Over StressWise
Geen wachtlijst, geen verwijzing nodig, direct hulp, vergoeding mogelijk

Psychologen van de 21e eeuw

StressWise is vernieuwend, innovatief, menselijk. Wij beschouwen onze cliënten niet als patiënten die behandeld moeten worden, maar als individuen die het tijdelijk moeilijk hebben en die door de juiste ondersteuning zelf hun kracht kunnen terugvinden. Wij staan naast jou en werken samen met jou aan iets beters, iets mooiers. StressWise behoort daarnaast in economische zin tot een nieuwe stroming die is ontstaan na de crisis van 2008 waarin ondernemingen echt iets willen betekenen voor de samenleving in plaats van zoveel mogelijk winst te willen maken.

Psychologische ontwikkeling en flexibiliteit

De reguliere GGZ beschouwt je als patiënt, een disfunctioneel element in de maatschappij. StressWise ziet jou als mens die moet functioneren in een ziekmakende (want hectische, veeleisende) maatschappij. Jij bent in het huidige moment wellicht niet opgewassen tegen de onevenredig grote vraag die je omgeving je stelt. Door dat te erkennen en te werken aan individuele groei en ontwikkeling kun je je plek hervinden en zelf richting geven aan je eigen leven, in plaats van je te laten leven. StressWise (de mensen die StressWise vormgeven) is oprecht dankbaar daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Werkwijze

Dat doen we door samen met jou te werken aan meer bewustzijn in het dagelijks leven, door te werken aan een andere houding ten aanzien van inadequate denkpatronen en lastige emoties, zodat je leert om meer te genieten van het leven en beter kunt omgaan met problemen. Kortdurende trainingen zijn daarvoor uitermate geschikt. Indien trainingen niet voldoende zijn of als je daaraan meer behoefte hebt, kunnen we je ondersteunen met therapie. Een telefonische kennismaking is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Inspiratie

StressWise heeft geen behandelaanbod, omdat wij denken dat het ‘behandelen’ van mensen geen recht doet aan het ‘mens zijn’. Wij zijn geïnspireerd door de positieve psychologie, die uitgaat van wat je kunt – van je kracht – in plaats van wat je niet kunt. Ontspannen, accepteren wat je niet kunt veranderen, je bewust worden van je kwaliteiten en je waarden en daaraan werken. Wij werken procesgericht, niet klachtgericht. Wij lopen voorop, samen met jou.

Mens en samenleving

Wij zijn niet in strijd met de samenleving, integendeel, we voelen ons er sterk mee verbonden. Door samen met StressWise te werken aan je herstel ga je beseffen dat je zelf over de kracht beschikt om te zijn wie je bent en dat je je eigen plaats kunt innemen in de maatschappij. Je hoeft niet langer te vechten of te vluchten. Niet voor jezelf, niet voor je omgeving. In slechts enkele weken of maanden leer je stress en spanning te herkennen en zelf je balans te herstellen. Ontspannen. Weg van stress.

Wij zijn zelf mensen!

Bij StressWise werken uitsluitend betrokken professionals, die zichzelf zien als scientist-practitioners: psychologen, therapeuten en trainers die werken op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Maar in de eerste plaats zijn wij vooral mens. Wij begrijpen je onzekerheid en je strijd, gewoon omdat we ons bewust zijn van onze eigen menselijkheid. Wij hebben niet de pretentie om je te genezen, maar wij staan naast je om samen jou het proces naar ‘heelheid’ te beleven.

Ethiek vanuit verbondenheid en professionaliteit

Wij voelen verantwoordelijkheid naar onze cliënten en naar de samenleving. Wij vinden betekenis in wat we dagelijks doen: de mensen in onze nabijheid ondersteunen bij de soms verdraaid lastige ‘struggle of life’. We hebben daartoe o.a. een fonds opgericht waaruit we putten als mensen training of therapie niet (volledig) zelf kunnen betalen. Al onze professionals houden zich aan de gedragscodes van diverse beroepsverenigingen. Maak hieronder kennis met onze mensen.

Waarmee kunnen we je helpen?

StressWise brengt psychologische hulp dichterbij: warmer, gemakkelijker, sneller, effectiever en efficiënter. Direct contact met onze Servicedesk voor informatie en advies. Bijvoorbeeld voor:

  • Kennismaken met een therapeut
  • Telefonische intake plannen
  • Onze tarieven
  • Vergoeding werkgever
  • Vergoeding zorgverzekering
  • 030 227 1851
Hulp nodig?
Kies je locatie