Wat zijn de voordelen van ACT-therapie?

Ontdek de voordelen van ACT-therapie

Acceptance & Commitment therapy (ACT) verschilt van traditionele vormen van cognitieve gedragstherapie. In plaats van symptomen te bestrijden, leert het individuen om onvermijdelijke negatieve ervaringen te omarmen en zich tegelijkertijd te richten op het leven volgens hun waarden. Dit leidt tot een reeks voordelen die we in dit artikel nader zullen verkennen.

Acceptatie van moeilijke ervaringen

Een van de primaire voordelen van ACT-therapie is dat het de acceptatie verhoogd van dingen die lastig, moeilijk en negatief zijn. Ook al zoeken mensen vaak naar vermindering van symptomen, is dat niet het hoofddoel van ACT-therapie. In de praktijk is het vaak het geval dat hoe meer we proberen onze symptomen te verminderen, hoe meer deze symptomen ons in de weg zitten. Het is simpelweg niet altijd mogelijk om onze symptomen te verminderen. Dit kan zorgen voor frustratie, stress en hopeloosheid. Daarom bevordert ACT de acceptatie van moeilijke ervaringen, inclusief bijkomende negatieve gedachten en gevoelens door ze te zien als een onderdeel van de menselijke ervaring.

Verhoogd psychologisch welzijn

Zoals net is behandeld, staat het verminderen van symptomen niet op de voorgrond bij ACT-therapie, is het nog steeds een resultaat die vaak wordt ervaren. Juist door de focus te leggen bij acceptatie van symptomen en moeilijke ervaringen, verminder je de weerstand in jezelf. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en rust in je hoofd en lichaam. Je welzijn verhoogd hierdoor. Maar onthoud wel dat dit niet de insteek is als je met ACT-therapie begint.

Verbeterde mentale veerkracht

ACT-therapie bevordert flexibiliteit waardoor je beter kan omgaan met uitdagingen die je in je leven tegenkomt. Je kan je leven beter weer oppakken na tegenslagen. Al met al, je verhoogt je mentale veerkracht. Doordat je goed en effectief met je gedachten en gevoelswereld om kan gaan, lukt het je beter om met de verandering en onverwachte gebeurtenissen in je leven om te gaan.

Duidelijke waardebepaling

Een kerncomponent van ACT is het begrijpen en definiëren van je persoonlijke waarden. Door hieraan vast te houden, kun je richting en doel in je leven vinden. Veel mensen lopen doelloos rond in hun leven. Er zijn misschien wel doelen rondom jezelf onderhouden en veiligheid, maar er mist soms een vervullend doel die echte betekenis geeft. Met ACT-therapie kan je die betekenis terugvinden door vast te stellen wat jou drijft en vervulling geeft.

Effectieve copingstrategieën

ACT-therapie biedt tools en technieken die individuen helpen om op een gezonde manier met stress en uitdagingen om te gaan. Je leert je lichaam en stresssysteem beter kennen, waardoor je bewust met stress en uitdagingen om kan gaan. Vanuit onze automatische piloot kunnen we snel dingen doen die ons juist meer doen lijden, zoals vermijdingsgedrag. Door bewust stil te staan bij wat er gebeurt, kunnen we op de manier handelen die voedend is voor ons. Zoals het integreren van meer rustmomenten en bewust wat gas terugnemen in een situatie, zonder ervoor weg te rennen.

Vermindering van vermijdingsgedrag

In plaats van problemen te vermijden, moedigt ACT aan om ze aan te gaan, waardoor groei en ontwikkeling wordt bevorderd. Verandering kan heel eng zijn. We kunnen ons onzeker voelen, denken dat we niet goed genoeg zijn, bang zijn voor rampscenario’s en ga zo maar door. ACT-therapie helpt je om die angsten bij de hand te nemen en tóch dat te doen wat waardevol voor je is. Je maakt op deze manier grote stappen als persoon en kan je leven transformeren.

Toewijding aan actie

Dit laatste voordeel sluit mooi aan op de vermindering van je vermijdingsgedrag. In plaats van wegkijken, leer je met ACT-therapie om waardevol te handelen in lijn met je waarden. Je zoekt dus niet alleen uit wat je waarden en ambities zijn, maar je voert ze ook uit met toewijding. Het ondernemen van ACTie. Het kan zijn dat actie in sommige situaties een onbegonnen zaak lijkt. Maar met ACT leer je om vanuit het huidige moment actie te ondernemen. Stapje voor stapje. Niet gelijk de hele berg op. Voordat je het weet ben je op plekken waarvan je niet had gedacht dat het mogelijk was.

Hoe de voordelen van ACT je leven kunnen transformeren

De voordelen van ACT hebben het potentieel om het dagelijks leven van individuen in grote mate te veranderen. Door acceptatie en commitment te combineren, kunnen mensen niet alleen leren om met hun uitdagingen om te gaan, maar ook om een leven te leiden dat echt betekenisvol en waardevol voor hen is.

