Hoe lang duurt een relatietherapie traject?

De duur van de relatietherapie wordt aangepast aan jullie unieke behoeften en uitdagingen. Over het algemeen start een relatietherapie traject met een reeks van 10 sessies. In de beginfase zijn de sessies meestal wekelijks, wat essentieel is voor het behouden van momentum in het therapeutische proces en om consistent aan jullie relatie te werken. Deze periode is belangrijk voor het opbouwen van vertrouwen met de therapeut en het leggen van een stevige basis voor toekomstige verandering.

Voortgang en aanpassing van relatietherapie

Naarmate de relatietherapie vordert kan de frequentie van de sessies verminderen, vooral als er aanzienlijke vooruitgang is geboekt en jullie comfortabeler worden met het toepassen van de geleerde vaardigheden. Relatietherapie is geen snelle oplossing; veranderingen in diepgewortelde relatiepatronen vergen tijd en geduld. De totale duur van een relatietherapie traject is variabel, van twee maanden tot maximaal een jaar, afhankelijk van de complexiteit van de problemen en jullie actieve betrokkenheid bij het proces.

Unieke Kenmerken van IBCT relatietherapie

IBCT onderscheidt zich door de nadruk op zowel acceptatie als verandering. Dit houdt in jullie tijdens sommige sessies focussen op het accepteren van bepaalde aspecten van elkaar, terwijl andere sessies gericht zijn op het aanbrengen van positieve veranderingen in jullie gedrag en interacties. Deze benadering maakt IBCT relatietherapie uniek en uiterst effectief, maar het vereist ook tijd om beide aspecten grondig aan te pakken. Jullie succes in IBCT relatietherapie hangt dus sterk af van jullie inzet en bereidheid om aan de relatie te werken, zowel binnen als buiten de relatietherapie sessies.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Voor welke problemen kun je terecht bij een relatietherapeut?

Voorbeelden van problemen die vaak in relatietherapie worden behandeld zijn onder andere communicatieproblemen, zoals slecht luisteren, misverstanden, constante ruzies of het vermijden van belangrijke gesprekken. Daarnaast kan relatietherapie goed helpen bij het oplossen van voortdurende conflicten en ruzies, het onvermogen om meningsverschillen op te lossen en gevoelens van frustratie en boosheid.

Relatietherapie biedt ook ondersteuning bij problemen met intimiteit, zoals een gebrek aan emotionele verbondenheid, verminderde intimiteit of seksuele problemen. Bovendien kan relatietherapie hulp bieden bij het omgaan met ernstige kwesties zoals ontrouw en vertrouwensbreuken. Financiële problemen en onenigheid over geldzaken, evenals conflicten voortkomend uit verschillende opvoedingsstijlen, culturele achtergronden, religieuze overtuigingen of waarden, zijn eveneens thema’s die in relatietherapie kunnen worden aangepakt.

Relatietherapie is niet alleen bedoeld voor koppels met ernstige problemen, maar kan juist ook heel waardevol zijn als je je relatie wilt versterken en verdiepen. Relatietherapie kan in verschillende fasen van je relatie heel effectief zijn, ongeacht of je net samen bent, al langer een stel vormt of overweegt om uit elkaar te gaan. Een relatietherapeut verkent samen met jullie de problemen, vergroot het inzicht en helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden die jullie relatie verbetert.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Welke vormen van relatietherapie zijn er?

IBCT wordt vaak aanbevolen vanwege zijn brede inzetbaarheid en combineert elementen uit gedragstherapie, emotion-focused therapie en Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Deze methode focust zowel op acceptatie als verandering in gedrag en interactiepatronen tussen partners. EFT daarentegen concentreert zich meer op het bevorderen van emotionele verbondenheid en hechting tussen partners, door negatieve interactiepatronen te begrijpen en te transformeren naar veilige, positieve interacties.

Naast IBCT en EFT zijn er nog enkele andere benaderingen binnen relatietherapie. Zoals de Gottman Method Couples Therapy, die destructieve interactiepatronen in kaart brengt, Imago Relationship Therapy, die focust op onbewuste patronen en behoeften die partners naar elkaar toe trekken, Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) gericht op het realiseren van een gewenste toekomst, en Narrative Therapy, die zich bezighoudt met de verhalen en overtuigingen die stellen hebben over zichzelf en hun relatie.

