Transformeer naar een menselijke organisatie
NewDayPeople | Humanizing Organizations
Strategie NDP

IN VIJF STAPPEN NAAR EEN EFFECTIEVE ORGANISATIE WAAR MENSEN GRAAG SAMENWERKEN

Neem contact op

De essentie van een succesvolle strategie (bewuste koers varen) is het maken van onderbouwde en scherpe keuzes die antwoord geven op behoeften in de markt en aansluiten op onze competenties.

Doelstelling van dit strategie-onderzoek:
1. Onze strategie is glashelder en richtinggevend voor de komende 3-5 jaar
2. Onze strategie is gebaseerd op wat ons onderscheidt van de concurrentie
3. Alle collega’s hebben straks onze strategische keuzes haarscherp voor ogen
4. Op elke plek in onze organisatie zullen mensen, middelen en tijd worden besteed in lijn met onze strategie

Vier fasen om tot de juiste strategie te komen:
1. Richten: uitgangspunten, scope, reikwijdte bepalen
2. Analyseren: zowel de omgeving als onze organisatie onderzoeken
3. Matchen: vereisten van de omgeving verbinden met onze competenties
4. Kiezen: toekomstige business scope vaststellen en keuzes nader prioriteren en concretiseren


UITGANGSPUNTEN

NDP Visie – What do we think
Het versterken van menselijkheid in organisaties verdient alle aandacht. In organisaties en bedrijven gaat het vaak alleen over wat concreet en zichtbaar is, de bovenstroom. Minstens zo belangrijk voor de bedrijfscultuur en de resultaten is de onderstroom; dat wat niet wordt gezien en gezegd, maar wel wordt gevoeld. De onderstroom gaat over mensen en onderlinge relaties. Het is bepalend voor de bedrijfscultuur. Het is het fundament onder alle organisaties en een belangrijke voorwaarde voor succes. Sociaal én financieel.

NDP Missie – What do we do
Meer waarde, kwaliteit en plezier aan werk geven door meer focus te leggen op menselijkheid in organisaties en bedrijven. Wij noemen dat Humanizing Organizations

NDP Purpose – Why we do it
Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen meer naar elkaar omkijken, elkaar ondersteunen en met elkaar samenwerken. Van ik naar wij.

NDP Strategische uitgangspunten extern
– Humanizing Organizations de markt indrukken (push)
– H-factor als basisbeginsel (Blue Ocean Strategy, 42)
– Weg bij mindfulness
– Focus op organisaties van enige omvang waar geld ondergeschikt is aan kwaliteit
– Nederland als speelveld
– Vlaanderen betrekken als eerste verkenning internationalisatie

NDP Strategische uitgangspunten intern
– Kwaliteit collega’s omhoog
– Bij werving voorkeur voor loondienst

Humanizing Organizations en H-factor nog definiëren (Harrie)

Energieverdeling:
70% core business
20% uitbreiding
10% op onbekend terrein, onderzoek naar mogelijkheden


Transformeer naar een menselijke organisatie

OMGEVINGSANALYSE

1. Brede maatschappelijke trends

– Grensoverschrijdend gedrag (seksueel, agressief, niet-ethisch) wordt aangepakt
– Sociale media en andere afleiding, concentreren is moeilijk
– Individualisme, gejaagde maatschappij, instituties vallen weg, burn-out maatschappij

2. Generieke ontwikkelingen in directe omgeving

– Overheid stimuleert ‘leven lang leren’ (STAP subsidie)
– ‘Goed werkgeverschap’ behoort tot de arbo-wet
– Aandacht voor moderne vormen van organiseren
– Aandacht voor moderne (niet-autoritaire) vormen van leiderschap, zoals dienend leiderschap
– Na Corona blijven veel werknemers deels thuiswerken
– Zoom en op afstand werken zijn gemeengoed geworden
– Van werknemers wordt steeds meer digitale kennis geëist

3. Ontwikkelingen aan de zijde van (potentiële) klanten (organisaties)

– Werknemers zijn relatief moeilijk te motiveren voor opleidingen en cursussen
– Krapte op de arbeidsmarkt, organisaties willen (goed) personeel behouden
– Daling van koopkracht beïnvloedt het welbevinden negatief