Conclusie

Acceptance & Commitment therapy (ACT) is meer dan alleen een therapeutische benadering; het is een levensfilosofie. De voordelen van ACT reiken verder dan de therapiesessie en bieden mensen de tools om een leven te leiden dat rijk is aan betekenis, ondanks de onvermijdelijke uitdagingen van het leven. Ben je door dit artikel geïnteresseerd geraakt in ACT-therapie? Bekijk dan hier onze pagina voor meer informatie.

4 ACT acceptatie oefeningen

ACT acceptatie oefeningen: De kracht van omarming

Acceptatie binnen ACT draait om het volledig ervaren van het huidige moment – de fijne, de pijnlijke en alles daartussenin. De volgende ACT acceptatie oefeningen zijn ontworpen om je te helpen een rijk en betekenisvol leven te leiden, ongeacht interne barrières. Acceptatie helpt ons om tevreden te zijn met wat er nu is in dit moment. Als we tevreden zijn met wat er is, stoppen we met ineffectieve strategieën om van onze ervaring ‘af te komen’. Vaak werkt dit averechts. Vanuit deze staat van acceptatie kunnen we betekenisvolle stappen zetten die ons leven mooier maken.

ACT acceptatie oefening 1: Observeer welke zender zich afspeelt op de radio (metafoor)

Sluit je ogen en stel je voor dat het leven een radio is met veel zenders. Er zijn zenders met vrolijke muziek en zenders met verdrietige muziek. In plaats van te proberen van zender te wisselen, luister je naar wat er speelt. Hoe klinkt het nou echt? In de volledigheid van hoe de ervaring nu opkomt. Klinkt het licht of juist zwaar? Welke tonen hoor je? Is het majeur of mineur? Zelfs de zwarte tonen kunnen muziek maken. Dit metafoor kan je vertalen naar het observeren van de gevoelens en andere sensaties die in je ervaring opkomen. In plaats van te oordelen over deze ervaring, kan je ook eens heel goed stilstaan bij hoe die ervaring nou voelt en is. Dit is inderdaad niet altijd leuk, maar je verzetten tegen die ervaring maakt het (op lange termijn) alleen maar erger.

ACT acceptatie oefening 2: Lichaamsscan

Begin bij je tenen en werk omhoog naar je hoofd. Merk op welke sensaties, emoties of gedachten elk lichaamsdeel met zich meebrengt. In plaats van oordelen of proberen te veranderen wat je voelt, observeer je gewoon wat er aanwezig is. Welke sensaties komen er op? Kan je bepaalde temperaturen, prikkelingen, druk en andere sensaties opmerken? Welke gevoelens zijn er aanwezig? Denk niet over die gevoelens na, sta gewoon er even bij stil. Hoe voelen die gevoelens nou echt aan? En zijn er ook gedachten aanwezig? In plaats van met die gedachten mee te gaan, probeer eens afstand te nemen van die gedachten. Hebben ze bepaalde eigenschappen? Wat gebeurt er met de gedachte als je deze observeert? Dit zijn een hoop vragen, maar ze kunnen je ondersteunen in deze oefening. Als je begeleid wil worden in deze oefening, kan je een begeleide body scan doen.

ACT acceptatie oefening 3: Ruimte maken voor pijn

Wanneer je pijn of ongemak ervaart, probeer dat eens de ruimte te geven. Als je op dit moment geen pijn ervaart, maar deze oefening wel wil proberen, kan je ook denken aan een licht ongemakkelijk moment waar pijn aan verbonden zit. Als je contact hebt gemaakt met het gevoel, probeer eens te voelen hoe deze pijn voelt. Geef het eens de ruimte. Adem de pijn in bij de inademing en laat het vervolgens weer los.

We hebben de neiging om weg te bewegen van pijn, omdat onze hersenen evolutionair pijn associëren met gevaar. Maar vandaag de dag zijn we vaak niet meer in gevaar. Toch kunnen we wel last hebben van de vermijdingsdrang die je brein in je activeert. Door de pijn ruimte te geven, kan je je brein laten zien dat er geen gevaar is. Hierdoor kan je door de pijn heenwerken, in plaats van dat je het onderdrukt. Op deze manier kan je de pijn loslaten, waardoor je je lichter kan gaan voelen en meer energie hebt.

ACT acceptatie oefening 4: blaadjes op de rivier

In deze laatste ACT acceptatie oefeninggebruik je de kracht van visualisatie om acceptatie te cultiveren. In de blaadjes op de rivier oefening sluit je je ogen en visualiseer je je een rivier. Op die rivier liggen allemaal blaadjes. Zie alle gevoelens, gedachten en sensaties als een van die blaadjes. Zet je intentie om alle dingen die je nu ervaart op de blaadjes te leggen. Vervolgens kan je bekijken hoe de blaadjes rustig met de stroom meegaan van de rivier. Het is niet nodig om tegen de stroom in te gaan en te proberen de blaadjes terug te duwen zodat je ze niet ervaart. Ze komen immers toch weer voorbij op de rivier. Door de blaadjes met de stroom te laten gaan, zullen ze even in je bewustzijn zijn, maar vroeg of laat zullen ze ook weer verdwijnen.

