MCT (metacognitieve therapie)
Metacognitieve therapie - twee vormen van piekeren

Achtergrond en aanpak piekerproblemen


Metacognitieve therapie – twee vormen van piekeren

In een eerder artikel besteedden wij aandacht aan metacognitieve therapie, kortweg MCT. MCT richt zich op het tegengaan van piekeren en piekergedachten. Je kunt veel vooruitgang boeken door de manier waarop je omgaat met piekergedachten te veranderen. Hoe dit werkt, wordt hieronder uiteengezet.


Positieve metacognities

Het metacognitieve model onderscheidt twee vormen van piekeren. Allereerst het piekeren over alledaagse onderwerpen – gezondheid, geld, je gezin – en ten tweede het gepieker over dit piekeren. Deze twee vormen staan ook wel bekend als type-I en type-II gepieker.


Je krijgt bij StressWise altijd vergoeding voor mindfulness training

Cognitieve strategie

Type-I gepieker is een cognitieve strategie van jouw brein. Door je zorgen de revue te laten passeren, veins je (enige) controle te hebben over deze situaties. Deze gedachten worden versterkt door positieve gedachten over het piekerproces, zogenaamde positieve metacognities. Als je na veel gepieker tóch wordt aangenomen voor die mooie functie, concludeer je immers sneller dat piekeren zinvol is. Je kunt dan besluiten om piekeren steeds vaker als strategie te gebruiken.


Mensen met trauma kunnen zich herkennen in deze foto

Negatieve metacognities

Type-I gepieker is niet per se problematisch. Wanneer negatieve metacognities hun intrede doen, verandert dit echter. Negatieve metacognities zijn negatieve gedachten over het piekeren. ‘Het lukt mij niet meer om te stoppen met piekeren’ of ‘ik maak mijzelf gek op deze manier’. Deze gedachten kunnen leiden tot een angstrespons die bevestigend werkt voor de negatieve metacognities. Op deze manier wordt de ‘piekercyclus’ in gang gezet en is het type-II piekeren begonnen.


Ook ouderen hebben baat bij ACT.

De eerste stap

Het is erg lastig en contraproductief om gedachten te onderdrukken. Als je last hebt van piekergedachten, is het belangrijk om hier inzicht in te krijgen. Door duidelijkheid te creëren in de oorsprong van de negatieve metacognities, neemt hun geloofwaardigheid af. Het zijn immers maar gedachten over gedachten. Dit is een eerste belangrijke stap.


Oplossing

Wanneer je andere strategieën probeert om jouw problemen op te lossen, blijkt ook het nut van de positieve metacognities mee te vallen. Er zijn betere manieren om jouw problemen op te lossen. Dit inzicht vergroot de kans dat jij in de toekomst voor een andere aanpak kiest. StressWise heeft een methode ontwikkeld waarmee jij een piekervrije toekomst tegemoet gaat. Meer weten? Lees verder via onderstaande button. 

Veel last van piekergedachten? Meld je aan voor online MCTa therapie
Hulp nodig?
Kies je locatie