De keuze voor een specifieke benadering in relatietherapie hangt af van jullie individuele behoeften, doelen en waarden. Elke methode heeft zijn eigen unieke theoretische basis, principes en technieken. Een ervaren relatietherapeut kan begeleiding bieden bij het selecteren van de meest geschikte benadering voor een specifieke situatie om ervoor te zorgen dat de relatietherapie voor jullie zo effectief mogelijk is.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Wat is het verschil tussen IBCT en EFT relatietherapie?

IBCT is een integratieve benadering die elementen combineert uit gedragstherapie, emotion-focused therapie en Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Deze methode richt zich op zowel acceptatie als verandering in gedrag en interactiepatronen. IBCT legt de nadruk op het verbeteren van communicatie, het aanleren van vaardigheden voor conflicthantering en het verminderen van negatieve interactiepatronen.

EFT daarentegen is gebaseerd op hechtingstheorie en richt zich vooral op het bevorderen van emotionele verbondenheid en hechting tussen partners. EFT focust op het begrijpen en transformeren van emotionele dynamieken binnen de relatie en richt zich op het herstructureren van interactiepatronen die de emotionele verbondenheid verstoren. Hierbij worden technieken gebruikt zoals emotiegerichte interventies en experientiële oefeningen om emotionele veiligheid en verbondenheid te verhogen.

Wat betreft het theoretische kader haalt IBCT uit diverse therapeutische benaderingen en theorieën, terwijl EFT sterk geworteld is in de hechtingstheorie. IBCT gebruikt technieken als gedragsexperimenten en communicatietraining, terwijl EFT zich richt op emotiegerichte interventies. Ook de aanpak van individuele problemen verschilt: IBCT heeft een sterkere nadruk op individueel functioneren en EFT concentreert zich meer op hechtingsbehoeften en hoe deze de relatie beïnvloeden. De keuze tussen IBCT en EFT hangt af van specifieke behoeften, voorkeuren en doelen van het paar, evenals de expertise van de beschikbare therapeut.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Wat is EFT relatietherapie?

Deze gestructureerde benadering is gebaseerd op de theorieën van hechting en emoties. EFT legt de nadruk op het belang van emotionele verbondenheid binnen relaties en werkt aan het begrijpen en transformeren van negatieve interactiepatronen die deze verbondenheid verstoren. Het doel is het creëren van positieve interacties die de emotionele band tussen partners versterken.

Centraal in EFT staat de ontwikkeling van emotionele bewustwording. Je wordt in EFT aangemoedigd om zowel je eigen emoties als die van je partner te herkennen en te begrijpen. Dit helpt bij het identificeren van diepere emoties en behoeften achter je gedragingen in je relatie. EFT richt zich ook op het herstructureren van negatieve interactiepatronen, zoals terugtrekking, kritiek of defensief gedrag en het moedigt het ontwikkelen van nieuwe communicatie- en reactiepatronen aan die de emotionele verbondenheid bevorderen. Daarnaast besteedt EFT aandacht aan het verwerken van hechtingservaringen uit het verleden die je huidige relatie kunnen beïnvloeden.

Tijdens EFT-sessies werkt een relatietherapeut met jullie samen om deze principes toe te passen. De relatietherapeut helpt bij het verkennen van onderliggende emoties, het begrijpen van interactiepatronen en het ontwikkelen van nieuwe manieren van communiceren en verbinden. EFT gebruikt gestructureerde gesprekken en emotiegerichte interventies om de relatie te verdiepen en de emotionele veiligheid te vergroten. Het uiteindelijke doel van EFT is het vormen van een veilige, ondersteunende relatie waarin jullie je emotioneel verbonden voelen, elkaar kunnen vertrouwen en in staat zijn om aan elkaars behoeften te voldoen.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Wat is IBCT relatietherapie?