Conclusie

De bovengenoemde ACT acceptatie oefeningen bieden methoden om je huidige ervaring volledig te omarmen. Door deze oefeningen te integreren in je dagelijks leven, kun je stappen zetten richting een leven vol betekenis, ongeacht de interne obstakels die je tegenkomt. Spreekt dit onderdeel van ACT je aan? Bekijk dan onze ACT-pagina voor meer informatie over hoe ACT je kan helpen.

Hier en nu, wat houdt dit onderdeel van ACT-therapie in?

Samenvatting

Hier en nu speelt een belangrijke rol binnen ACT-therapie. Het verwijst naar het volledig aanwezig zijn in het huidige moment, in plaats van vast te zitten in het verleden of de toekomst. Deze benadering stelt cliënten in staat om zich te verbinden met hun directe ervaringen en op een meer authentieke en responsieve manier te leven. Dit omvat ook bij de negatieve ervaringen kunnen blijven die kunnen opkomen in je ervaring (in een gezonde dosis).

De betekenis van ‘hier en nu’ binnen ACT-therapie

In ACT-therapie, een vorm van cognitieve gedragstherapie, omarm je het belang van leven in het hier en nu. In plaats van te worden meegesleept door gedachten over het verleden of zorgen over de toekomst, moedigt ACT-therapie cliënten aan om volledig aanwezig te zijn in het huidige moment. Deze aanpak verschilt van traditionele vormen van therapie die zich vaak richten op het analyseren van het verleden of het plannen voor de toekomst. Ook in ACT-therapie kijk je op momenten naar het verleden, maar alleen als het opkomt in het hier en nu. Je gaat dus niet bewust graven naar het verleden. Soms kijk je wel bewust vooruit om betekenisvolle stappen te zetten. Alleen ligt de nadruk niet op het verleden en de toekomst. Het gaat bij ACT om het ervaren en doorleven in het huidige moment en bewuste keuzes maken.

Waarom is het onderdeel ‘hier en nu’ belangrijk?

Leven in het hier en nu kan tal van voordelen bieden:

 1. Het helpt bij het omgaan met stress en angst. Veel stress en angst ontstaat door constant in het verleden en in de toekomst te zitten. Stress en angst worden namelijk vaak veroorzaakt door eindeloos te blijven malen over dingen die er vroeger gebeurd zijn of wat in de toekomst kan gebeuren. Zelfs als dit mogelijk niet gaat gebeuren. Door het leven te benaderen vanuit het hier en nu, kan je onnodige stress en angst voorkomen en bewuster omgaan met de stress en angst die aanwezig is.
 2. Het bevordert een groter bewustzijn van lichamelijke sensaties en emoties. Veel mensen zijn uit contact met hun eigen lichaam. Elk signaal die ons lichaam geeft, heeft een betekenis. Meer in contact te komen met ons lichaam, betekent dus beter signalen oppikken en daar bewuster mee omgaan. Stress is hier een groot voorbeeld van. Soms hebben we niet eens door dat we overmatige stress hebben, maar geeft ons lichaam wel de signalen. Vroegtijdig luisteren naar deze signalen, kan je hierbij helpen om zo veerkrachtiger om te gaan met de uitdagingen die je ervaart.
 3. Het stelt mensen in staat om meer betrokken en verbonden te zijn met hun omgeving en relaties. Je kan je wel voorstellen dat als je veel in het verleden en de toekomst zit, dat dit veel energie en aandacht weghaalt bij je omgeving en je relaties. Je mist kansen die zich voordoen in je omgeving en de kwaliteit van relaties kunnen verminderen. Door de kracht terug te halen en je aandacht tot je beschikking te hebben, kan je je relaties voeden en waardevolle kansen oppikken.

Hoe het onderdeel ‘hier en nu’ te integreren in het dagelijks leven

Het bevorderen van je vaardigheid om meer in het hier en nu te komen vereist oefening en bewuste inspanning. Een paar technieken die kunnen helpen zijn:

 • Aandacht op ademhaling: Deze vorm van meditatie moedigt aan om aandacht te schenken aan de ademhaling. We dragen onze ademhaling altijd mee en is een laagdrempelige manier om in het huidige moment te komen. Je kan hier een begeleide meditatie volgen rondom ademhaling.
 • Body scan: Dit is een oefening waarin je een scan door je gehele lichaam doet. Door op die manier te focussen op het lichaam kunnen individuen zich aarden en contact maken met het huidige moment. Je kan de body scan hier begeleid volgen.
 • Rozijnenoefening: Ook het actief opmerken van zintuigelijke ervaringen, zoals wat je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft, kan je helpen te verankeren in het hier en nu. Voor een stappenplan kan je op deze pagina terecht.

De uitdagingen van leven in het hier en nu

Hoewel er veel voordelen zijn, kan het leven in het hier en nu voor velen een uitdaging zijn. Onze geest is vaak geneigd te dwalen, vast te houden aan oude patronen, of te anticiperen op toekomstige scenario’s. Het vereist een actieve inzet en oefening om deze natuurlijke neigingen te overwinnen en volledig aanwezig te zijn in het moment. Consistentie is hierin de belangrijkste factor. Elke dag even oefenen is beter dan sporadisch voor een lange tijd.

