Rolverdeling staf

Harrie Founder, CEO
Arjen COO
Mariette Founder Vertrouwenspersoon
Jen Operationeel coordinator
Dorien StressWise In Bedrijf 
Daniella Inhoudelijk kwaliteitsmanager HR Founder StressWise Family 
Ruth Servicedeskmedewerker MindfulnessFabriek Sleutelbeheer Voorraadbeheer
Ariel Servicedeskmedewerker StressWise Stagecoördinator
Ruben Financieel medewerker Technische ondersteuning ICT
Ilse K Juridisch medewerker Ondersteuning planning/logistiek

Missie en visie

Missie

StressWise (SW) – Met de wijsheid van nu, voor mensen van nu

StressWise wil een bijdrage leveren aan vrede en geluk in de wereld door een geweldloze samenleving te stimuleren, waarin welzijn boven welvaart wordt gesteld. De huidige realiteit is juist andersom: welvaart gaat nu boven welzijn; vrijwel alles wordt uitgedrukt in termen van geld en schaarste, terwijl welzijn (en niet welvaart) bij uitstek de belangrijkste bijdrage levert aan het geluksgevoel in onze samenleving. Wij geloven dat geweldloosheid, vrede en geluk alleen kunnen ontstaan en bestaan vanuit innerlijke vrede, ontspanning en gezondheid, welke worden gestimuleerd en gecultiveerd door persoonlijke ontwikkeling en de zorg voor onszelf en onze omgeving. StressWise draagt bij aan de zorg van mensen voor elkaar; zij wil bijdragen aan een rijk, zinvol en waardevol leven voor iedereen.

MindfulnessFabriek (DMF) – Van stress naar ontspanning en acceptatie

Wij geloven dat mindfulness kan bijdragen aan een gezonder en gelukkig leven. Door jezelf te trainen onder begeleiding van onze partners, krijg je inzicht in de manier waarop je met jezelf omgaat en leer je afstand te nemen van gedachten en emoties te beheersen. Mindfulness is immers gewoon een vaardigheid die je kunt leren en kunt integreren in je dagelijks leven. Weg van stress.

Visie

Meer bewustzijn in het algemeen en een hogere kwaliteit van aandacht in het bijzonder draagt bij aan een warme betrokken samenleving waarbij mensen zich met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en elkaar stimuleren en inspireren om samen te groeien. Meer bewustzijn van jezelf, je relaties met de mensen om je heen en alles wat leeft zorgt voor een open en ontspannen houding en het besef dat alles met elkaar is verbonden. Het zorgt ervoor dat je voelt dat je leeft in verbinding met al het andere in je directe omgeving. Echte verandering, echte vrede begint bij de erkenning van je eigen innerlijke strijd. Alles wat er buiten jezelf is, is een afspiegeling van wat er in jezelf gebeurt. De strijd in jezelf zal geweld in de wereld brengen. Rust en vrede in jou zal de wereld vrede schenken.

StressWise in een notendop

StressWise is een faciliterend platform en brengt therapeuten en cliënten bij elkaar. StressWise heeft de missie om bij te dragen aan een bewuster, gezonder en gelukkiger Nederland. Dit doen we door middel van het verzorgen van stress reducerende trainingen en therapieën, maar ook door de aangesloten professionals te stimuleren in hun ontwikkeling.

Werken met StressWise heeft het grote voordeel dat StressWise en zelfstandig ondernemers (hierna: ZZP’ers) elkaar vinden op professioneel en persoonlijk vlak en elkaar ondersteunen, versterken en scherpen. Daarnaast neemt StressWise een aantal zaken uit handen van de ZZP’ers, zoals onder andere acquisitie, marketing, administratie, facturatie en huur van locaties, zodat de therapeut meer aandacht kan besteden aan wat hij écht leuk vindt: het verzorgen van training/therapie/coaching (hierna: therapie) met de mogelijkheid om betrokken zijn bij een betekenisvolle organisatie en beweging. 

De vijf kernwaarden van StressWise

  1. Betekenis willen geven

StressWise wil graag deel uitmaken van en bijdragen aan een warme betrokken samenleving waarin mensen zich met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en elkaar stimuleren en inspireren om samen te groeien. Wij willen werken aan een samenleving waarin jij je vrij kunt voelen om te zijn wie je bent.

  1. In verbinding willen zijn

Wij allemaal, niemand uitgezonderd, wij zijn een onlosmakelijk deel van het grotere geheel. Ook al besef je dat niet; je staat op geen enkele wijze ooit los van anderen en je omgeving. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de lucht die je inademt. Nu. Van moment tot moment in verbinding met alles en iedereen. Dat zien en dat voelen, dat maakt dat je hart zo groot wordt als de wereld.

  1. Kwetsbaar durven zijn

Wij tonen onze kwetsbaarheid door te zijn wie we zijn. Onze talenten, onze goede eigenschappen en onze grote daden mogen worden gezien. Maar ook onze zwakheden, onze wanen, onze onhebbelijkheden en onze tekortkomingen mogen we laten zien. Ook wij worstelen met het leven, net als jij, net als je cliënten. Deze openheid vereist kracht en moed; alleen door kwetsbaar te zijn zul je werkelijk groeien.

  1. Compassievol kunnen zijn

Het ligt in de aard van ons werk – als therapeuten, coaches, partners – om mee te voelen met onze cliënten. Empathisch zijn. Compassie is de verdiepingsslag die we hierbij maken. Als therapeut verplaats je je in de problemen van de ander, als partner voel je mee met de deelnemer aan je training. Wij zien het belang van goed voor jezelf (kunnen) zorgen, van welzijn of misschien zelfs geluk. Als partner of therapeut zit je niet tegenover je cliënten om hen te vertellen wat ze moeten doen; je staat naast mensen om samen te onderzoeken wat nodig is en daaraan te werken.

  1. Blijvend willen ontwikkelen

Alles is altijd in beweging. Wij zijn ons als organisatie en als mens bewust van de ontwikkeling die dat met zich meebrengt. Niet stilstaan, maar meebewegen met de stroom des levens. Als professionals sluiten wij aan bij de nieuwste ontwikkelingen in de psychologie. Op dit moment is er een ontwikkeling gaande van klacht-gericht naar persoonsgericht, van klachten naar krachten: de positieve psychologie. Ontwikkeling is continu, procesgericht. Vol in het leven staan en zelf bepalen waar je naartoe gaat. Altijd verder.

Hulp nodig?
Kies je locatie