Onze missie, visie en kernwaarden
bewerkstellig samen met StressWise een positieve verandering in je leven

Onze missie

Wij helpen jou bij positieve verandering in mindset en gedrag. Wij zorgen ervoor dat jij de kracht en de moed vindt om te kunnen leven en werken vanuit rust en overzicht. Door training, coaching en therapie. Zodat jouw leven lichter en leuker wordt.


Hulp voor veel problemen met ACT Therapie bij StressWise psychologen

Onze visie

Wij geloven in de kracht van mensen. Wij gaan voor een wereld waarin menselijkheid weer centraal staat, waardoor ‘ik’ als vanzelf ‘wij’ wordt. Door felle concurrentiestrijd en eenzijdige focus op prestatie verdwijnt de menselijke maat echter onder een dikke laag stof. Technologie heeft de wereld bij elkaar gebracht. Economische voorspoed heeft ons een comfortabel leven gegeven. Begrip voor en betrokkenheid op elkaar doet mensen opbloeien en organisaties floreren.


Hulp bij slaapproblemen

Menselijkheid

Wij vinden dat de mens – jij en ik – de maat der dingen zou moeten zijn. In de maatschappij en in organisaties. Regels en processen zijn belangrijk en kunnen behulpzaam zijn om mensen te ondersteunen en resultaten te optimaliseren. Daarom is het belangrijk om goed samen te werken, verschillen te accepteren en te leren om te gaan met stress en ander ongemak. Zelfbewustzijn, begrip en verbondenheid liggen hieraan ten grondslag. Menselijkheid is onze kernwaarde, de pijler waarop StressWise is gebouwd.

Betekenis

StressWise wil graag deel uitmaken van, en bijdragen aan een warme betrokken samenleving waarbij mensen zich met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en elkaar stimuleren en inspireren om samen te groeien. Wij willen werken aan een samenleving waarin jij je vrij kunt voelen om te zijn wie je bent.


Hulp bij slaapproblemen

Verbinding

Wij allemaal – niemand uitgezonderd – zijn een onlosmakelijk deel van het grotere geheel. Ook al besef je dat niet, je staat op geen enkele wijze ooit los van anderen en je omgeving. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de lucht die je inademt. Van moment tot moment in verbinding met alles en iedereen.

Kwetsbaarheid

Wij tonen onze kwetsbaarheid door te zijn wie we zijn. Onze talenten, onze goede eigenschappen en onze grote daden mogen worden gezien. Maar ook onze zwakheden, onze wanen, onze onhebbelijkheden en onze tekortkomingen mogen we laten zien. Ook wij worstelen met het leven, net als jij. Alleen door kwetsbaar te zijn kun je groeien.


Vrijwel altijd ligt een of andere vorm van stress aan de basis van psychische problemen of een bezwaard gemoed. In de maatschappij bestaat geen enkele scholing om met stress om te gaan. De afgelopen decennia is onze samenleving drastisch veranderd. De relatieve rust of saaiheid van voorheen is verdwenen.

Compassie

Het ligt in de aard van ons werk om mee te voelen met onze opdrachtgevers en cliënten. Empathisch. Compassie is de verdiepingsslag die we hierbij maken. Wij zien het belang van goed voor jezelf zorgen, van welzijn en geluk. Wij staan naast jou om samen te onderzoeken wat nodig is en daaraan te werken.

Ontwikkeling

Alles is altijd in beweging. Wij zijn ons als organisatie en als mens bewust van de ontwikkeling die dat met zich meebrengt. Niet stilstaan, maar meebewegen met de stroom van het leven. Als professionals sluiten wij aan bij de nieuwste ontwikkelingen in de psychologie. Op dit moment is er een ontwikkeling gaande van klacht-gericht naar persoons-gericht, van klachten naar krachten. Dit is de tijd voor menselijke organisaties gebaseerd op moedig leiderschap.

Hulp nodig?
Kies je locatie