Conclusie

Het concept van hier en nu binnen ACT-therapie helpt om gecentreerd en met focus door het leven te gaan. Door actief in het huidige moment te leven, kunnen individuen een dieper begrip en verbinding met zichzelf en hun omgeving ervaren, wat leidt tot een rijker en meer vervullend leven. Lijkt het je wat om verder te onderzoeken wat ACT-therapie voor jou kan betekenen? Bekijk dan deze pagina.

Waarden en toegewijde actie, hoe worden ze gebruikt in ACT-therapie?

De kern van waarden binnen ACT-therapie

Waarden zijn als kompassen die ons richting geven in het leven. Ze zijn niet te verwarren met doelen, want waar doelen haalbaar en meetbaar zijn, zijn waarden richtinggevend en diepgaand. Waarden zijn niet na een bepaald moment ‘klaar’ of ‘gedaan’. Ze geven je langdurige richting die je helpt om een leven op te bouwen die voor jou betekenisvol is. In ACT-therapie worden waarden beschouwd als diepgewortelde verlangens over hoe we ons leven willen leiden en wie we willen zijn. Of het nu gaat om liefde, eerlijkheid, avontuur of integriteit, onze waarden zijn uniek voor ons en bieden een fundamentele gids voor onze acties.

Toegewijde actie in dienst van waarden

Zodra we helder hebben wat onze waarden zijn, kunnen we stappen zetten om in overeenstemming met die waarden te leven. Dit is waar toegewijde actie om de hoek komt kijken. Toegewijde actie gaat over het ondernemen van stappen, groot of klein, die in lijn zijn met onze waarden. Zelfs als dit betekent dat we obstakels of uitdagingen onder ogen moeten zien. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is zinvol en het leidt tot een vervuld leven. Kortom, het is het WAARD.

Hoe waarden en toegewijde actie samenwerken

Het mooie van waarden en toegewijde actie is dat ze hand in hand gaan. Waarden geven ons een reden, een ‘waarom’, terwijl toegewijde actie ons de ‘hoe’ biedt. Hier is hoe ze samensmelten:

 • Bepalen van waarden: Dit kan gedaan worden door reflectie, meditatie of gesprekken met een therapeut. Het gaat om het diep graven en echt begrijpen wat voor jou belangrijk is. Een video die je hierbij kan helpen, is deze begeleide oefening.
 • Kiezen van toegewijde acties: Wanneer je jouw waarden kent, kun je specifieke acties kiezen die deze waarden belichamen. Dit kan variëren van het nemen van grote levensbeslissingen tot het dagelijks maken van kleine keuzes.
 • Evalueren en bijsturen: Net als een kompas, moeten we soms onze koers bijstellen. Door regelmatig te checken of onze acties nog steeds in lijn zijn met onze waarden, kunnen we blijven groeien en ons leven in de gewenste richting sturen.

De uitdagingen van leven volgens waarden en toegewijde actie

Het klinkt misschien eenvoudig, maar het leven volgens je waarden en het ondernemen van toegewijde acties kan uitdagend zijn. We worden vaak geconfronteerd met externe druk, afleidingen, of interne belemmeringen zoals angst of zelftwijfel. Daarom is het zo belangrijk om vast te houden aan je waarden en toegewijde actie als gidsen, zelfs in moeilijke tijden. Het is daarom behulpzaam om regelmatig stil te staan bij je waarden en in te zien waarom dit je waarden zijn. Het kan zijn dat deze reflectie resulteert in de aanpassing of bijsturing van bepaalde waarden. Het is niet erg om het kompas bij te stellen, zolang het kompas maar niet volledig uit wordt geschakeld. Dan weten we namelijk niet meer waar ons pad heengaat in ons leven.

Conclusie

Waarden en toegewijde actie vormen samen een deel van de ruggengraat van ACT-therapie. Ze geven ons de tools en motivatie om ons leven te leiden op een manier die zinvol en bevredigend is. Door helder te krijgen wat onze waarden zijn en vervolgens stappen te ondernemen die in lijn zijn met die waarden, kunnen we een leven van betekenis en doelgerichtheid leiden. Wil je graag geholpen worden met ACT-therapie of er meer over komen te weten? Bekijk dan hier onze ACT-pagina.

Defusie, wat betekent het in de context van ACT?

Wat is defusie?

ACT-therapie staat bekend om zijn unieke benadering van psychologische interventies. Eén van de kerncomponenten van ACT is defusie. Maar wat houdt defusie precies in? En waarom is het zo essentieel binnen ACT?

Defusie betekent letterlijk ‘ontkoppeling’. In de context van ACT-therapie verwijst het naar het proces van het creëren van afstand tussen onszelf en onze gedachten. In plaats van volledig verstrengeld te raken met onze gedachten en gevoelens, leert defusie ons om deze vanuit een ander perspectief te bekijken. Van een afstand, waar ze ons gedrag en perspectief minder beïnvloeden.