Deze integratieve benadering combineert elementen uit gedragstherapie, emotion-focused therapie en Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Het unieke aan IBCT is dat het zowel acceptatie van je partner met al zijn of haar verschillen en tekortkomingen benadrukt, als het stimuleren van positieve verandering in gedrag en interactiepatronen.

De essentie van IBCT draait om twee hoofdconcepten: acceptatie en verandering. Acceptatie in IBCT betekent het waarderen en accepteren van elkaars individualiteit en het leren omgaan met de frustraties die voortvloeien uit relatieconflicten. Tegelijkertijd stimuleert IBCT positieve verandering door nieuwe communicatievaardigheden en strategieën te ontwikkelen voor effectievere conflictoplossing en het versterken van de emotionele verbondenheid. Mindfulness speelt ook een belangrijke rol in IBCT, waarbij jullie worden aangemoedigd om bewuster te zijn van je eigen en elkaars gedachten, gevoelens en gedragingen.

IBCT maakt gebruik van diverse therapeutische technieken gericht op empathie, het herkennen en veranderen van negatieve interactiepatronen, het bevorderen van constructieve communicatie en het aanleren van vaardigheden om conflicten te hanteren. Het doel van IBCT is het creëren van een relatie waarin jullie je begrepen en emotioneel ondersteund voelen, en waarin jullie constructief met elkaar kunnen omgaan. Dit leidt tot betere communicatie, diepere emotionele verbondenheid en grotere tevredenheid in je relatie.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Helpt relatietherapie bij langdurige relatieproblemen?

Hoewel elke relatie zijn eigen dynamiek kent, kunnen aanhoudende problemen ernstige gevolgen hebben zoals verlies van vertrouwen en emotionele vervreemding. Daarom is het heel belangrijk om relatieproblemen – hoe klein ze ook lijken – serieus te nemen en aan te pakken. Relatieproblemen kunnen variëren van communicatieproblemen, vertrouwenskwesties, conflicten en meningsverschillen, tot verschillen in waarden, doelen en seksuele problemen.

Relatietherapie biedt een veilige en ondersteunende omgeving waar je als stel kunt werken aan je problemen. De relatietherapeut faciliteert communicatie tussen jullie en helpt jullie nieuwe vaardigheden en strategieën te ontwikkelen om jullie relatie te verbeteren. Hoewel relatietherapie geen snelle oplossing is en inspanning en toewijding vereist, kan het met gezamenlijke inzet helpen bij het herstellen van jullie relatie en het opbouwen van een sterkere, gezondere band.

Het is nooit te laat om de hulp van een relatietherapeut in te roepen, zelfs als je te maken hebt met langdurige problemen kan relatietherapie veel uitrichten. Hoewel het moeilijker kan zijn om lang bestaande problemen op te lossen, is relatietherapie nog steeds effectief. Het is mogelijk dat jullie problemen zich hebben opgestapeld of dat eerdere pogingen om deze zelf op te lossen zijn mislukt. Toch kunnen met jullie commitment en de professionele hulp van een relatietherapeut de problemen en moeilijkheden worden opgelost.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Is relatietherapie geschikt voor alle soorten relatieproblemen?

Maar het is niet altijd de meest geschikte oplossing voor elk type relatieprobleem. In sommige gevallen kunnen individuele problemen of problemen die het hele gezin beïnvloeden beter worden aangepakt met andere therapievormen zoals individuele therapie, familie therapie of groepstherapie.

Je kunt als stel te maken krijgen met een breed scala aan problemen die je relatie beïnvloeden, zoals communicatieproblemen, vertrouwenskwesties, conflicten, emotionele intimiteit, verschillen in waarden en doelen en seksuele problemen. Deze problemen kunnen een flinke impact hebben op de tevredenheid en het geluk in jullie relatie. Relatietherapie biedt een platform om deze kwesties aan te pakken en helpt jullie bij het ontwikkelen van vaardigheden voor het op een gezonde en constructieve manier omgaan met hun relatieproblemen.

