Kennisbank
7 november, 2023

Zelf als context, wat houdt dit onderdeel in van ACT therapie?

“Zelf als context” is een kerncomponent binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT therapie) die focust op de relatie die we hebben met onze eigen gedachten en emoties. Dit perspectief helpt ons te beseffen dat we niet worden gedefinieerd door onze interne ervaringen, maar de observator zijn van deze ervaringen die plaatsvinden. Door deze verschuiving in perspectief kunnen we ons losmaken van beperkende zelfbeelden en leven met meer flexibiliteit en aanwezigheid.

Lees verder
5 november, 2023

Defusie, wat betekent het in de context van ACT?

Defusie is een cruciale component binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze techniek helpt individuen zich te distantiëren van overheersende gedachten en gevoelens. Het uiteindelijke doel van defusie is het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Lees verder
2 november, 2023

Waarden en toegewijde actie, hoe worden ze gebruikt in ACT therapie?

Binnen ACT therapie vormen waarden en toegewijde actie de basis voor richting en motivatie in je leven. Ze sturen het gedrag op betekenisvolle wijze en helpen individuen zich te richten op wat echt belangrijk is in hun leven, leidend tot weloverwogen en waardegerichte acties. Met waarden en toegewijde actie leer je om in plaats van zonder doel en richting rond te lopen, te weten waar je heen wil en welwillend te zijn om deze richting ook echt op te gaan.

Lees verder
27 oktober, 2023

4 ACT acceptatie oefeningen

Acceptatie speelt een sleutelrol binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT). We verkennen vijf unieke ACT acceptatie oefeningen die individuen ondersteunen bij het omarmen van hun innerlijke ervaringen, zowel positief als negatief, en hen begeleiden naar een volwaardig leven.

Lees verder
26 oktober, 2023

Acceptatie, hoe krijgt dit onderdeel vorm in ACT therapie?

In ACT therapie vormt acceptatie een cruciale pijler, gericht op het omarmen van pijnlijke gevoelens en ervaringen, ook al kan dit lastig zijn. In ACT therapie streef je niet naar de vermindering van ongewenste emoties, maar naar het effectief omgaan ermee. Het bevordert een flexibeler, waardegedreven leven. In de praktijk kunnen ongewenste emoties wel minder worden, maar dat is niet de insteek.

Lees verder
25 oktober, 2023

Hier en nu, wat houdt dit onderdeel van ACT therapie in?

Hier en nu speelt een belangrijke rol binnen ACT therapie. Het verwijst naar het volledig aanwezig zijn in het huidige moment, in plaats van vast te zitten in het verleden of de toekomst. Deze benadering stelt individuen in staat om zich te verbinden met hun directe ervaringen en op een meer authentieke en responsieve manier te leven. Dit omvat ook de negatieve ervaringen die er aanwezig kunnen zijn. 

Lees verder
24 oktober, 2023

6 voordelen van ACT (Acceptance & Commitment therapy)

Acceptance & Commitment therapy (ACT) is een unieke therapeutische benadering die individuen helpt hun negatieve gedachten te accepteren en zich te committeren aan waardevolle actie. De voordelen van ACT omvatten onder andere verbeterde mentale veerkracht, verhoogd welzijn en effectievere copingstrategieën.

Lees verder
19 oktober, 2023

4 oefeningen in metacognitieve therapie (MCT)

MCT oefeningen vormen de kern van metacognitieve therapie, omdat het ondernemen van actie belangrijk is voor deze vorm van therapie. Deze vijf oefeningen, variërend van gedachteobservatie tot het uitdagen van overtuigingen, bieden individuen de gereedschappen om hun mentale welzijn te verbeteren. 

Lees verder
18 oktober, 2023

6 voordelen van MCT (metacognitieve therapie)

Metacognitieve therapie (MCT) biedt een verfrissende kijk op de aanpak van mentale problemen. Dit artikel belicht zes cruciale voordelen van MCT, mede doordat het een andere benadering is van gedachten en het effectieve technieken bezit voor zelfreflectie. Het doel is een dieper inzicht te geven in waarom MCT zo veelbelovend en effectief is.

Lees verder
17 oktober, 2023

MCT (metacognitieve therapie), wat is het?

MCT is een innovatieve benadering in de psychologie die zich richt op de manier waarop we denken over ons eigen denkproces. In plaats van te focussen op gedachtepatronen, concentreert MCT zich op de overtuigingen die we hebben over denken en piekeren. Het doel is om cliënten te helpen een gezondere relatie met hun gedachten te ontwikkelen.