Veel mensen identificeren zich sterk met hun gedachten. Ze nemen aan dat omdat ze een bepaalde gedachte hebben, deze waar moet zijn. “Ik denk dat ik niet goed genoeg ben, dus het moet wel waar zijn.” Defusie helpt ons te realiseren dat gedachten slechts gedachten zijn – ze zijn niet per se waar en ze definiëren ons niet. Deze ontkoppeling kan een bevrijding geven voor veel mensen, omdat ze zolang gefuseerd zijn geweest met hun mentale beleving.

Technieken van defusie in de praktijk

Er zijn diverse technieken die binnen ACT-therapie worden toegepast om het proces van defusie te bevorderen:

 1. Het gebruik van metaforische taal: door gedachten te beschrijven als ‘passerende treinen’ of ‘drijvende wolken’, kunnen we ons gemakkelijker distantiëren van hen. Op deze manier worden de gedachten bepaalde voorwerpen die we al als losgekoppeld zien van onze identiteit. Als je je gedachten omschrijft als voorbijgaande wolken, verbind je die loskoppeling aan je gedachten.
 2. Gedachten hardop uitspreken in een ander stemgeluid: Dit kan helpen de kracht van de gedachte te verminderen. Dit kan je zingend doen, met een hoge stem, een lage stem, door heel snel of juist heel langzaam te praten. Of in de stem van een personage in een cartoon.
 3. Opmerken zonder oordeel: Het simpelweg observeren van een gedachte zonder erop te reageren of er een waardeoordeel aan te hechten.

Deze technieken zijn erop gericht om individuen te helpen hun gedachten te zien als tijdelijke, veranderlijke entiteiten in plaats van vaste waarheden.

Het belang van defusie in ACT-therapie

Het idee achter defusie is niet om gedachten of gevoelens te veranderen of te manipuleren. In plaats daarvan is het doel om een gezondere relatie met hen te ontwikkelen. Door een stap terug te doen en onze gedachten te observeren zonder erdoor overweldigd te raken, kunnen we meer aanwezig zijn in het huidige moment en effectievere beslissingen nemen die in lijn zijn met onze waarden. Dit geeft ruimte om emoties toe te laten en ze er te laten zijn, zonder dat we met ze worden meegesleurd.

Het ondersteunt ook de bredere doelstellingen van ACT-therapie, zoals het bevorderen van psychologische flexibiliteit. Door ons niet vast te klampen aan rigide denkpatronen, staan we open voor nieuwe ervaringen en kunnen we ons aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Conclusie

Defusie is een krachtige tool binnen ACT-therapie die ons helpt te navigeren door de complexiteit van onze interne ervaringen. Door te leren ontkoppelen van onze gedachten en een gezonde afstand te creëren van onze emoties, kunnen we een rijker, flexibeler en meer vervuld leven leiden. Wil je ontdekken wat ACT-therapie voor jou kan betekenen? Bekijk dan onze ACT-pagina.

Zelf als context, wat houdt dit onderdeel in van ACT-therapie?

Samenvatting

“Zelf als context” is een kerncomponent binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT-therapie) die focust op de relatie die we hebben met onze eigen gedachten en emoties. Dit perspectief helpt ons te beseffen dat we niet worden gedefinieerd door onze interne ervaringen, maar de observator zijn van deze ervaringen die plaatsvinden. Door deze verschuiving in perspectief kunnen we ons losmaken van beperkende zelfbeelden en leven met meer flexibiliteit en aanwezigheid.

Het concept van ‘Zelf als context’ binnen ACT-therapie

Binnen de ACT-methodologie Zelf als context een van de zes zuilen die samen de hexaflex vormen. In deze zuil wordt benadrukt dat jij iets anders bent dan de ervaringen in jezelf. Het gaat daarbij dus niet zozeer om wie je denkt dat je bent op basis van je geschiedenis, je gedachten, je rollen of je emoties. In plaats daarvan gaat het om het erkennen van het zelf als een constant aanwezige getuige van al deze ervaringen. Dit zelf, dat los staat van inhoud en oordeel, wordt ook wel het contextuele zelf en observerende zelf genoemd.

Waarom ‘Zelf als context’ een verschil maakt

Door het zien van het Zelf als context krijgen we de kans om een stap terug te doen en te observeren zonder volledig geïdentificeerd te raken met onze gedachten en gevoelens. Dit heeft meerdere voordelen:

 • Bevrijding van strikte zelfbeelden die beperkend kunnen zijn.
 • Vergroten van psychologische flexibiliteit.
 • Stimulatie van een niet-oordelende en compassievolle houding naar onszelf.