Er zijn ook situaties waarin relatietherapie mogelijk niet geschikt is. Dit kan het geval zijn bij ernstige individuele psychische problemen, diepe persoonlijke kwesties of als één van jullie niet bereid of in staat is om aan de relatie te werken. In dergelijke gevallen kunnen andere benaderingen of therapievormen effectiever zijn. Uiteindelijk is het belangrijk om de aard van de problemen te begrijpen en de meest geschikte vorm van ondersteuning te kiezen. Je kunt daarvoor uiteraard wel een relatietherapeut consulteren. Deze verwijst je dan naar de juiste professional.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Wat doe je in relatietherapie?

Tijdens de eerste kennismakingssessie maken jullie kennis met de relatietherapeut, en vice versa. De therapeut luistert zonder oordeel naar jullie verhaal om jullie achtergrond, de dynamiek in de relatie en jullie zorgen en verwachtingen te begrijpen. Het doel is een veilige ruimte te creëren waarin openheid en begrip centraal staan.

In de volgende sessies verkennen jullie samen met de relatietherapeut de patronen die in jullie relatie zijn ontstaan, zoals communicatiepatronen, gedragingen of emotionele reacties. Het proces in de therapieruimte is intensief en emotioneel, waarbij het openstellen van jezelf en het delen van je mogelijke angsten, twijfels, verwachtingen en verlangens centraal staan. Geduld en begrip voor de gevoelens en perspectieven van je partner zijn cruciaal. Relatietherapie is een leerproces, waarbij de relatietherapeut jullie begeleidt met de nodige tools en inzichten.

Elke relatie is uniek, daarom wordt het therapeutische proces aangepast aan jullie specifieke behoeften en doelen. Dit kan variëren van het leren van nieuwe communicatietechnieken tot het helen van oude wonden. Tijdens het verloop van de relatietherapie sessies merken veel stellen positieve veranderingen op, zoals meer begrip, verbeterde communicatie of een diepere verbondenheid. Relatietherapie is geen ‘one-size-fits-all’ benadering, maar een persoonlijk proces dat leidt tot groei en ontwikkeling in de relatie. Het einde van de relatietherapie markeert vaak een nieuw begin waarin jullie de geleerde lessen kunnen toepassen om jullie relatie (weer) te laten bloeien.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Wat zijn de voordelen van relatietherapie?

Goede communicatie vormt de basis van een gezonde relatie en is essentieel voor het onderhouden van een gelukkige en duurzame band. Relatietherapie helpt jullie effectiever met elkaar te communiceren door actief luisteren, constructief uitdrukken van gevoelens en gezonde conflictoplossing.

Een ander voordeel van relatietherapie is de toename van emotionele intimiteit. Emotionele intimiteit omvat het vermogen om gevoelens, gedachten en verlangens openlijk en eerlijk met elkaar te delen. In relatietherapie leren jullie je kwetsbaar op te stellen en een veilige, ondersteunende omgeving te creëren, wat leidt tot een diepere emotionele verbondenheid. Daarnaast helpt relatietherapie jullie om elkaars behoeften en verlangens beter te begrijpen, wat bijdraagt aan een meer vervullende en harmonieuze relatie. Dit verbeterde begrip helpt ook misverstanden en conflicten voorkomen.

Het herstellen van vertrouwen is een cruciaal aspect van relatietherapie. Vertrouwen kan door diverse oorzaken beschadigd zijn, zoals ontrouw of gebroken beloftes. Relatietherapie biedt een platform waar jullie kunnen werken aan het herstellen van vertrouwen door verantwoordelijkheid te nemen voor jullie acties en te werken aan een sterkere, betrouwbaardere band. Kortom, relatietherapie draagt gegarandeerd bij aan een sterkere en gezondere relatie. Het succes van relatietherapie hangt voor een groot deel af van jullie bereidheid om actief deel te nemen en de nodige inspanningen te leveren.

Gratis relatietherapie adviesgesprek

Ervaar je problemen in je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Dan is relatietherapie wellicht een goede optie. Vraag om een adviesgesprek met relatietherapeut Mariëtte Huibrechtse en ontdek of relatietherapie jullie kan helpen. Neem nu contact op.

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over ACT-therapie, MCT- therapie en relatietherapie. Ook kom je te weten hoe je effectief aan mentale problematiek kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

Hulp nodig?
Kies je locatie