De vijf kernwaarden van StressWise

  1. Betekenis willen geven

StressWise wil graag deel uitmaken van en bijdragen aan een warme betrokken samenleving waarin mensen zich met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en elkaar stimuleren en inspireren om samen te groeien. Wij willen werken aan een samenleving waarin jij je vrij kunt voelen om te zijn wie je bent.

  1. In verbinding willen zijn

Wij allemaal, niemand uitgezonderd, wij zijn een onlosmakelijk deel van het grotere geheel. Ook al besef je dat niet; je staat op geen enkele wijze ooit los van anderen en je omgeving. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de lucht die je inademt. Nu. Van moment tot moment in verbinding met alles en iedereen. Dat zien en dat voelen, dat maakt dat je hart zo groot wordt als de wereld.

  1. Kwetsbaar durven zijn

Wij tonen onze kwetsbaarheid door te zijn wie we zijn. Onze talenten, onze goede eigenschappen en onze grote daden mogen worden gezien. Maar ook onze zwakheden, onze wanen, onze onhebbelijkheden en onze tekortkomingen mogen we laten zien. Ook wij worstelen met het leven, net als jij, net als je cliënten. Deze openheid vereist kracht en moed; alleen door kwetsbaar te zijn zul je werkelijk groeien.

  1. Compassievol kunnen zijn

Het ligt in de aard van ons werk – als therapeuten, coaches, partners – om mee te voelen met onze cliënten. Empathisch zijn. Compassie is de verdiepingsslag die we hierbij maken. Als therapeut verplaats je je in de problemen van de ander, als partner voel je mee met de deelnemer aan je training. Wij zien het belang van goed voor jezelf (kunnen) zorgen, van welzijn of misschien zelfs geluk. Als partner of therapeut zit je niet tegenover je cliënten om hen te vertellen wat ze moeten doen; je staat naast mensen om samen te onderzoeken wat nodig is en daaraan te werken.

  1. Blijvend willen ontwikkelen

Alles is altijd in beweging. Wij zijn ons als organisatie en als mens bewust van de ontwikkeling die dat met zich meebrengt. Niet stilstaan, maar meebewegen met de stroom des levens. Als professionals sluiten wij aan bij de nieuwste ontwikkelingen in de psychologie. Op dit moment is er een ontwikkeling gaande van klacht-gericht naar persoonsgericht, van klachten naar krachten: de positieve psychologie. Ontwikkeling is continu, procesgericht. Vol in het leven staan en zelf bepalen waar je naartoe gaat. Altijd verder.

Hulp nodig?
Kies je locatie