Hoe ‘Zelf als context’ toe te passen in het dagelijks leven

De adoptie van van deze zuil kan uitdagend zijn, gezien onze natuurlijke neiging om ons te identificeren met onze gedachten en gevoelens. Echter kunnen bepaalde technieken ons hierbij ondersteunen:

 • Defusietechnieken: Hierbij leer je afstand te nemen van gedachten, zodat je deze minder letterlijk neemt. Lees hier meer over het onderdeel defusie.
 • Mindfulness-oefeningen: Deze oefeningen richten zich op het observeren van ervaringen zonder oordeel, waardoor je meer contact maakt met je observerende zelf. Bekijk deze pagina voor voorbeelden van mindfulness-oefeningen.
 • In gesprek gaan met je observerende zelf: Dit is een oefening waarin je op een andere plek gaat zitten en in gesprek gaat met je observerende zelf. Een regel in deze oefening is dat je alleen observerend over jezelf mag praten. Dus geen ‘ik’, ‘mij’ of veroordelingen. Enkel op neutrale wijze over *naam* vertellen, over zijn/haar situatie, worstelingen, sterke kanten, doelen etc. Door op deze manier te praten over ‘jou’ creëer je meer afstand.

De uitdagingen van ‘Zelf als context’ integreren

Ondanks de voordelen kan het navigeren naar een Zelf als context-perspectief uitdagend zijn. We zijn vaak diep geworteld in onze zelfbeelden en de verhalen die we onszelf vertellen. Daarom is het van belang om te beseffen dat dit een voortdurende oefening is. Er zullen momenten zijn dat je zal terugvallen, totaal gefuseerd bent met je zelfbeeld en veel blokkades ervaart in je gedachten en emoties. Door consistent dit onderdeel toe te passen in je leven, kan je beetje bij beetje de voordelen ervaren van Zelf als context.

Conclusie

Het concept van Zelf als context binnen ACT-therapie biedt een bevrijdend en verhelderend perspectief op hoe we onszelf zien en ervaren. Door ons niet te beperken tot onze gedachten, emoties, ervaringen en rollen, maar deze te zien als voorbijgaande ervaringen, kunnen we leven met een grotere mate van vrijheid en aanwezigheid. Wil je ontdekken welke rol ACT-therapie in jouw leven kan spelen? Bekijk dan onze ACT-pagina.

Acceptatie, hoe krijgt het vorm in ACT-therapie?

Acceptatie versus vermijding

Een kernprincipe van ACT-therapie is het verschil tussen acceptatie en vermijding. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de biologische factoren die invloed hebben op deze twee onderwerpen. Ons brein is namelijk zo gebouwd dat het ons beschermt en daarbij helpt om te overleven. Om deze reden probeert het brein weg te bewegen van negatieve emoties, omdat negatieve emoties (evolutionair gezien) een signaal is dat er gevaar aanwezig is. Maar vandaag de dag zijn we in veel gevallen niet meer in gevaar. Toch hebben we neigingen, zoals de vermijding van negatieve emoties, wel geërfd. Ons brein denkt dus dat het goed is om te vermijden, terwijl het ons in de realiteit vaak juist in de weg zit. Lees hier meer over ons ‘angstige’ brein.

Enkele samenvattende punten rondom acceptatie en vermijding:

 • Vermijding kan leiden tot tijdelijke verlichting, maar versterkt vaak de gevoelens op de lange termijn. De emotie is namelijk alleen maar onderdrukt en komt vroeg of laat weer boven water. Bovendien, door je gevoelens te ontwijken, beaam je eigenlijk dat de emotie ‘gevaarlijk’ is, waardoor je brein er nog meer afkeer voor krijgt.
 • Acceptatie, daarentegen, stelt ons in staat om gevoelens te observeren en te erkennen, zonder erdoor geconsumeerd te worden. We kunnen op die manier ons leven leiden, met de lastige emoties aan de hand. Dit kan op korte termijn lastig zijn, maar geeft ons op lange termijn meer vrijheid.

De rol van acceptatie binnen ACT-therapie

Acceptatie is niet slechts een concept; binnen ACT-therapie is het een actieve, ervaringsgerichte oefening. Het gaat hierbij niet om het goedkeuren van negatieve emoties of situaties, maar om het erkennen en toelaten ervan. Hierdoor ontstaat er ruimte om op een constructievere manier met deze gevoelens om te gaan. in ACT-therapie is acceptatie vaak een startpunt, terwijl je daarna meer focust op waardegerichte actie. Maar dit hangt ook af van je hulpvraag.

De visie van ACT-therapie op acceptatie

In tegenstelling tot sommige traditionele therapieën die streven naar vermindering van symptomen, moedigt ACT-therapie individuen aan hun gevoelens te voelen. Dit betekent niet dat men moet lijden, maar wel dat men leert om pijnlijke gevoelens en gedachten te observeren zonder erin verstrikt te raken. Hierbij is acceptatie van essentieel belang. Je leert met de stroom mee te gaan in plaats van tegen de stroom in.

