In je eigen praktijk of een baan bij StressWise
Opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut hbo niveau, 3 jaar

Start opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut donderdag 23 september 2021 (vol, meld je aan voor februari)


StressWise Academy geeft een driejarige opleiding Psychosociaal Therapeut op basis van ACT

Opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut

De opleiding tot Psychosociaal Therapeut met focus op ACT is een driejarige opleiding op hbo niveau. Na het eerste jaar van deze opleiding kun je al aan de slag als zelfstandig ACT Coach. Na de volledige opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut kun je als erkend therapeut werken met vergoedingen van zorgverzekeraars met een lidmaatschap van een beroepsvereniging. In het eerste jaar van de opleiding ligt de nadruk op gesprekstechnieken en verschillende psychologische methodieken waarvan ACT de belangrijkste is. In jaar 2 ligt de nadruk op je vorming als therapeut. Jaar 3 staat in het teken van verdieping in het vak en uitbreiding van je ACT vaardigheden. Met de juiste vooropleiding krijg je vrijstelling voor het eerste jaar en kun je worden toegelaten tot de verkorte opleiding tot  ACT Therapeut van twee jaar.


ACT & Psychosociaal Therapeut, Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut is een nadere kennismaking met jezelf en een kennismaking met elkaar, met de kernwaarden van de opleiding en met ACT, Acceptance & Commitment Therapy. Je doet de eerste belangrijke en ingrijpende stap in verbinden met jezelf en je omgeving, om vanuit deze basis met mensen te werken. Je vergroot je persoonlijke en professionele ruimte. Je leert te werken met de basisvaardigheden van ACT en je ontdekt wat het voor jou betekent om te leven en te werken ‘met een hart zo groot als de wereld’. Onze kernwaarden ‘compassie’ en ‘ontwikkeling’ vormen de competenties om effectief als ACT coach te kunnen werken en je voor te bereiden op jaar 2 van de opleiding tot psychosociaal therapeut.


ACT & Psychosociaal Therapeut, Jaar 2

Je verdiept in dit tweede jaar van de opleiding tot psychosociaal therapeut je professionele competenties als therapeut. Je leert om te gaan met je eigen kwetsbaarheid en dat van de ander. Je ontwikkelt je tot een toegewijde therapeut die vanuit een diep doorleefd proces van mededogen werkt met mensen die extra psychologische veerkracht nodig hebben. Je hebt een sterk besef van persoonlijke waarden en weet die vorm te geven in je werk. Betekenis geven, verdieping, creativiteit en liefdevolle vriendelijkheid vormen de rode draad in dit tweede leerjaar van de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut. Je werkt vanuit compassie en weet tegelijkertijd stevig in je schoenen te staan.


ACT & Psychosociaal Therapeut, Jaar 3

Dit jaar ga je een stap verder in de ontwikkeling van je eigenheid als psychosociaal therapeut. Acceptance & Commitment Therapy is voor jou een methode die je op een vrije manier kunt verbinden met je hart en met je andere competenties als psychosociaal therapeut. Je leert ook te werken met ACT binnen relatietherapie en in het werken met groepen. Je werkt vanuit een diep besef dat naast vreugde ook pijn een onderdeel van het leven is en je kunt daar vanuit evenwicht en met open ogen mee omgaan. Verbinden, medevreugde en gelijkmoedigheid vormen de rode draad in dit laatste jaar van deze bijzondere opleiding. Na drie jaar heb je een flinke ontwikkeling doorgemaakt, beroepsmatig en persoonlijk. Je bent een stevige therapeut met diepgang die werkt vanuit mededogen. Je ontvangt het diploma ACT & Psychosociaal Therapeut.

Vraag om info of reserveer je plek


Psychosociaal Therapeut en Psychosociale Basiskennis, vergoeding

In onze opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut heb je belangrijke en ingrijpende stappen gezet in het verbinden met jezelf en je omgeving. Je hebt je persoonlijke en professionele ruimte vergroot. Je hebt geleerd te werken met ACT. Naast deze gedegen vorming als therapeut is het van belang dat je voldoende kennis hebt van zaken als het menselijk functioneren, psychopathologie en maatschappelijke inbedding van het beroep van psychosociaal therapeut. Deze kennis doe je op in de opleiding Psychosociale Basiskennis PSBK. Noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding via de zorgverzekering. Deze opleiding omvat 12 lesdagen. Met de juiste vooropleiding kom je in aanmerking voor vrijstelling voor PSBK. Informeer ernaar bij Jen van Horen, organisatie manager van StressWise Academy.

