Humanizing People, Relations & Organizations
StressWise creëert menselijke organisaties
Ontdek hier hoe wij dat doen

MBSR training

Humanizing People, Relations & Organizations

Wij denken dat het tijd is voor een nieuwe manier van organiseren. Een nieuwe kijk op organisaties die de complexiteit van organiseren vereenvoudigd, zelfbewustzijn en betrokkenheid centraal stelt en de mensen in het bedrijf weer effectief laat samenwerken. Het is tijd voor een wendbare organisatie met moedig leiderschap, een positieve bedrijfscultuur en veiligheid in, en openheid tussen teams. Het is tijd voor ‘de menselijke organisatie’.


Mindfulness gaat over aandacht voor kleine en grote dingen

Humanizing Organisations

Werk is onlosmakelijk verbonden met, en een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Werk geeft mensen de mogelijkheid een comfortabel leven te leiden en het geeft het leven betekenis en de werkende mens een identiteit. De menselijke organisatie bevordert een positieve bedrijfscultuur, veiligheid en duidelijkheid in teams, en openheid en begrip tussen teams. De menselijke organisatie daagt leiders uit tot moedig leiderschap. Een menselijke organisatie is een wendbare organisatie. En dat is precies wat we nodig hebben in onze snel veranderende maatschappij, waar technologie een steeds voornamere plek lijkt in te nemen.


Plan nu een gratis kennismaking met onze psycholoog

Humanizing Culture

Een positieve bedrijfscultuur is in de eerste plaats menselijk. Een organisatie is in de kern een groep mensen die met elkaar werken om belangrijke doelen te realiseren. Zonder mensen geen organisatie. Mensen zijn de motor van alle activiteiten binnen de organisatie. Als het daar moeizaam verloopt of zelfs vastloopt is er een (groot) probleem. Factoren die voor een belangrijk deel bijdragen aan de menselijke organisatie zijn begrip, betrokkenheid, openheid, echtheid, duidelijkheid, flexibiliteit, empathie, zorgzaamheid, zelfbewustheid, creativiteit en professionaliteit. En een centrale factor is aandacht. Aandacht doet ten slotte alles groeien.


Humanizing Teams

Hoe zou het zijn als de teams in je organisatie als één hecht team opereerden? Als er onderling begrip zou zijn voor elkaar als persoon en als professional. Als degenen die het hoogste woord voeren actief de mensen ondersteunen voor wie een inbreng minder natuurlijk is. Als ieder teamlid wordt gehoord en serieus genomen wordt? Dan zal de betrokkenheid op elkaar en de organisatie een flinke sprong maken. Dan zullen de beste ideeën boven komen drijven en vooral goede besluiten worden genomen. Dan zal elk teamlid met plezier zijn taken uitvoeren en zelfs wat extra’s meebrengen. Een utopie? Geenszins. Wij vertellen je graag hoe je dit kunt laten gebeuren.


Humanizing Relations

In veel organisaties is het een stille wens een vlekkeloze en spontane samenwerking tussen mensen en de verschillende teams in de organisatie te laten ontstaan. De werkelijkheid is dat teams zich opstellen als silo’s, aparte eenheden die voornamelijk met zichzelf bezig zijn en andere teams negeren. Dat is buitengewoon ineffectief en devalueert de waarde van de organisatie. Opportunities worden gemist, fouten gemaakt, het levert vertraging op, kostbare tijd wordt verspilt aan conflicten en verkeerde besluiten worden genomen. Het is belangrijker dan ooit om teams begrip voor elkaar bij te brengen, zich verantwoordelijk te laten voelen en soepel te laten samenwerken.


Ook ouderen hebben baat bij mindfulness

Humanizing Leadership

De wereld heeft moedige leiders nodig. Moedige mensen die mensen, ideeën en projecten kunnen verbinden. Leiders die het oude met het nieuwe kunnen verbinden en die met een open mind eigenzinnige keuzes durven maken. Met lef én respect. Moedig leiderschap is bescheiden en laat twijfel toe; het hoeft zich niet te bewijzen, het wordt door anderen erkend. Moedig leiderschap ligt ten grondslag aan de menselijke organisatie. Door de hele organisatie heen zal zelfbewustzijn moeten groeien en een zekere mate van gedragsverandering zal moeten plaatsvinden om een positieve cultuuromslag te maken. Ook bij leiderschapsteams.


StressWise, de ACT psycholoog van Nederland

Humanizing People

Onze psychologen en therapeuten geven al jaren met veel succes therapie, relatietherapie en mindfulness trainingen aan particulieren en zzp-ers. Door het hele land op onze eigen locaties en online. Wij maken hierbij gebruik van de nieuwste stroming binnen de psychologie, de derde generatie cognitieve gedragstherapie, waaronder Acceptance & Commitment Therapy, Positive Psychology, Mindfulness, en de allerlaatste ontwikkeling Meta Cognitive Therapy, dat je helpt om piekergedachten te stoppen en angst en depressie te voorkomen. Zzp-ers, zelfstandigen en particulieren betalen dankzij het StressWise Fonds een lager tarief. Als particulier of zzp-er neem je contact op met onze Servicedesk voor een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met een psycholoog of therapeut.


Het hoofdkantoor van StressWise en MindfulnessFabriek in Hilversum, tevens leslocatie van StressWise Academy

Neem contact op met Harrie Zonneveld voor een prettig gesprek

Een prettig gesprek waarin wij vooral luisteren naar waar jij als werkgever en/of leider in jouw organisatie of bedrijf tegenaan loopt. De dingen die niet goed gaan hebben vrijwel altijd te maken met menselijk gedrag en zelfbewustzijn. En ze liggen op het vlak van het individu, het team, de relatie tussen teams en de bedrijfscultuur. Ook dat laatste is een uiterst menselijke factor. Verandering is altijd mogelijk. Het begint bij inzicht en het veranderen van gedrag bij de mensen door de organisatie heen.

Hulp nodig?
Kies je locatie