De vruchten van acceptatie in ACT-therapie

Door acceptatie te omarmen in plaats van vermijding, kunnen individuen:

 • Betere mentale flexibiliteit ervaren. Je kan beter de dingen blijven doen in je leven die belangrijk voor je zijn. Je kan goed blijven functioneren als je interne beleving soms wat zwaar en negatief is. Dit is de perfecte voedingsbodem om het leven te creëren die bij jou past.
 • Minder worstelen met pijnlijke gevoelens. Je kent het misschien wel, dat je maar probeert om van die vervelende gevoelens af te komen. Veel eten, overmatig TV-kijken, gamen; allerlei dingen die je helpen om van vervelende gevoelens af te komen. Maar in de werkelijkheid ben je eigenlijk met je gevoelens aan het worstelen. Het kost veel energie, veel tijd en de gevoelens blijven, en worden vaak zelfs erger.
 • Meer richting en doelgerichtheid in het leven vinden. Op het moment dat je niet meer worstelt met je pijnlijke gevoelens, dan heb je meer tijd en energie om je bezig te houden met de dingen die er voor jou toe doen. Je kan vaststellen waar je überhaupt heen wil en met die richting kan je doelgerichtheid vinden in je leven. Ondanks moeilijke ervaringen en emoties, kan je dan toch betekenisvolle stappen zetten die je leven beter maken.

Conclusie

Acceptatie is een fundament van ACT-therapie en moedigt individuen aan om hun gevoelens te erkennen en er te laten zijn. Hoewel het een uitdaging kan zijn, biedt het de mogelijkheid voor een rijker en waardegedreven leven. Bekijk onze ACT-pagina voor meer informatie over ACT-therapie en wat het voor jou kan betekenen.

Risico in ACT-therapie, bestaat dat?

Risico 1: ACT-therapie kan een emotioneel intensieve reis zijn


Diepgaande Confrontatie met Emoties

Een kernprincipe van ACT is het volledig ervaren van wat er op dit moment gebeurt, wat betekent dat cliënten worden aangemoedigd om hun emoties, gedachten en opkomende herinneringen te erkennen en te accepteren zonder oordeel. Dit kan leiden tot intense, emotionele momenten. Soms kunnen oude wonden of trauma’s ontdekt worden, en hoewel dit vaak op termijn een positief effect heeft, kan het proces soms uitdagend en zwaar zijn. Uiteindelijk is het dus juist voor het hogere goed. Maar als je die bereidheid niet hebt, dan is dit een van de vormen van risico van ACT-therapie.

De Reis van Acceptatie

Acceptatie, in de context van ACT, betekent niet passief iets te laten zijn wat er voorbij komt, maar eerder het actief omarmen van ervaringen zonder te proberen ze te veranderen. Dit is een radicaal andere benadering dan veel mensen van nature gewend zijn. Het kan enige tijd kosten om deze houding volledig te omarmen. Een uitdaging in ACT-therapie kan dus zijn dat je de intentie hebt om ‘van dingen af te komen’, terwijl het binnen ACT-therapie gaat om het toelaten van die dingen. Door deze instelling lukt het je juist beter om verlichting te ervaren in je leven. Continue reading “Risico in ACT-therapie, bestaat dat?”

Kan depressie worden behandeld met ACT-therapie?

Depressie: ACT tegenover traditionele therapieën

Waar conventionele therapieën vaak inzetten op het verminderen of verlichten van depressieve symptomen, biedt ACT therapie een frisse benadering. ACT onderstreept dat worstelen met of het tegenwerken van depressieve symptomen vaak resulteert in meer lijden. In plaats van de storm van negatieve emoties en gedachten te bestrijden, leer je in ACT therapie om negatieve gedachten los te laten en moeilijke emoties toe te laten. Het gaat om de kunst van acceptatie: het erkennen en omarmen van onze gevoelens zonder oordeel. Daarnaast is het niet het doel om onze pijnlijke gedachten te negeren of te ontkennen, maar om hun invloed op ons leven te verminderen door onze reactie op die gedachten te veranderen. Zo zorgen we ervoor dat de negatieve spiraal die tot depressie leidt, wordt omgezet tot een positieve spiraal van zelfontwikkeling.

Depressie en psychologische flexibiliteit: de sleutel tot welzijn

Psychologische flexibiliteit, de kern van ACT, gaat over het vermogen om:

 • Aanwezig te zijn in het moment.
 • Open te staan voor ervaringen, ook als ze pijnlijk zijn.
 • Afstand te nemen van negatieve gedachten.
 • Doelgericht te handelen in lijn met onze waarden.

Door deze flexibiliteit kunnen we ons richten op wat echt belangrijk is, zelfs te midden van een depressie. Het vergroten van de betekenis in ons leven, kan ervoor zorgen dat we licht aan de horizon gaan zien. Bovendien kan een depressie worden versterkt door weinig actie te ondernemen. Met ACT therapie leer je juist die kleine stappen te zetten, zodat je niet blijft vastzitten in negatieve patronen zoals inactiviteit. 

Onderzoek en resultaten

Uit onderzoek blijkt dat ACT therapie effectief kan zijn bij depressie. In studies vertoonden deelnemers die ACT ondergingen:

 • Een afname van depressieve symptomen.
 • Een toename in psychologisch welzijn.
 • Een verbeterd gevoel van algemeen welbevinden

Conclusie

Depressie is een complexe aandoening en wat voor de één werkt, is misschien niet effectief voor de ander. Maar de principes van ACT – acceptatie, waardegericht leven en psychologische flexibiliteit – bieden een verfrissend perspectief dat velen kan helpen. ACT kan je leren dat genezing niet alleen gaat over het verminderen van pijn en problemen, maar over het vinden van betekenis en doel te midden van de uitdagingen die je in je leven kan tegenkomen.

