• MCT-therapie

Wat zijn de voordelen van Metacognitieve therapie?

Op: 14 mrt 2024 • Door: harrie • Leestijd: 3 min
Voordelen van MCT

Metacognitieve therapie (MCT) biedt een verfrissende kijk op de aanpak van mentale problemen. Dit artikel belicht zes voordelen van MCT, mede doordat het een andere benadering is van gedachten en het effectieve technieken bezit voor zelfreflectie. Het doel is een dieper inzicht te geven in waarom MCT zo veelbelovend en effectief is.

De methodiek die de voordelen van MCT veroorzaakt

MCT helpt je om je anders te verhouden in relatie tot voornamelijk je gedachten, maar ook je gevoelens. Het belangrijkste thema in dit proces is het ontdekken en uitdagen van de metacognities die mensen hebben. Metacognities zijn de kennis, attitudes en overtuigingen die je hebt over je gedachten en gevoelens, en omliggende strategieën. Je kan bijvoorbeeld kennis hebben van de strategie ‘analyseren’ of ‘piekeren’. Dit zijn strategieën die je als het ware in je arsenaal hebt. Vervolgens zijn er allerlei attitudes en overtuigingen over dit soort strategieën die bepalen of je deze strategieën gebruikt. Om hier een voorbeeld aan te verbinden: de overtuiging ‘piekeren helpt me om problemen op te lossen’ is een overtuiging die ervoor zorgt dat je piekeren als strategie ‘kiest’. Dit gaat veelal onbewust. Als je hier meer over wil leren, bekijk dan dit artikel.

6 voordelen van MCT

Metacognitieve therapie biedt een verschil in benadering van veel traditionele therapievormen. Maar wat zijn nu precies de voordelen van MCT? We verkennen hieronder zeven voordelen van MCT die verbonden zijn aan de methodiek. Naast deze voordelen zijn er vast nog meer voordelen op te noemen, maar dit geeft je een beeld van de resultaten die je kan verwachten als je MCT afneemt.

  1. Een andere kijk op gedachten: In plaats van te proberen negatieve gedachten te veranderen, leert MCT ons om een stap terug te doen en onze gedachten te observeren zonder erdoor overweldigd te raken. Deze andere kijk creëert meer ruimte, ontspanning en een sterkere focus. We kunnen los van wat onze gedachten betekenisvolle stappen zetten en ons leven een positieve wending geven.
  2. Meer bewustwording: MCT moedigt aan tot introspectie, waardoor individuen hun eigen denkprocessen beter kunnen begrijpen. Het gaat hier dus niet om het begrijpen van wat je gedachten zeggen of aan welke gebeurtenissen ze zijn gekoppeld van vroeger. Het gaat om de bewustwording rondom de overtuigingen die we hebben over denkstrategieën die ons niet helpen, zodat we de keuze krijgen om het anders te doen.
  3. Kortere therapieduur: Een van de opmerkelijke voordelen van MCT is dat het vaak kortere therapieduren kent in vergelijking met andere behandelmethoden, wat zowel tijds- als kostenefficiënt is. De reden hiervoor is dat je tijdens MCT-sessies sneller tot de kern komt van de problematiek: de overtuigingen die dwarsliggend gedrag veroorzaken.
  4. Geschikt voor diverse problematieken: Hoewel MCT vaak wordt ingezet bij angststoornissen en depressie, blijkt de methode ook effectief bij andere mentale problemen. De vuistregel die je daarbij kan aannemen is wanneer je hulpvraag sterk verbonden is aan het vastzitten in je eigen hoofd, dat MCT een positieve invloed kan hebben. Gerelateerde vormen van problematiek zijn perfectionisme, een laag zelfbeeld en burn-out.
  5. Betere relaties: Doordat je meer ruimte vrijkrijgt in jezelf om betekenisvolle stappen te zetten, verbeteren je relaties over het algemeen ook. Je kan er meer zijn voor je geliefden in het hier en nu.
  6. Minder afhankelijkheid van therapie: Door de aangeleerde vaardigheden kunnen cliënten op den duur minder afhankelijk worden van therapeutische interventies.

Het grotere plaatje: MCT in het veld van de psychologie

Het is evident dat de voordelen van MCT het een opmerkelijke aanwinst maken in de wereld van therapie en psychologie. De benadering om ‘denken over denken’ centraal te stellen, kan als een revolutie in het veld worden gezien. Waar traditionele therapieën vaak stil komen te liggen, kan MCT een nieuw licht werpen op hardnekkige problematiek.

Conclusie

De voordelen van MCT liegen er niet om: van het bieden van een unieke kijk op gedachten tot het aanleren van waardevolle levensvaardigheden. Metacognitieve therapie kan een sleutelrol spelen in de toekomst van psychologische behandelingen en verdient absoluut de aandacht en erkenning binnen de gezondheidszorg. Ben je enthousiast om zelf te ontdekken wat MCT specifiek voor jouw situatie kan betekenen? Kijk dan voor meer informatie op deze pagina.

Hulp nodig?
Kies je locatie