StressWise Metacoginitieve therapie
Stop met piekerentherapie, online begeleiding bij stoppen met piekeren

KRIJG RUST EN RUIMTE IN JE HOOFD


Wat is MCT of Metacognitieve Therapie?

Piekeren, nadenken en twijfelen. Ieder mens weet hoe vermoeiend het vele tobben kan zijn. En toch zijn onze gedachten vaak gevuld met negatieve overdenkingen. Kom ik deze maand wel rond? Wordt het dit weekend wel mooi weer? Waarom werkt mijn relatie niet zoals ik zou willen? MCT of Metacognitieve therapie is een relatief nieuw soort psychotherapie die zich richt op het tegengaan van piekeren en piekergedachten. Het is een vorm van gedragstherapie die begin deze eeuw is ontwikkeld door onder anderen Adrian Wells en Pia Callesen. MCT is aantoonbaar effectief tegen depressies en angsten en kent een brede wetenschappelijke basis.


Volgens MCT kent jouw denken drie niveaus

Het eerste niveau bevat de automatische gedachten die de hele dag bij je opkomen – blij, neutraal of negatief. Het tweede niveau beslaat de denkstrategieën die je bewust hanteert, zoals analyseren, redeneren, relativeren en positief denken. En dus ook bewust tobben. MCT kent echter nog een derde niveau, een metacognitief niveau. Dit metacognitieve niveau bevat ideeën over jouw gedachten en denkprocessen. Bijvoorbeeld: ´het is goed om veel te piekeren, om zo problemen op te lossen of te verwerken.´ Dit soort gedachten zijn gevaarlijk volgens Callessen. Als je gelooft dat tobben voor verbetering zorgt, kan je er gemakkelijk uren per dag aan kwijt zijn.


Gedachten kunnen volgens MCT dus  ‘gevaarlijk’ zijn

Deze gedachten zijn een mogelijk begin van een vicieuze cirkel. Grote kans immers dat je blijft nagaan of de situatie al verbeterd is. En als dit niet het geval is, kan de hieruit voortkomende teleurstelling een katalysator zijn. Voor het gebruik van verdovende middelen bijvoorbeeld, of het vermijden van sociaal contact. Voor je het weet, kost piekeren zoveel energie dat er geen kracht over is voor gedachten over jouw toekomst. Een mogelijke depressie ligt dan op de loer.


Metacognitieve therapie helpt je te soppen met piekeren waardoor je depressie kunt tegengaan

MCT probeert dit probleem te tackelen

Je kunt immers kiezen waar je aandacht aan geeft, stelt de therapie. Kies daarom niet voor eindeloze aandacht aan negatieve gedachten. Erken deze gedachten, laat ze bestaan. Laat ze bestaan, maar geef er niet aan over – laat ze voorbij varen. Dit laatste is een mooie overlap met mindfulness, en dus ook een mooie mogelijkheid als jij jezelf (h)erkent als echte piekeraar. Wellicht is een kennismaking met MCT dan een juiste stap. Ruimte geven aan de leegte, dat is de boodschap. Je gepieker is gewoon – het moet echter geen gewoonte worden om te piekeren.

Stoppen met piekeren?

Neem contact op met StressWise voor MCT Metacognitieve therapie

Hulp nodig?
Kies je locatie