Bekijk onze PSBK opleiding


Alle gedrag heeft invloed op het brein en laat daar (zichtbaar) sporen na. Dit kan op zichzelf ook weer een motivatie tot gedrag zijn.

Na de driejarige beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut

Na afronding van deze driejarige opleiding kun je je zelfstandig vestigen als psychosociaal therapeut. Je kunt je als lid aanmelden bij beroepsvereniging NFG, waardoor je gebruik kunt maken van alle voordelen die dit lidmaatschap je biedt, waaronder vergoeding van je diensten door zorgverzekeraars. Als je wilt kun je via StressWise Nederland aan de slag met de cliënten van StressWise door het geven van therapie, coaching en/of trainingen aan individuele cliënten en/of groepen. Uiteraard kun je ook inzetten op een zelfstandige praktijk als psychosociaal therapeut waarbij je een eigen cliëntenbestand opbouwt. Verbinding met StressWise mag wel (dat vinden we prachtig) maar het hoeft natuurlijk niet.

Terug naar alle opleidingen


In relatietherapie sta je soms recht tegenover elkaar

Wat is ACT?

ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness en daarnaast op persoonlijke waarden en van deze waarden afgeleide acties (of gedrag). In therapie op basis van ACT ga je samen met je cliënt op zoek naar zijn of haar waarden die richting geven aan het begeleidingstraject. Onderweg kun je een veelheid aan creatieve therapeutische interventies toepassen. In ACT therapie gaat het erom je cliënt te leren accepteren wat zij niet kan veranderen en om (vaak kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven in te zetten. Dat maakt ACT tot een actieve therapie waarbij direct resultaat kan worden ervaren. Door herhaling van het (nieuwe) gedrag zal je cliënt stap voor stap een nieuw leven met nieuwe perspectieven omarmen en steeds beter gaan beseffen dat tegenslag en moeilijkheden net zozeer bij het leven horen als succes en geluk.


ACT en Mindfulness

Mindfulness (meditatie) maakt onderdeel uit van onze opleidingen en de beroepspraktijk. Tijdens de ACT Basis Opleiding en de andere ACT opleidingen van StressWise Academy werk je aan je eigen mindfulness beoefening. Ook dat maakt onze opleidingen uniek in Nederland. Je ervaringen met mindfulness en meditatie zijn van onschatbare waarde voor je werk als ‘ACT professional’. Je cultiveert tijdens onze opleidingen een ‘mindfulle houding’, waarbij openheid en wijsheid, kwetsbaarheid en kracht, dynamiek en stilte, en luisteren (naar de ander én naar jezelf) en effectiviteit, hand in hand gaan. Een ACT professional is in onze visie een ‘mindfulle’ professional.


ACT en Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op ‘genezing’ van psychische klachten en stoornissen. En dat is best vreemd voor een instantie die zich bezig houdt met de zorg voor onze geestelijke ‘gezondheid’. In de positieve psychologie gaat het juist over psychisch welbevinden en dat sluit uitermate goed aan op mindfulness en ACT. Psychisch welbevinden heeft verschillende dimensies. Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis. Persoonlijke groei. Autonomie en zelfbepaling. Effectief gebruik van je mogelijkheden. Zelfacceptatie. Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen. Bezig zijn met het welzijn van anderen. Aandacht voor waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt. Het draait in onze visie uiteindelijk om de juiste balans tussen acceptatie en (positieve) verandering. Zo geef je betekenis aan je leven.


ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

De klassieke gedragstherapie (eerste generatie gedragstherapie) volgde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de principes van de leertheorieën: operante en klassieke conditionering. Met de tweede generatie werd gedragstherapie volwassen en werd het de standaard behandelmethodiek in de ggz in Nederland. CGT (cognitieve gedragstherapie) en RET (rationeel emotieve therapie) zijn gericht op het veranderen van de inhoud van irrationele of niet-werkzame gedachten en zijn tot op heden dominant. ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag. Effectief gedrag, aandacht en acceptatie zijn de sleutel tot een rijk en betekenisvol leven. StressWise Academy is hiervan overtuigd en draagt deze overtuiging uit met een groot hart. Een hart zo groot als de wereld.


StressWise Academy, onderdeel van StressWise Psychologen Nederland

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie. Bij ons instituut vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de complementaire gezondheidszorg en de cliënten van StressWise. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Neem contact op met onze Academy

Heb je interesse in onze ervaringsgerichte opleidingen?

Neem dan contact op met Simone Neijts voor alle informatie via het formulier. Of bel haar.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig?
Kies je locatie