Transformeer naar een menselijke organisatie
NewDayPeople | Humanizing Organizations
Wat is Werkgeluk?

Werkgeluk is een belangrijk en actueel thema. Maar... Wat is Werkgeluk eigenlijk?

Neem contact op

Samenvatting

Werkgeluk is een belangrijk en actueel thema. Als je kijkt naar de voordelen van gelukkige medewerkers, is dit begrijpelijk. Werkgeluk kan echter ook als een abstract begrip overkomen. Wij maken dit graag concreet.

  • Werkgeluk wordt ervaren als er sprake is van ‘goed werk’. Goed werk kent volgens de WRR drie condities.
  • Goed werk biedt financiële zekerheid
  • Goed werk voedt de basisbehoeftes autonomie, verbinding en competentie
  • Goed werk biedt voldoende tijd en ruimte voor zorgtaken en het privé-leven van werknemers

Goed werk biedt financiële zekerheid

Goed werk gaat ten eerste om grip op geld en om zekerheid. Het loon moet, vanzelfsprekend, hoog genoeg zijn om van te kunnen leven: werk dat leidt tot armoede, is geen goed werk. En het loon moet in verhouding staan tot de geleverde inspanningen: is er een evenwicht tussen wat mensen doen en wat ze ervoor betaald krijgen?

Zekerheid – werkzekerheid én baanzekerheid – maakt ook deel uit van de materiële definitie van de kwaliteit van werk. Hoewel mensen met een vaste baan ook onzekerheid kunnen ervaren – ‘bij een reorganisatie vlieg je er zo uit’ –, wordt een tijdelijk contract vaak gezien als een belangrijke indicator van slecht werk; financiële stabiliteit en een toekomstperspectief ontbreken hierbij.


Goed werk zorgt voor autonomie en verbinding

Het tweede kenmerk van goed werk is het gevoel hebben zelfstandig te zijn en in verbinding te staan met anderen. Een baan kan nog zo vast en goed betaald zijn, als je geen enkele ruimte hebt om zelf te bepalen wanneer en hoe je welke taken uitvoert, als de sfeer op het werk slecht is, als de werkeisen zo laag zijn dat de verveling toeslaat, of als je geen mogelijkheden hebt tot ontplooiing, dan kan niet worden gesproken van goed werk. Je hoeft niet per se gelukkig te worden van je werk, maar mensen willen wel het gevoel hebben iets bij te dragen. Werk betekent immers waarde toevoegen aan de samenleving. Werkgevers, collega’s en burgers mogen daarom prestaties verwachten van werkenden. Gezamenlijk geven zij vorm aan het goede werk.


Goed werk biedt ruimte voor het privéleven

Het derde en laatste kenmerk van goed werk is een goede balans tussen werk en privé. Als mensen de uren kunnen werken die passen bij hun levensloop, hebben zij goed werk. Sommige mensen willen minder uren werken als zij bijvoorbeeld jonge kinderen moeten opvoeden, of als hulpbehoevende ouders aan de deur kloppen. Anderen willen juist meer werken, en kunnen hiertoe in staat worden gesteld door een goede kinderopvang en ouderenzorg. Of mensen willen graag blijven doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. Niet iedereen wil of kan het standaardparcours ‘studeren, werken, rusten’ volgen. Goed werk betekent meer fluïditeit, meer blijven bewegen, waarbij het familieleven en de persoonlijke ontwikkeling kunnen worden ingepast in het arbeidzame bestaan. Dit vraagt een flexibele opstelling va zowel werkgever als werknemer.

1. We verduidelijken direct je hulpvraag

Na het invullen van ons online-formulier neemt onze collega Harrie Zonneveld contact met je op. Samen verduidelijken jullie de hulpvraag.

2. Je ontvangt binnen één werkdag een offerte

Hierin wordt duidelijk hoe ons aanbod positieve verandering teweegbrengt. Harrie is altijd beschikbaar voor overleg.

3. We bespreken praktische zaken

Voor optimale resultaten en efficiënte uitvoering volgt een verdiepend gesprek met één van onze coaches of trainers, nog vóór acceptatie van de offerte.

4. We gaan akkoord

Het voorgestelde programma wordt ingepland, de uitvoering en de resultaten worden gemeten en geëvalueerd.

Neem rechtstreeks contact op met Harrie Zonneveld

Of vul het formulier in voor informatie en/of een abonnement op de nieuwsbrief en podcast van NewDayPeople

  • Neem contact op
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig?
Kies je locatie