers, je publiek – en daarvoor is het noodzakelijk de juiste woorden te vinden en te communiceren. Zelf vertrouwen hebben in de toekomst. Voor je volgers een baken van hoop zijn. De blik vooruit werpen en je (zelf)kennis en intuïtie gebruiken om uit te stralen dat je een echte leider bent. Iemand die van betekenis wil zijn en het beste van zichzelf voor zijn mensen geeft. Dat is een ‘epic story’, iets wat mensen willen horen en waar ze zich mee willen verbinden. Dat is hard werken, maar ook uitermate vervullend. De kwestie is om de eenheid en daarmee de rust die je hebt gevonden en ervaren, om die te delen met je mensen. Om één te zijn met velen. Het blijft zaak om zelf in harmonie te zijn en je eigen woorden en daden steeds met elkaar te laten overeenstemmen. Daarnaast is het belangrijk om te denken vanuit overvloed en rijkdom. Niet letterlijk, in geldelijke zin, maar vanuit het idee dat alles stroomt en dat uit elk zaadje een prachtige bloem tevoorschijn kan komen. Niet een volkomen nuchtere en zakelijke blik, dat maakt alleen maar cynisch. Durf te dromen en te delen. Durf er samen voor te gaan.

Voorwoord jouw essentie voor de ander

Je ontwikkelt een visie. Je ontdoet je van het oude, datgene wat niet meer bruikbaar is. Je wilt voor je nieuwe ‘drive’ gaan, die is gericht op ‘het ware, het goede en het schone’ – waarachtigheid, goedheid en schoonheid. Samen met de mensen in je omgeving (je organisatie, je team). Je hebt als echte leider een missie, een richtsnoer voor het handelen. En daarbij heb je niet alleen de juiste woorden nodig, maar ook het voortdurende intieme contact met je essentie. Je hoogst individuele waarheid en waarden. Woorden zijn de bouwstenen van de wereld die je ervaart. Zo kun je na grondig zelfonderzoek jouw essentie verwoorden en belangrijke anderen meenemen en geboeid houden. Steeds flexibel blijven en de essentie voortdurend toetsen aan je ervaring. Een spel van loslaten en vasthouden. Door expressie van de essentie krijg je gemakkelijker zicht op het geheel. Waar draait het allemaal om? Wat is de kern, wat zijn de grondslagen? Zo kom je bij het doel van executive coaching, zelfonderzoek en het geheel zien en daar actief steeds weer nieuwe flexibele verbindingen leggen. Het verwoorden is een actieve daad waarbij het veel meer gaat om je houding ten aanzien van het handelen, dan om het handelen ‘an sich’. Daarmee is elk handelen heel individueel en misschien ook wel uniek. Het gaat over wie jij bent en over wie jij wil zijn. Eenheid in veelheid. Jouw ‘ideeën’ vinden hun betekenis in de concrete toepassing ervan. Je innerlijk is bepalend voor wat er in de wereld gebeurt. Voor zelfonderzoek en het ontwikkelen van een frisse kijk op de wereld heb je ruimte nodig. In je agenda en in je hoofd. Reserveer tijd en creëer gunstige omstandigheden om de bron van wijsheid die je hebt aangeboord voor de wereld te laten werken.

En neem jezelf niet al te serieus

Verhef jezelf, stijg boven jezelf uit, én probeer het zelfonderzoek ook als een spel te zien. Daarmee voorkom je dat je je laat meeslepen door emoties, je belangen en je gelijk, waardoor je gelijk de plank misslaat. Blijf met beide benen op de grond staan. Het is een kwestie van evenwicht, van levenskunst, van meesterschap. Het gaat erom van poëzie weer proza te maken, om ideeën te vertalen in actie, om je waarden en uitgangspunten om te zetten in concreet handelen in het dagelijks leven. Zie jezelf als een acteur op een podium. Het leven als een toneelstuk. Stap uit de vernauwing zie jezelf zoals je werkelijk bent, een minuscuul element in een waanzinnig, overweldigend en uitdijend universum. Wijsheid is de kern van elk geluk. Erkenning van het niet-weten geeft voeding aan het vertrouwen dat de dingen lopen zoals ze lopen. Het wezenlijke blijkt keer op keer ongrijpbaar en onzegbaar, maar wel steeds meer benaderbaar. De waarheid moet steeds weer opnieuw veroverd worden. Wat gisteren nog zo vanzelfsprekend leek is vandaag alweer achterhaald. De waarheid kan nooit in woorden worden gevangen, maar ze is wel benaderbaar. Wat is voor jou, in jouw specifieke omstandigheid, een juiste houding. Hoe zou jij je moeten opstellen, gegeven je inhoud, je huidige omstandigheden en in deze specifieke situatie. Dat verschilt steeds weer van moment tot moment, van plek tot plek, van omstandigheid tot omstandigheid. De enige manier om waarachtig leiderschap te ontwikkelen is een diepgravend zelfonderzoek te starten en jezelf een houding van openheid naar de wereld eigen te maken. Een houding van ‘niet-weten’ met de blik gericht op het ware, het goede en het schone. En dat betekent vooral dat je ruimte maakt voor jezelf. Dat je minder gaat doen. Veel doen is vaak een teken van weinig inzicht en overzicht. Om grote ‘dingen’ te kunnen zien heb je een grote geest nodig. Ruimte in je hoofd en je hart. Sta jezelf toe om te minderen en zorg te dragen voor je jezelf door zelfonderzoek middels executive coaching. Als je je aangesproken voelt neem dan contact op met Roeline Stellingwerf: roeline@stresswise.nl of 088 2032620.

Waar kunnen we je mee helpen?

StressWise Executive coaching voor executives, leiders, artiesten en mediapersoonlijkheden.

Neem contact op met Roeline Stellingwerf voor informatie, advies of een kennismaking.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig?
Kies je locatie