Lees verder
16 oktober, 2023

Metacognities, wat houden ze in binnen metacognitieve therapie?

Metacognities spelen een centrale rol in metacognitieve therapie (MCT). Metacognities zijn de overtuigingen, attitudes en kennis die we hebben over onze gedachten en over strategieën aangaande denken en voelen. Deze overtuigingen, attitudes en kennis kunnen negatief zien (zoals: ik kan het piekeren niet stoppen) of positief (zoals: piekeren helpt me om me voor te bereiden). In MCT focus je je voornamelijk op deze overtuigingen in het omgaan met piekeren en omliggende strategieën. Door de overtuigingen uit te dagen, kan je dit soort maladaptieve strategieën verminderen en je levenskwaliteit vergroten.

Lees verder
29 september, 2023

ACT en MCT: wat is het verschil?

ACT (Acceptance & commitment therapy) en MCT (Metacognitieve therapie) zijn beiden derde generatie gedragstherapie benaderingen, maar verschillen in hun focus en technieken. Terwijl ACT gericht is op acceptatie en het zetten van betekenisvolle stappen, legt MCT de nadruk op het veranderen van metacognitieve overtuigingen die denkstrategieën beïnvloeden. Hoewel ze overeenkomsten delen, hebben ze verschillende elementen die een centrale rol spelen.

Lees verder
28 september, 2023

Kunnen ouderen positieve effecten behalen uit ACT therapie?

Het toepassen van ACT therapie bij ouderen kan veel voordelen bieden, gezien de unieke uitdagingen waarmee deze leeftijdsgroep wordt geconfronteerd. De focus van ACT op acceptatie en waardegericht leven kan bijzonder waardevol zijn voor senioren. ACT helpt ouderen adaptief te zijn rondom de onvermijdelijke veranderingen in het leven, helpt ze nieuwe betekenis te cultiveren en leert ze omgaan met de moeilijke ervaringen van het leven.

Lees verder
27 september, 2023

Hoe is ACT therapie ontstaan?

ACT is ontstaan uit de behavioristische traditie en heeft zich ontwikkeld tot een derde-generatie gedragstherapie. Het combineert traditionele gedragstherapeutische technieken met mindfulness en acceptatie. Steven Hayes is de grondlegger van ACT en heeft de methode een sterke wetenschappelijke basis gegeven.

Lees verder
26 september, 2023

PTSS: is ACT therapie een effectief hulpmiddel?

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt steeds vaker behandeld met Acceptance & commitment therapy (ACT). ACT therapie toont veelbelovende resultaten. Dit artikel verkent de effectiviteit van ACT voor PTSS, ondersteund door een wetenschappelijke studie. Ontdek hoe ACT een ondersteunende factor kan zijn bij de verschillende symptomen die komen kijken bij deze stoornis.

Lees verder
25 september, 2023

Hoe wordt er naar trauma gekeken in ACT therapie?

ACT benadert trauma door cliënten te helpen een gezonde afstand te nemen van hun pijnlijke herinneringen, de moeilijke emoties rondom het trauma beetje bij beetje toe te laten, en te handelen in overeenstemming met hun waarden. Terwijl traditionele therapieën zich kunnen richten op het herbeleven van het trauma, het begrijpen waarom het is gebeurd of veranderen van gedachten over het trauma, richt ACT zich op het opbouwen van veerkracht en het vinden van betekenis zonder eindeloos te graven in het verleden. 

Lees verder
22 september, 2023

Bij welke problemen is ACT therapie effectief?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een veelzijdige therapie die wordt aanbevolen voor diverse psychologische problemen. Van angst, depressie en burn-out tot chronische pijn. Laten we in dit artikel bekijken voor welke uitdagingen ACT in het bijzonder nuttig kan zijn.

Lees verder
21 september, 2023

Oefeningen in ACT therapie: wat wordt vaak gebruikt?

ACT staat bekend om zijn unieke benadering en technieken die cliënten helpen zich te verbinden met acceptatie van wat er aanwezig is in het moment en hun waarden. Van Mindfulness tot cognitieve defusie, we zullen enkele kenmerkende oefeningen van ACT verkennen.

Lees verder
20 september, 2023

Medicatie, kan ik het combineren met ACT therapie?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en medicatie kunnen in theorie harmonieus samenwerken. Terwijl ACT zich concentreert op acceptatie en vanuit je waarden leven, biedt medicatie verlichting van symptomen. Aan de andere kant staan ACT en medicatie wel lijnrecht tegenover elkaar. ACT moedigt juist acceptatie van symptomen aan in plaats van symptoomverlichting.
Het succes van het combineren van ACT en medicatie is afhankelijk van zorgvuldige coördinatie en open dialoog. Op deze manier kan er afgestemd worden of de combinatie in jouw specifieke situatie kloppend is.

