• ACT-therapie

Wat zijn de voordelen van ACT-therapie?

Op: 12 mrt 2024 • Door: harrie • Leestijd: 3 minuten
Voordelen van ACT

ACT-therapie is een unieke therapeutische benadering die individuen helpt om te stoppen met vechten, afstand te nemen van kritische gedachten en zich te committeren aan waardevolle actie. De voordelen van ACT-therapie omvatten onder andere verbeterde mentale veerkracht, verhoogd welzijn en e ffectievere copingstrategieën.

Ontdek de voordelen van ACT-therapie

Acceptance & Commitment therapy (ACT) verschilt van traditionele vormen van cognitieve gedragstherapie. In plaats van symptomen te bestrijden, leert het individuen om onvermijdelijke negatieve ervaringen te omarmen en zich tegelijkertijd te richten op het leven volgens hun waarden. Dit leidt tot een reeks voordelen die we in dit artikel nader zullen verkennen.

Acceptatie van moeilijke ervaringen

Een van de primaire voordelen van ACT-therapie is dat het de acceptatie verhoogd van dingen die lastig, moeilijk en negatief zijn. Ook al zoeken mensen vaak naar vermindering van symptomen, is dat niet het hoofddoel van ACT-therapie. In de praktijk is het vaak het geval dat hoe meer we proberen onze symptomen te verminderen, hoe meer deze symptomen ons in de weg zitten. Het is simpelweg niet altijd mogelijk om onze symptomen te verminderen. Dit kan zorgen voor frustratie, stress en hopeloosheid. Daarom bevordert ACT de acceptatie van moeilijke ervaringen, inclusief bijkomende negatieve gedachten en gevoelens door ze te zien als een onderdeel van de menselijke ervaring.

Verhoogd psychologisch welzijn

Zoals net is behandeld, staat het verminderen van symptomen niet op de voorgrond bij ACT-therapie, is het nog steeds een resultaat die vaak wordt ervaren. Juist door de focus te leggen bij acceptatie van symptomen en moeilijke ervaringen, verminder je de weerstand in jezelf. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en rust in je hoofd en lichaam. Je welzijn verhoogd hierdoor. Maar onthoud wel dat dit niet de insteek is als je met ACT-therapie begint.

Verbeterde mentale veerkracht

ACT-therapie bevordert flexibiliteit waardoor je beter kan omgaan met uitdagingen die je in je leven tegenkomt. Je kan je leven beter weer oppakken na tegenslagen. Al met al, je verhoogt je mentale veerkracht. Doordat je goed en effectief met je gedachten en gevoelswereld om kan gaan, lukt het je beter om met de verandering en onverwachte gebeurtenissen in je leven om te gaan.

Duidelijke waardebepaling

Een kerncomponent van ACT is het begrijpen en definiëren van je persoonlijke waarden. Door hieraan vast te houden, kun je richting en doel in je leven vinden. Veel mensen lopen doelloos rond in hun leven. Er zijn misschien wel doelen rondom jezelf onderhouden en veiligheid, maar er mist soms een vervullend doel die echte betekenis geeft. Met ACT-therapie kan je die betekenis terugvinden door vast te stellen wat jou drijft en vervulling geeft.

Effectieve copingstrategieën

ACT-therapie biedt tools en technieken die individuen helpen om op een gezonde manier met stress en uitdagingen om te gaan. Je leert je lichaam en stresssysteem beter kennen, waardoor je bewust met stress en uitdagingen om kan gaan. Vanuit onze automatische piloot kunnen we snel dingen doen die ons juist meer doen lijden, zoals vermijdingsgedrag. Door bewust stil te staan bij wat er gebeurt, kunnen we op de manier handelen die voedend is voor ons. Zoals het integreren van meer rustmomenten en bewust wat gas terugnemen in een situatie, zonder ervoor weg te rennen.

Vermindering van vermijdingsgedrag

In plaats van problemen te vermijden, moedigt ACT aan om ze aan te gaan, waardoor groei en ontwikkeling wordt bevorderd. Verandering kan heel eng zijn. We kunnen ons onzeker voelen, denken dat we niet goed genoeg zijn, bang zijn voor rampscenario’s en ga zo maar door. ACT-therapie helpt je om die angsten bij de hand te nemen en tóch dat te doen wat waardevol voor je is. Je maakt op deze manier grote stappen als persoon en kan je leven transformeren.

Toewijding aan actie

Dit laatste voordeel sluit mooi aan op de vermindering van je vermijdingsgedrag. In plaats van wegkijken, leer je met ACT-therapie om waardevol te handelen in lijn met je waarden. Je zoekt dus niet alleen uit wat je waarden en ambities zijn, maar je voert ze ook uit met toewijding. Het ondernemen van ACTie. Het kan zijn dat actie in sommige situaties een onbegonnen zaak lijkt. Maar met ACT leer je om vanuit het huidige moment actie te ondernemen. Stapje voor stapje. Niet gelijk de hele berg op. Voordat je het weet ben je op plekken waarvan je niet had gedacht dat het mogelijk was.

Hoe de voordelen van ACT je leven kunnen transformeren

De voordelen van ACT hebben het potentieel om het dagelijks leven van individuen in grote mate te veranderen. Door acceptatie en commitment te combineren, kunnen mensen niet alleen leren om met hun uitdagingen om te gaan, maar ook om een leven te leiden dat echt betekenisvol en waardevol voor hen is.

Conclusie

Acceptance & Commitment therapy (ACT) is meer dan alleen een therapeutische benadering; het is een levensfilosofie. De voordelen van ACT reiken verder dan de therapiesessie en bieden mensen de tools om een leven te leiden dat rijk is aan betekenis, ondanks de onvermijdelijke uitdagingen van het leven. Ben je door dit artikel geïnteresseerd geraakt in ACT-therapie? Bekijk dan hier onze pagina voor meer informatie.

Hulp nodig?
Kies je locatie