NewDayPeople | Humanizing Teams
Transformeer in een verbindende organisatie

IN VIJF STAPPEN NAAR EEN ORGANISATIE MET WARME EN PRESTATIEGERICHTE TEAMS

Neem contact op

Humanizing Teams: verbind mensen binnen én tussen teams in de organisatie

Dit is wat je wilt in je organisatie: high performance-teams die zelfstandig functioneren en die bovendien onderling goed met elkaar communiceren en samenwerken. De werkelijkheid is vaak anders. Er gaat veel tijd en energie op aan emoties, spanningen en conflicten binnen een team. Vaak zijn mensen niet in staat om op een adequate manier uiting te geven aan gevoelens en emoties. Emoties mogen bijvoorbeeld niet getoond worden en vinden een uitweg in conflicten of uitval. Emoties kunnen niet worden ‘weggedacht’. Een mens is niet alleen maar ‘redelijk’, maar heeft zowel de rede als emoties nodig om flexibel met de vele indrukken die hij krijgt om te gaan. Ook (of juist) op het werk.

De vele veranderprogramma’s in organisaties richten zich op het verstand en laten emoties buiten beschouwing. Emoties worden hierbij gezien als ballast die overboord moet. Maar emoties staan niet op gespannen voet met de rede. Emoties bieden de rede eerder onmisbare handvatten om beter en effectiever te kunnen reageren. En het delen van emoties brengt mensen bij elkaar, waardoor verbondenheid wordt bekrachtigd. Elk team in je organisatie kan als één team samenwerken als de menselijke factor wordt versterkt. NewDayPeople helpt bij het creëren van eenheid in de teams en het optimaal samenwerken tussen teams. Wij noemen dat ‘Humanizing Teams’.


Casus: Van ‘mij’ naar ‘wij’

De eerste stap was het team samen te brengen voor een ‘kick off-meeting’ om het initiatief te positioneren, wat praktische zaken te regelen en het team tegelijkertijd voor het eerst te observeren. Het team bleek uitermate disfunctioneel. De spanning tussen enkele teamleden tijdens de meeting was voelbaar. We konden ons goed voorstellen dat er veel tijd en energie was verspild met emotionele zaken. Tijd en energie die beter besteedt had kunnen worden aan constructieve samenwerking. We merkten ook nogal wat ingehouden emoties en passief-agressief gedrag op tijdens deze eerste meeting. Het doel van de kick off-meeting was om aan te geven dat de huidige situatie onacceptabel was, dat er iets diende te veranderen en dat wij graag wilden samenwerken om de verandering te begeleiden.


Door wat we hadden gezien besloten we met elk teamlid apart in gesprek te gaan

We organiseerden met elk teamlid twee een-op-een sessies. Het doel van de eerste sessie was het vergroten van zelfbewustzijn en inzicht in individuele sterke punten, obstakels in gedrag, motivatie, interpersoonlijke relaties en potentiële terugkerende conflictpatronen. In de tweede meeting zoomden we in op het team-functioneren vanuit verschillende perspectieven. We maakten gebruik van methoden om persoonlijkheid te meten, persoonlijke waarden te ontdekken en een tool om de effectiviteit van een team te meten.


De volgende stap was een interventie met teamcoaching

Doelstelling: het vergoten van het vertrouwen, het constructief oplossen van conflicten en het aanmoedigen van commitment en verantwoordelijkheid binnen het team. Daarnaast bepaalden we op welke gebieden acties moesten worden uitgezet en waar snel resultaat kon worden geboekt op het gebied van effectiviteit van het team. Deze sessie vond plaats op een rustige locatie (zonder afleiding). Bij de start van de sessie werden de visie, richting en ambities van de organisatie in herinnering geroepen. Tevens werd aangegeven dat commitment aan de richting van de organisatie en tevens commitment aan de bereidheid tot samenwerking een voorwaarde was om met elkaar verder te gaan.


Tijdens de tweede dag van teamcoaching begonnen dingen te veranderen

Onder andere één teamlid besloot ontslag te nemen, hetgeen voor het hele team (inclusief degene die besloot op te stappen) een opluchting was. Na deze sessie ondersteunden we de individuele teamleden én het team als geheel in het implementeren en bekrachtigen van het nieuwe gedrag. We bleven investeren in het opbouwen van het onderlinge vertrouwen en de psychologische veiligheid in het team.


Transformeer naar een menselijke organisatie

Met NewDayPeople in duidelijke stappen naar warme en prestatiegerichte teams

  1. We stellen samen vast waar jij als leider/manager tegenaan loopt
  2. We onderzoeken wat er speelt boven en onder de oppervlakte
  3. We benoemen obstakels en creëren begrip voor de oorzaken en de impact ervan op de resultaten
  4. We lossen de problematiek op door het implementeren van structurele gedragsverandering
  5. We bekrachtigen de veranderingen en leggen deze vast
1. We verduidelijken direct je hulpvraag

Na het invullen van ons online-formulier neemt onze collega Harrie Zonneveld contact met je op. Samen verduidelijken jullie de hulpvraag.

2. Je ontvangt binnen één werkdag een offerte

Hierin wordt duidelijk hoe ons aanbod positieve verandering teweegbrengt. Harrie is altijd beschikbaar voor overleg.

3. We bespreken praktische zaken

Voor optimale resultaten en efficiënte uitvoering volgt een verdiepend gesprek met één van onze coaches of trainers, nog vóór acceptatie van de offerte.

4. We gaan akkoord

Het voorgestelde programma wordt ingepland, de uitvoering en de resultaten worden gemeten en geëvalueerd.

Neem rechtstreeks contact op met Harrie Zonneveld

Of vul het formulier in voor informatie en/of een abonnement op de nieuwsbrief en podcast van NewDayPeople

  • Neem contact op
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig?
Kies je locatie