Gratis ACT-therapie adviesgesprek

Ervaar je mentale problemen en/of wil je een gelukkiger en rijker leven en beter met tegenslag en obstakels leren omgaan? Dan is ACT-therapie waarschijnlijk de beste optie. Vraag om een adviesgesprek met psycholoog en ACT-therapeut Frans Mooibroek en ontdek of ACT-therapie je kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Kan angst worden behandeld met ACT therapie?

Angst Accepteren: Een Andere Benadering

In tegenstelling tot sommige therapieën die proberen angstige gedachten te ‘corrigeren’ of te ‘verwijderen’, gaat ACT therapie over het accepteren en onszelf loskoppelen van deze gedachten. Het doel is niet om van angst af te komen, maar om een gezondere relatie ermee op te bouwen. Hierdoor kunnen we onze angsten vanuit een ander perspectief bekijken, niet als obstakels, maar als een deel van het spectrum van menselijke emoties. Door dit soort moeilijke emoties niet als de ‘vijand’ te zien waar je tegen vecht, kan je het proces beginnen van het toelaten van deze emoties. Dit proces zorgt ervoor dat je niet onnodige energie verspilt aan het vechten. Bovendien wordt de ervaring van de angst dan vaak minder overweldigend.

Angst en Defusie: De Kracht van Afstand

Een van de technieken die het meeste helpt met het afstand nemen van angstige gedachten vanuit een accepterende houding, is defusie. Defusie kan de volgende effecten hebben:

 • Je gaat angstige gedachten meer zien als voorbijgaande mentale gebeurtenissen. In plaats van dat je op het moment dat angstige gedachten opkomen geheel met je gedachten wordt meegenomen, leer je die gedachten te zien als wolken die voorbijgaan in onze innerlijke beleving. 
 • Je gaat inzien dat je niet je gedachten bent. Hoe meer je die gedachten gaat zien als voorbijgaande mentale gebeurtenissen, hoe meer je kan begrijpen dat je eigen gedachten niet gelijk staan aan wie je bent. Je ziet in dat je gedachten jouw identiteit niet definiëren. 
 • Je kan afstand gaan nemen van overweldigende (angstige) gedachten. Die gedachten die je zo bang kunnen maken, krijgen nu steeds minder grip op je. Je ziet de gedachten niet meer als wie jij bent en ze zweven simpelweg voorbij in je ervaring. Langzamerhand hebben die overweldigende gedachten minder invloed op jou en wordt de angst die ervaart minder versterkt. Dit kan in het begin lastig zijn, maar  door consistent te oefenen met defusie kan je deze resultaten gaan ervaren.

Al met al zorgt defusie ervoor dat je gedachten minder kracht hebben over jou als persoon en vermindert de invloed van je gedachten op de gevoelens van angst die je ervaart. Bekijk ook dit filmpje voor meer inzicht over defusie. 

Angst en Waardegerichte actie

Waarden en actie als Leidraad: Voorbij de Angst

ACT moedigt je aan om je te concentreren op je diepste waarden – de dingen die voor jou het meest belangrijk zijn. Door je te concentreren op wat je echt wil in het leven, krijgt de angst minder macht over je. Het gaat er hierbij dus niet dat je de het negeert, maar om je energie te richten op wat je echt wil bereiken. Zo kun je toch leven vanuit betekenis ondanks de angst die je mogelijk ervaart. 

Toegewijde Actie: met angst aan de hand

Het mooie aan ACT is dat het niet alleen gaat over ‘voelen’ en ‘denken’, maar ook over ‘doen’. Door kleine, waardegerichte acties te ondernemen, zelfs te midden van angst, begin je te leren dat je meer bent dan je angstige gedachten en gevoelens. Bovendien, door te doen wat je eng vindt, ga je zien dat het vaak best wel meevalt. Door onszelf bloot te stellen aan wat we eng vinden, wordt de angst minder!

Conclusie

Angst kan een uitdaging zijn, maar met de juiste tools en inzichten kan het ook een kans zijn voor groei en ontwikkeling. ACT therapie kan ons helpen om angst in een ander licht te zien en er op een gezondere manier mee om te gaan. Door afstand te nemen van angstige gedachten, angstige gevoelens er te laten zijn en desondanks de angst betekenisvolle stappen te zetten, kan ook jij er beter mee omgaan.

Gratis ACT-therapie adviesgesprek

Ervaar je mentale problemen en/of wil je een gelukkiger en rijker leven en beter met tegenslag en obstakels leren omgaan? Dan is ACT-therapie waarschijnlijk de beste optie. Vraag om een adviesgesprek met psycholoog en ACT-therapeut Frans Mooibroek en ontdek of ACT-therapie je kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Hulp nodig?
Kies je locatie