Lees verder
19 september, 2023

Kosten van ACT therapie: wat is je investering?

De kosten van ACT variëren aanzienlijk op basis van locatie, ervaring van de therapeut en duur van de sessies. Over het algemeen variëren de basisprijzen tussen 70,- en 125,-. Vergoedingen via zorgverzekeringen kunnen sommige kosten dekken (tot 60,- per sessie), maar dit hangt af van de aanvullende verzekering waarbij je bent aangesloten. Werkgevers zijn ook steeds vaker bereid om een ACT therapie traject te vergoeden. Uiteindelijk is het cruciaal om de waarde van therapie af te wegen tegen de kosten.

Lees verder
15 september, 2023

Wat is de duur van een ACT therapie traject?

Als je overweegt om met ACT therapie te beginnen, vraag je je misschien af hoeveel tijd je moet investeren. Hoewel er geen vaststaand antwoord is, worden er enkele inzichten gedeeld in dit blog over de mogelijke duur van een ACT therapie traject.

Lees verder
14 september, 2023

Wat is het doel van ACT therapie?

ACT therapie streeft ernaar om mensen te helpen een vol en betekenisvol leven te leiden, terwijl ze leren om de bijkomende moeilijkheden te accepteren. Deze therapievorm legt niet de nadruk op symptoombestrijding, maar op het opbouwen van veerkracht en het nastreven van persoonlijke waarden. ACT therapie is al met al een reis van zelfontdekking en zelfacceptatie.

Lees verder
13 september, 2023

Hoe worden waarden gebruikt in ACT therapie?

Acceptance & Commitment therapy (ACT) gaat niet alleen over het omgaan met emotionele pijn, maar vooral over het leven naar je ware waarden. Door barrières te identificeren en te overwinnen, helpt ACT therapie mensen om dichter bij hun authentieke zelf te komen en een betekenisvol leven te leiden.

Lees verder
12 september, 2023

Defusie: wat is het?

In de wereld van ACT, of Acceptance and Commitment Therapy, is cognitieve defusie een sleutelbegrip. Het staat voor de kunst van het ontkoppelen van onze gedachten, zodat we niet door ze worden geconsumeerd. Door dit proces leren we onze gedachten te zien als voorbijgaande verschijnselen, niet als absolute waarheden.

Lees verder
12 september, 2023

Is er sprake van risico in ACT therapie?

ACT therapie heeft zich gevestigd als een evidence-based therapeutische benadering die voor veel mensen effectief is gebleken. Net als bij alle vormen van psychotherapie, zijn er echter uitdagingen en mogelijke risico’s. Zo kan ACT therapie een zwaar proces zijn waarin emoties eerst heftiger kunnen worden ervaren voordat je vooruitgang ervaart in hoe je omgaat met je emoties. Bovendien is het goed om in te zien dat voor de meeste mensen langdurige verandering niet binnen 1 of 2 sessies teweeg is gebracht.

Lees verder
11 september, 2023

Kan depressie effectief worden behandeld met ACT therapie?

ACT biedt een vernieuwende kijk op de behandeling van depressie door zich te richten op psychologische flexibiliteit en een waardegericht leven. Terwijl traditionele therapieën zich vaak richten op het verminderen van symptomen, gaat ACT therapie over het veranderen van onze relatie met pijnlijke gedachten, gevoelens en ervaringen. Uit onderzoek blijkt dat ACT therapie een veelbelovende aanpak kan zijn voor mensen met depressieve klachten.

Lees verder
10 september, 2023

Kan angst worden behandeld met ACT therapie?

ACT benadert angst niet als een ‘vijand’ die verslagen moet worden, maar als een natuurlijk aspect van de menselijke ervaring. Door het bevorderen van acceptatie, het veranderen van onze relatie met angstige gedachten en het aanmoedigen van acties die in lijn zijn met onze waarden, kan ACT een krachtig hulpmiddel zijn bij het omgaan met angst.

Lees verder
9 september, 2023

CGT en ACT: wat zijn de verschillen?

Het grootste verschil tussen traditionele cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance & Commitment therapy (ACT) is de houding tegen opzichte van de omgang met gedachten. Terwijl CGT zich richt op het veranderen van negatieve gedachtepatronen, benadert ACT deze vanuit een houding van acceptatie en afstand. ACT stimuleert een andere relatie met onze gedachten, in plaats van ze te vervangen met andere gedachten. Beide therapievormen hebben hun eigen unieke aanpak en voordelen. De onderliggende strekking van CGT is om problemen en symptomen te verminderen, terwijl het bij ACT gaat om acceptatie. 