4. Ontwikkelingen aan de zijde van het aanbod (discussie)


Onze BUSINESS: Coaching en training in organisaties
Onze MARKT: Grotere organisaties en multinationals

Kritieke SUCCESFACTOREN (bepalend voor succes in de markt!)
– Deskundigheid (autoriteit)
– Goede bereikbaarheid (klantgericht)
– Premium gevoel (servicegericht)
– Keypartners
– H-factor: charisma en tegelijkertijd zachtheid (You do you)
– Dienend leiderschap

CONCURRENTIEANALYSE
– Centraal: directe concurrenten (Jasper)
– Vertikale as: totale verdiencapaciteit in de markt (nieuwe toetreders en substituten) (discussie)
– Horizontale as: hoe de koek wordt verdeeld (leveranciers of afnemers) (discussie)

POSITIEANALYSE

Onderscheid vermogen: excelleren op Product Leadership (ticket to succeed). Wij zijn de experts. Wij bieden state-of-the-art diensten en bijpassende entourage. Onze klanten zijn daardoor bereid een goede prijs te betalen. Het zit in de kwaliteit of in de merkbeleving. De beperking zit in het smalle assortiment.

Om onderscheidend vermogen te realiseren moeten we allereerst voldoen aan het marktconforme drempelniveau (ticket to compete) van alle (drie) de waardedisciplines (incl. Operational Excellence, toegankelijk, betrouwbaar product en Customer Intimacy, (klantgerichtheid).
Dit betekent ook, het op orde brengen van ‘dissatisfiers’ voordat we kunnen excelleren. Het huis moet eerst op orde zijn, dan pas kan een ‘satisfier’ bijdragen aan het onderscheidend vermogen.

ONZE COMPETENTIES (waar we goed in zijn)
– Rust creëren
– Uitzoomen, overzicht creëren
– Moeilijke gesprekken aangaan
– Emoties reguleren en defusie
– Acceptatie aanleren
– Waarden blootleggen
– Waardegerichte actie initiëren
– Psychologische veiligheid creëren
– Relaties herstellen

ONZE KERNCOMPETENTIES (gerelateerd aan ons DNA, in hoge mate onderscheidend en onevenaarbaar)
– De mens centraal stellen (de H-factor)
– Onderstroom management
– Positieve bedrijfscultuur creëren
– High performance-teams ontwikkelen
– Verhalen vertellen
– ‘Brandportal’ creëren
– Andere digitale services?

INTERNE KENMERKEN
– Onze eigen organisaties zijn rolmodellen voor onze klanten, ‘practice what you preach’
– We zijn financieel gezond, maar niet in staat veel te investeren in groei
– Kwantiteit en kwaliteit in de uitvoering schiet tekort
– we zijn in potentie in staat om te handelen als een ‘start up’, maar het bewustzijn van de mogelijkheid te versnellen ontbreekt


> MATCHEN
A. Kritieke succesfactoren – B. (kern)competenties
(Tussenstap: noodzakelijke competenties in de markt matchen met onze (kern)competenties)

A.
– Deskundigheid (autoriteit)
– Goede bereikbaarheid (klantgericht)
– Premium gevoel (servicegericht)
– Wat nog meer?

B.
– Rust creëren
– Uitzoomen, overzicht creeren
– Moeilijke gesprekken aangaan
– Emoties reguleren en defusie
– Acceptatie aanleren
– Waarden blootleggen
– Waardegerichte actie initiëren
– Psychologische veiligheid creëren
– Relaties herstellen

– De mens centraal stellen (de H-factor)
– Onderstroom management
– Positieve bedrijfscultuur creëren
– High performance-teams ontwikkelen
– Verhalen vertellen
– ‘Brandportal’ creëren

Strategische opdracht (voorlopig):
Groeien om impact te maken en een serieuze partner te worden voor grote organisaties en multinationals

Strategische opties (voorlopig):
– Groeien binnen NL
– Vanuit NL ook actief worden in omliggende landen (inktvlek)
– In NL en in een ander land groeien


Toekomstige business scope (wat wie waarom)

WAT
Wat hebben wij te bieden? In welke behoeften voorzien wij in de toekomst? Welke diensten horen daarbij?

Humanizing Organizations: het menselijker maken van organisaties en bedrijven. Creëren van een positieve en sterke bedrijfscultuur, mentaal vitale medewerkers, verbinding met de organisatie, high performance teams en toekomstbestendige organisatie.
Diensten: Implementeren van de H-factor, mentaal vitaal plan en incompany opleidingen.

WIE
Wie zijn onze klanten? Op welke doelgroep gaan we ons richten?

Grote organisaties en multinationals.

WAAROM
Waarom zouden deze klanten voor ons kiezen? Waar ligt in de toekomst ons onderscheidend vermogen?

Product leadership: innovatief en creatief.

STRATEGIE CONCRETISEREN
Huidige activiteiten onderverdelen in core business en non-core business

Plan maken om de kernactiviteiten verder te versterken en uit te bouwen.
Formuleer strategische doelstellingen adhv strategische opdracht en ‘gaps’. Resultaten koppelen aan doelstellingen.
Vertaal naar concrete acties om te excelleren en het huis op orde te brengen.

Strategische doelstelling: grote organisaties in Vlaanderen als klant binnenhalen en daardoor bekendheid genereren bij onze doelgroep in ons buurland.
Resultaat: over drie jaar hebben wij 10 grote opdrachtgevers in Vlaanderen (in 2022 de eerste).


De H-factor
The HUMAN-factor (acroniem)

Humanity (menselijkheid)
Unity (eenheid, samenwerking, samenhang, harmonie)
Management (besturen, leiden)
Awareness (bewustzijn – acceptatie – klaar voor verandering)
Newborn

Vijf stappenplan:
Humanity > Unity > Management > Awareness > Newborn

1. Humanity
Hoe sta je ervoor? Stel jij je mensen centraal? Wat is de kwaliteit van het werk dat je medewerkers leveren? Hoeveel plezier ervaren zij? Wat kun je zeggen over de cultuur in je organisatie? Presteren je teams optimaal? In de eerste stap stellen we de status-quo vast.

2. Unity
Om de bedrijfscultuur positief te beïnvloeden, van medewerkers blije medewerkers te maken en de productiviteit te verhogen is het van belang de relaties binnen de organisatie te verbeteren en de samenwerking te optimaliseren. Teams dienen als eenheid te functioneren en tussen teams dient maximale samenhang te worden geïnitieerd.

3. Management
Veranderen begint bij het leiderschapsteam. Het managementteam geeft het (goede) voorbeeld inzake samenwerking, openheid, leiderschap en een heldere visie op de toekomst.

4. Awareness
Medewerkers worden zich bewust van hun plek in de organisatie en wat zij kunnen betekenen voor collega’s en de organisatie. Zij worden beloond door erkenning van kwaliteiten en ‘effort’

(bewustzijn – acceptatie – klaar voor verandering)

5. Newborn

1. We verduidelijken direct je hulpvraag

Na het invullen van ons online-formulier neemt onze collega Harrie Zonneveld contact met je op. Samen verduidelijken jullie de hulpvraag.

2. Je ontvangt binnen één werkdag een offerte

Hierin wordt duidelijk hoe ons aanbod positieve verandering teweegbrengt. Harrie is altijd beschikbaar voor overleg.

3. We bespreken praktische zaken

Voor optimale resultaten en efficiënte uitvoering volgt een verdiepend gesprek met één van onze coaches of trainers, nog vóór acceptatie van de offerte.

4. We gaan akkoord

Het voorgestelde programma wordt ingepland, de uitvoering en de resultaten worden gemeten en geëvalueerd.

Neem rechtstreeks contact op met Harrie Zonneveld

Of vul het formulier in voor informatie en/of een abonnement op de nieuwsbrief en podcast van NewDayPeople

  • Neem contact op
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig?
Kies je locatie