Lees verder
9 september, 2023

6 kernprocessen van ACT, welke zijn het?

ACT heeft zes kernprocessen: Acceptatie, Defusie, Observerende zelf, Hier en nu, Waarden, en Toegewijde actie. Ontdek in dit blog wat deze kernprocessen inhouden en hoe ze bijdragen aan een betekenisvol leven.

Lees verder
6 september, 2023

Wat is Acceptance & Commitment therapy (ACT)?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie gericht op acceptatie van emoties en gedachten, en het leven naar je waarden. Lees meer over ACT.

Lees verder
12 oktober, 2021

In gesprek met… mezelf

Als ik nu terugkijk naar die tijd zou ik sommige dingen anders hebben willen doen. Die gedachten kennen we natuurlijk allemaal. Maar wat schiet je nou op met zulke gedachten?

Lees verder
29 september, 2021

Au..! Oordelen doet mij pijn

15 tot 20% van de wereldbevolking is geboren met hoogsensitiviteit. Daar ben ik er een van, zo’n persoon met emotionele intensiteit. Voor een hoogsensitief persoon worden alle indrukken uitgebreider gefilterd dan bij de gemiddelde mens.

Lees verder
29 september, 2021

´Ik wil meer in het nu zijn.´ Echt?!

Het is bijna niet meer weg te denken, de grote wens meer ‘in het moment’ te zijn. Kun je werkelijk meer ‘in het nu’ zijn? En is dat ook echt wat je wilt? Of speelt er toch iets anders?

Lees verder
29 september, 2021

In gesprek met… Ruud

‘Zestien jaar functioneerde ik naar volle tevredenheid en ik kreeg zelfs een bonus vorig jaar. Eén indruk van een nieuwe collega ‘, zegt Ruud, ‘en ik kreeg het etiket “niet functionerend” en lag er binnen een half jaar uit. Hoe dan?´

Lees verder
23 september, 2021

‘Het monster, dat ben jij…’

Ik gaf laatst een introductieworkshop mindfulness. De deelnemers worstelden met klachten die in vooral te maken hadden met werkdruk. Ze noemden werkdruk in een adem met verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme en het gevoel te falen.

Lees verder
16 juni, 2021

‘Nou, daar kon nog geen bedankje vanaf..!’

Vaak willen we gewoon dat ‘de buitenwereld’ verandert. We zoeken heelheid, vervulling, rust, geluk… en richten ons op onze omstandigheden, de wereld, of de ‘ander’. Dit of dat moet nog anders. Er moet nog iets bij… of juist weg. Iemand moet nog iets doen of zeggen, voordat… Laten we dit eens tegen het licht houden […]

Lees verder
16 juni, 2021

In gesprek met … mijzelf

Er leeft een monster in mij. Die gedachte schiet door mij heen terwijl ik op mijn balkon van de zon geniet. Heldere momenten van zelfreflectie komen vaak in tijden van totale ontspanning. Ik zit er eigenlijk niet op te wachten, maar goed, het is er al. De gedachte vind ik te verrassend om hem mindful […]

Lees verder
20 mei, 2021

Veerkracht komt neer op mentaal flexibel zijn

Veerkrachtig zijn.  Dat is wat je zou willen als je te maken krijgt met tegenslag. Een veer keert altijd terug naar zijn oorspronkelijke staat. Hoe je hem ook uitrekt, hij laat zich niet gek maken en komt gemakkelijk en schijnbaar onbewogen terug bij zichzelf.

Lees verder
19 mei, 2021

De illusie van afgescheidenheid

‘Whenever you feel like criticizing anyone, just remember that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.’ – The Great Gatsby

Lees verder
19 mei, 2021

Dit had ik zó niet verwacht..!

We zijn het er vaak gewoon niet mee eens. Met hoe het gaat. Er is een gedachte en je wilt ‘m niet. Er is een gevoel en je wilt ‘m niet. Er is een situatie… en je wilt die niet. Niet zoals het is. Onze onenigheid met wat er is, neemt vele vormen aan.

Lees verder
22 februari, 2018

Controle willen houden

Je wilt graag controle over de situatie of je omstandigheden, misschien over je gezondheid en het liefst ook over je gevoel en je denken. Door mindfulness zou je erachter kunnen komen dat het zo niet werkt.

Lees verder
Hulp nodig?
Kies je locatie